Haarlem Pride

Haarlem - Sinds 2012 is de stad Haarlem een regenbooggemeente en wordt er expliciet gewerkt aan de maatschappij brede acceptatie van de LHBTI-gemeenschap. 

Het voornemen is om in 2023 of het jaar daarna een Haarlem Pride te organiseren met wellicht een muziekpodium, een feest in de Stadsschouwburg en/of een botenparade op het Spaarne.Uitsluiting
Gay Haarlem draagt sinds 2010 bij aan de ontwikkeling van het gemeentelijk LHBTI-beleid en heeft daar ook vele initiatieven in genomen.
Hoewel er in het afgelopen decennium heel goede stappen zijn gezet om de acceptatie en veiligheid van LHBTI-ers in de samenleving te vergroten en te verbeteren, is er in delen van de samenleving helaas nog steeds sprake van uitsluiting en discriminatie. Met name geldt dat binnen enkele religieuze instellingen en organisaties.Veiligheid
De veiligheid voor LHBTI-ers in de openbare ruimte kan beter en het moet toch gewoon weer mogelijk zijn om zonder angst hand in hand op straat te lopen, zo blijkt ondermeer uit het tweejaarlijkse Pink Panel onderzoek van bureau discriminatiezaken.
De door de gemeente Haarlem voorgenomen Haarlem Pride 2023 is weer een grote stap in de goede richting en is een extra impuls aan de nimmer voltooide emancipatiestrijd. Een nieuwe en vooral jonge generatie LHBTI-ers zal daarin een voortrekkersrol moeten gaan vervullen.

Wethouder Eva de Raadt (CDA) is verantwoordelijk voor diversiteit en inclusie in Haarlem en heeft een ruim budget ter beschikking voor dit beleidsterrein. Haar persoonlijke achtergrond en bestuurlijk/politieke drive zullen ongetwijfeld bijdragen aan het succes van Haarlem Pride.
Oproepen zijn er ook om de authentieke regenboogvlag in Haarlem in ere te herstellen. Deze symboliseert de inclusie en acceptatie van alle leden van de LHBTI+ gemeenschap, in plaats van alleen de progressie in de emancipatiestrijd. De buurgemeente Heemstede voert exclusief de authentieke regenboogvlag als voorbeeld.Als vanzelfsprekend zullen er veel initiatieven vanuit de Haarlemse LHBTI+ gemeenschap zelf moeten komen om van deze eerste Haarlem Pride een succes te maken.

Gay Haarlem