Diversiteitsland

Homo Haarlem 2012

'Geen diversiteit, maar homoseksualiteit, strijdbaarheid en homo-beleid!', zie ik straks al als koppen in de plaatselijke Haarlemse kranten staan.
In 2012 mag Haarlem zich een jaar lang Diversiteitsland noemen met een eigen vlag inclusief een mooi ontworpen logo. Degene die ons een jaar lang zal gaan regeren, zal gekozen worden in een zeer democratische en commerciële wedstrijd van 'de beste Drag-Oueen'. Het volkslied laat nog even op zich wachten, maar er zijn al onderhandelingen gaande met de stads-beiaardier over het lied 'Samen in 'n bubbelbad' van Frans Bauer. In Diversiteitsland worden in totaal 10 feesten gehouden en nog 2 evenementen, dus bijna elke maand eentje. In Diversiteitsland wordt verder divers gedacht over diversiteit en doet de organisatie die lesgeeft over 'respect voor diversiteit', om diverse moverende redenen niet mee. In Diversiteitsland is het verder makkelijk om op verkeers-bewegwijzeringsborden langs snelwegen allerlei teksten en leuzen te plaatsen over het wispelturige gedachtengoed van de diversiteit. Welkom daarom in Diversiteitsland !

Welke van de volgende betekenissen, zoals het gemiddelde woordenboek aangeeft, kunt u geven aan 'diversiteit' ? Ik noem ze voor u in volgorde van toeval en diversiteit:

  1. de verschillen in waarden, attitudes, cultuur, overtuigingen, etnische achtergrond, seksuele geaardheid, kennis, vaardigheden en levenservaring tussen de individuen binnen een groep,
  2. de variëteit aan verschillende elementen per eenheid van oppervlakte,
  3. afwisseling,
  4. variatie en variëteiten,
  5. het uiteenlopen,
  6. het erkennen en waarderen van verschillen tussen personen,
  7. verschillend in de lichaamsbouw, formaat en conditie,
  8. veel verschillende dingen,
  9. op verschillende wijze (diversitair),
  10. de soortenrijkdom aan planten, dieren en elementen in een ecosysteem.

Elke betekenis wordt in Diversiteitsland als thema gezien voor de 10 feesten, waarschijnlijk wordt feest 5 ('Het Uiteenlopen') gehouden op de diversiteitsdag zelf, omdat iedereen dan toch al op straat is met vlaggen en vuvuzela's. Aan het eind van het jaar worden in Diversiteitsland dan nog de 2 diversiteits-evenementen gehouden, met een keuze voor evenement 1 of evenement 2. Opent u de deur van evenement 1, dan betreedt u de brede weg met veel feestgedruis en Jopenbier. Maar opent u de deur van evenement 2 dan komt u op de smalle lichtroze weg van het jaar 2013!
En dan nog de 'klaploper' van de week: in maart dit jaar schrijft het bestuur van een diversiteits-organisatie in Haarlem haar laatste jaarverslag, zou dit niet een vervroegde 1 april grap zijn ?

Uw Lues te B.