Haarlem knálRoze maken!

'O interior do exterior do interior' –
De binnenkant van de buitenkant van de binnenkant,

las ik laatst in de Nachttrein naar Lissabon van Pascal Mercier en moest onmiddellijk aan ons Roze Jaar denken en de vraag rondom het aanstaande (mogelijke) thema Respect voor Diversiteit & Verschil.
De vraag is, wie respect voor wie moet opbrengen in onze divers en kleurrijk samengestelde maatschappij en stad Haarlem. U en ik zijn maar doodgewone homo's en lesbo's die graag onze identiteit willen uitdragen én behouden in Haarlem. Een openlijke identiteit waar wij decennia lang keihard voor hebben moeten strijden en waarbij wij soms tot aan het gaatje zijn gegaan.
Identiteit is sowieso een sleutelbegrip in diversiteit: wie ben ik en waar hoor ik bij?
De volgende stap is hoe vorm te (mogen blijven) geven aan die identiteit? Dat is niet zo moeilijk, we bedrijven simpelweg de heren- en/of damesliefde! Eenvoudiger en simpeler kan het niet zijn. En dat is namelijk nog steeds hét probleem bij de doorsnee heteroseksueel in de straat, ondanks alle voorgaande feestelijke en bonte Roze Zaterdagen.
Als homo behoeft u in deze context simpelweg geen respect voor wie of wat dan ook op te brengen. U en ik zijn immers ook niet divers, we verschillen niet van elkaar. Nee, we denken en doen hetzelfde en ontmoeten elkaar soms met regelmaat in het stadspark, op internet of de SOA-poli.
Jarenlang is er zonder resultaat gestreden tegen orthodoxe katholieke gezagsdragers. Verwacht u dan in dit verband ook maar enig respect van orthodoxe moslims of van wie dan ook met een fanatiek orthodoxe levensovertuiging? Erger nog, in het huidige regeerakkoord staat zelfs dat de regering afscheid neemt van het diversiteit-voorkeursbeleid. Dat betekent geen initiatieven meer op dat terrein, hooguit excuses voor wanneer het misloopt met minderheden. Van de overheid hoeven we de komende jaren dus weinig te verwachten.
Diversiteit heeft ook met (sociale) rechtvaardigheid te maken, helaas moet ik u melden dat de wereld nu eenmaal niet rechtvaardig is of ooit ook maar zal worden.
Zo adviseerde VVD-coryfee Frits Bolkenstein joden onlangs te gaan emigreren naar de VS of Israël vanwege het toenemende antisemitisme in ons mooie polderland van weleer. Waar kunnen wij als homo's straks naar toe, vroeg ik mij in opperste verbazing af toen ik kennis nam van dit welgemeende advies?
U en ik moeten heel eenvoudig in 2012 en de jaren daarna vooral voor onszelf opkomen en wéér laten zien wie we zijn. Helder, krachtig en wat mij betreft luidruchtig als het moet! Wij moeten Haarlem dus gewoon knálRoze gaan maken met onze regenboogkleuren. Geen respect voor diversiteit, maar respect voor jezelf en uzelf! De binnenkant van de buitenkant naar de buiten en de buitenkant van de binnenkant naar buiten. Haarlem dus uit de kast!

En dan nog de 'klaploper' voor de laatste maand van 2010:"
Als je wilt zien wat je wilt horen,
als je wilt schrijven wat je wilt lezen en
als je wilt pijpen wat je wilt beffen."

Uw Lues te B.