De schaamte voorbij

Daar moest ik aan denken trouwe lezer, op een avond deze zomer waarop ik de jaarplannen en jaarverslagen, inclusief alle daarbij behorende financiële stukken over de laatste drie voorgaande jaren van het COC Kennemerland, die de vriendelijke ambtenaar van de Gemeente Haarlem aan mij had toegezonden, met plezier en verbazing zat te lezen. Het ene plan was nog mooier dan het andere en de jaarverslagen blonken uit in fantasievolle luchtigheid, wat op een aandoenlijke wijze allemaal werd omlijst met krantenknipseltjes die er in het geheel niet toe deden. (Het leek wel of ik mijn werkstukjes van de middelbare school weer onder ogen had lieve lezer: veel open ruimtes en plaatjes en maar hopen dat niet opviel dat ik eigenlijk niets had uitgevreten en dus te vertellen had). En dat alles om vooral toch maar de indruk te blijven wekken dat zij hét kenniscentrum van homoseksualiteit in onze regio zijn die alle registers opentrekken om de belangen van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen te behartigen, zowel naar andere organisaties als de plaatselijke politiek en daarmee een essentieel toegevoegde waarde heeft als sociaal-maatschappelijke organisatie. Helaas is de waarheid echter hard beste lezer. Het blijkt dat vrijwel al de overgebleven vrijwilligers van die club (hooguit een stuk of 4, inclusief het voltallige bestuur) er zich vooral op voorstaan dat zij zich voornamelijk en uitsluitend bezighouden met het zo nu en dan geven van een voorlichting op een middelbare school. Voor deze voorlichtingen moet door de burger van Haarlem een fortuin worden neergeteld. De subsidie die de gemeente Haarlem voor 5 voorlichtingen beschikbaar heeft gesteld bedraagt maar liefst € 20.000,00. Maar dan heb je ook wat als we de onderwijskundige van het COC Kennemerland moeten geloven.

Het is toch de schaamte voorbij goede lezer. Deze prachtige homo-club van weleer is in de afgelopen vijf jaren volledig teloorgegaan en het bestuur heeft zich bewust van zijn eigen achterban afgewend en zich vervolgens verstopt in een postbus. Je vraagt je dan ook in opperste verbazing af hoe het nog in de Here zijn naam mogelijk is dat er nog altijd gearriveerde homo's en lesbo's zijn die ondersteunend lid zijn van die club terwijl het verenigingsbestuur hardop in haar beleidsnota uit 2006 stelt dat diezelfde gearriveerde homo's en lesbo's het wat hen betreft voortaan maar lekker zelf uit moeten zoeken en er alleen maar voor zijn om het COC financieel extra te ondersteunen om vooral hun onderwijskundige hobby in de vorm van maximaal 5 voorlichtingen in 2 jaar tijd uit te kunnen blijven oefenen.

Wel halen maar niet brengen noem ik dat. Uitzuigen kan je het ook noemen en dat is natuurlijk het laatste wat een echte homo zou moeten willen, zich laten uitzuigen door het verenigingsbestuur van COC Kennemerland.

alsof dat nog niet genoeg is eerwaarde lezer, jokt het verenigingsbestuur in haar plannen en verslagen niet alleen over veel van haar fantastische (non)activiteiten maar óók nog eens, en dat is natuurlijk nog veel kwalijker, over de eurotjes in haar financiële stukken. Daarmee probeert zij de indruk te wekken dat zij een financieel noodleidende organisatie is of dreigt te worden en dat, als de gemeente Haarlem haar portemonnee niet open blijft trekken, zij binnen afzienbare tijd een slapende organisatie zal zijn. Dat laatste zou mij als betrokken en strijdbare homo-burger, gelet op de dramatische ontwikkelingen bij die club in de afgelopen jaren, niet eens op zijn gevallen eerlijk gezegd.

Neen, het getuigt niet echt van professionaliteit als je zomaar ineens 'vergeet' om in twee opeenvolgende begrotingsjaren inkomsten op je begroting te vermelden die nota bene 20% van je totale begroting behelsen. Is dat nou slim of dom? Het is absoluut slim als je denkt dat zoiets niet opvalt in een enkele begroting en je in de veronderstelling leeft dat dit soort financiële zaken op het gemeentehuis wellicht al decennia lang routinematig worden afgehandeld. Het is echter uiterst dom als je er niet bij stil staat dat de tijden nu eenmaal zijn veranderd en er daarom misschien wel eens meerdere opeenvolgende begrotingen én financiële verslagen naast elkaar worden gelegd.

Als je liegt moet je dat consequent volhouden én, goede lezer, het valt niet mee om ál die leugens te moeten onthouden hoor. Was het niet ons aller Annemarie Grewel die dat ooit zei en er daarom heel simpel altijd voor koos om de waarheid te zeggen? Zij was dan ook nooit de schaamte voorbij

Ruud Steenbergen