logo-gayhaarlem

PvdA kleurt Haarlem roze


Uitgebreide aandacht voor homoseksualiteit in verkiezingsprogramma PvdA Haarlem.

De leden van de Haarlemse PvdA hebben ingestemd met het nieuwe verkiezingsprogramma van maart 2014, met daarin uitgebreid aandacht voor diversiteit. Nadrukkelijker dan in haar verkiezingsprogramma van 2010 bekent de Haarlemse afdeling van de Partij van de Arbeid nu kleur en neemt zij een helder en uitgesproken standpunt in ten aanzien van de positie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT's).

In de roze paragraaf van het nieuwe programma lees je het volgende:

''Haarlem is een roze stad. De PvdA wil dat graag zou houden. Daarbij zullen we goed kijken naar wat er de afgelopen jaren is opgebouwd, maar we zullen ook breder kijken. Daarom zijn dit de plannen voor de komende vier jaar:

* We leggen al het Haarlemse beleid langs een 'homo-emancipatie en diversiteitsmeetlat' waarbij er gebruik wordt gemaakt van ervaringen die op dit gebied al in het land zijn;

* We houden goed in de gaten hoe het staat met de positie van en tolerantie ten opzichte van homoseksuelen, biseksuelen en transgenders in onze stad;

* We blijven zowel binnen de sportwereld als bij de politie agenderen dat geweld en discriminatie tegen homoseksuelen, biseksuelen en transgenders onacceptabel is;

* We maken voorlichting op scholen over discriminatie, pesten, schelden en homoseksualiteit mogelijk;

* We geven als werkgever het goede voorbeeld door ons in te blijven zetten voor diversiteit in alle lagen van de organisatie en laten in publieke uitingen de diversiteit van de Haarlemse samenleving zien."

foto: gay-haarlem.nl 2010