logo-gayhaarlem

Roze Balans 2013


Het jaar 2013 kent voor Haarlem een mooie Roze Balans. Wij van Gay-Haarlem.nl maken deze graag op voor onze regenboogpartners, vrienden en donateurs.
Na het succesvolle Roze Jaar 2012 kunnen we ook terugkijken op een relatief goed roze 2013. De samenwerking tussen de diverse L.H.B.T.-organisaties heeft verder vorm gekregen en de banden met de politiek en het gemeentebestuur zijn verder verstevigd.

Vooral de betrokkenheid en inzet van Jack van der Hoek als verantwoordelijk wethouder is daarin opgevallen en heeft aan de successen bijgedragen. Hetzelfde gaat op voor diverse politieke partijen, waaronder het CDA en Haarlem Plus.
Voor zijn visie en inzet kreeg Merijn Snoek, fractievoorzitter van het CDA Haarlem, daarvoor tijdens de commissievergadering Samenleving in september spontaan zelfs de Roze Bril 2013 uitgereikt. 
Haarlem is gedurende drie jaar Koplopergemeente homo-emancipatiebeleid. In het overleg dat de belangenorganisaties daarover hebben met de gemeente heeft vooral het Bureau Discriminatiezaken Kennemerland een mooie sturende rol vervuld en heeft zij veel voorlichtingsactiviteiten op scholen gerealiseerd.

Na een aanvankelijke moeizame opstart in 2012, heeft het COC Kennemerland in 2013 een prachtige en definitieve doorstart gemaakt. Alle lof voor het vele werk dat het kleine groepje kaderleden, vrijwilligers en voorlichters heeft verricht en tot stand hebben gebracht. Na vele jaren van afwezigheid zijn zij er in geslaagd om weer een ontmoetingsgelegenheid voor LHBT's te creëren. Maandelijks vindt Café Gewoon plaats. Gezien het succes, schieten ze daarmee mooi in de roze roos! Op naar een permanent en definitief eigen ontmoetingscafé, zeggen wij! Daarmee krijgt de roze gemeenschap weer een gezicht in het Haarlemse straatbeeld. Ook draagt een eigen ontmoetingslocatie geweldig bij aan de permanente aandacht voor homo-emancipatiebeleid en is het de provinciehoofstad Haarlem waardig!

Het volle en indrukwekkende programma ter gelegenheid van de Nationale Coming Outdag was het resultaat van de samenwerking tussen de diverse organisaties. Symbolisch daarvoor waren de wapperende regenboogvlaggen op het stadhuis en de gemeentekantoor. 

In 2013 ging de Roze Salon 55+ van start. Alle inspanningen van de gezamenlijke organisaties ten spijt, zien we helaas dat de bezoekersaantallen in de tweede helft van dit jaar wat aan het teruglopen zijn. Het blijft uiterst moeilijk om deze generatie roze ouderen te bereiken. Illustratief daarvoor is misschien ook dat het niet is gelukt om vervolgonderzoek te doen naar roze 70+ in Haarlem. De samenwerkende LHBT-organisaties, de Haarlemse politieke partijen vertegenwoordigd in de commissie Samenleving en de wethouder hebben nadrukkelijk aangegeven behoefte te hebben aan informatie over deze onzichtbare groep roze ouderen. 

Ter voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014, hebben het COC Kennemerland en Gay-Haarlem.nl input geleverd aan de verkiezingsprogramma's van enkele politieke partijen waaronder het CDA en de PvdA. Dit heeft geleid tot mooie roze paragrafen in hun verkiezingsprogramma's.

Ongeacht de uitkomst van de verkiezingen hebben wij er, tezamen met de gezamenlijke belangenorganisaties, het volste vertrouwen in om ook in de periode 2014 – 2018 met de Haarlemse politiek in al zijn facetten verder vorm en inhoud te geven aan het homo-emancipatiebeleid.

De Roze Kunstlijn 2013 (2e editie) sloot begin november het jaar op een kunstzinnige manier af met exposties in Haarlem en Zandvoort onder het thema 'Tussen illusie en werkelijkheid'.Wij wensen iedereen een fantastische jaarwisseling en vooral roze 2014!

Gay-Haarlem.nl