logo-gayhaarlem

Gastspreker Roze Salon 55+


Recentelijk zijn er belangrijke wetswijzigingen doorgevoerd rondom de erf- en schenkbelasting en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Mede naar aanleiding van deze wijzigingen maken veel mensen een zogenaamd 'levenstestament' op.
Daarnaast geldt dat veel mensen meer zouden willen weten over het wettelijk erfrecht en over de mogelijkheden om daarvan bij testament af te wijken. Wie erft uw nalatenschap? Hoeveel erfbelasting is er dan verschuldigd? En wie handelt uw nalatenschap af?

Op donderdag 13 februari 2014 geeft notaris mr. Liesbeth Verhagen van notariskantoor Feitsma|Verhagen uit Edam-Volendam een presentatie over deze onderwerpen in de Roze Salon 55+ in Haarlem. Tijdens deze voorlichting zal aan de orde komen:

• Wat is er gewijzigd in de AWBZ en wat zijn de mogelijke acties die u kunt ondernemen om de eigen bijdrage te beperken?
• Wat is een 'levenstestament' en wat kunt u daarin regelen?
• Heeft u een testament nodig en wat kunt u daarin regelen?

De presentatie begint om ca. 17.30uur in wijkcentrum Binnensteeds, Nieuwe Groenmarkt 20 in Haarlem.