Roze coalitie belofte


Haarlem - 'Ons bestuur gaat actief aan de slag met het terugdringen van eenzaamheid en discriminatie. We blijven ons samen met maatschappelijke organisaties inzetten voor homo-emancipatie (lhbt) en diversiteit', zo staat vermeld in het Haarlemse coalitieprogramma 2014-2018 van D'66, PvdA, Groen Links en CDA met als motto 'Samen Doen'.
Ook de beoogde verdeling van de wethouders portefeuilles is bekend gemaakt. Het onderhandelingsresultaat wordt deze week voorgelegd aan de ledenvergaderingen van de deelnemende partijen. De bedoeling is dat het nieuwe college van B en W dinsdag 20 mei wordt geïnstalleerd in een extra raadsvergadering. 

Het college zal bestaan uit de burgemeester en 5 wethouders van D66, PvdA, GroenLinks en CDA. De portefeuilleverdeling van de wethouders is als volgt:

- D66: Ruimtelijke Ontwikkeling, Metropoolregio Amsterdam, Vastgoed, Monumenten, Planning&Control, Financiën, Bedrijfsvoering. Beoogd wethouder E. Cassee.

- D66: Wmo en Welzijn, Volksgezondheid 2, Cultuur, Dienstverlening, Burgerparticipatie, Dierenwelzijn. Beoogd wethouder J. van der Hoek.

- PvdA: Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein. Beoogd wethouder J. Langenacker.

- GroenLinks: Beheer& Onderhoud, Duurzaamheid, Mobiliteit. Beoogd wethouder nog onbekend.

- CDA: Jeugd (incl Jeugdzorg), Onderwijs, Sport. Beoogd wethouder M. Snoek.

Gay-Haarlem.nl wenst het nieuwe college veel succes en zet in op een vruchtbare roze samenwerking.

Kijk hier voor het Coalitieprogramma 2014 - 2018