B & W van start!


Haarlem
- Op 20 mei is het college van B&W geïnstalleerd en van start gegaan.
In een bijzondere raadsvergadering is op dinsdagavond het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders in Haarlem geïnstalleerd.

Ondermeer wethouder Jack van der Hoek (D66) aanvaarde een tweede termijn en behoudt zijn portefeuille waarin o.a. WMO en Welzijn en Burgerparticipatie. In zijn korte toespraak memoreerde Van der Hoek dat hij zich ook de komende vier jaar in zal blijven zetten voor diversiteit, waaronder LHBT-beleid (-red-). Het beleidsterrein waaraan hij in de afgelopen vier jaar met veel elan en succes invulling heeft gegeven.

Met de aanvaarding van de portefeuille Jeugd, Onderwijs en Sport startte Merijn Snoek (CDA) zijn eerste wethouder ambt. Zeker geen 'pret-portefeuille' zoals in de wandelgangen van het stadhuis wel eens werd vernomen. 'Een
beleidsterrein dat op mijn lijf is geschreven', aldus Snoek in een kort gesprek dat wij met hem hebben gevoerd.

De kersverse fractievoorzitter van het CDA Gideon van Driel, gaf in navolging van zijn collega's zijn visie op het coalitie akkoord. Hierin viel, geheel in lijn met het verkiezingsprogramma, onder andere te beluisteren dat het CDA het belangrijk vindt dat sportverenigingen zich inzetten voor de realisatie van maatschappelijke thema's zoals het bevorderen van homo-emancipatie en het tegengaan van rassendiscriminatie. Via een verhoogde subsidietoekenning wil het CDA die inzet stimuleren.

Kansen
Met collega Merijn Snoek als wethouder Jeugd, Onderwijs en Sport heeft men wat ons betreft daarvoor een uitstekende gelegenheid, in de realistische wetenschap dat politiek een spel is van geven en nemen. In die geest zou het fantastisch zijn als dit stimuleringsbeleid ook voor het Haarlemse onderwijs gevoerd zou kunnen worden, want ook op scholen moet iedereen zich immers welkom en veilig kunnen voelen.

Regenboogdassen
Als dank voor de leuke en goede samenwerking in de afgelopen vier jaar en met een optimistische blik op de toekomst, werden de door Gay-Haarlem.nl meegebrachte regenboogstropdassen door de wethouders Van der Hoek en Snoek enthousiast in ontvangst genomen.