Acceptatie LHBT Haarlem

Deelnemers van het Haarlemse Digipanel staan in ruime meerderheid positief tegenover homoseksuele, lesbische, biseksuele en transgender (LHBT) inwoners en bezoekers.

Uit de antwoorden op een enquête over de attitude van Haarlemmers hierover blijkt dat de deelnemers in algemene zin positief staan tegenover homoseksualiteit. Zo vinden bijna alle deelnemers dat homoseksuelen mannen en lesbische vrouwen hun leven moeten kunnen leiden zoals zij dat willen. Het homohuwelijk en de adoptie van kinderen door homoparen stuiten bij minder dan 10% op weerstand. Dit geldt tevens bij een indeling naar leeftijd, stadsdeel en het feit of men wel of niet tot de LHBT-groep behoort. Wel is het zo dat lager opgeleiden, panelleden uit Oost en Schalkwijk, senioren (65+) en niet –LHBT-ers zich over een deel van de onderwerpen iets kritischer of terughoudender opstellen. Aan de enquête, die eind februari en begin maart is gehouden, namen 1.531 personen deel, waarvan 10% tot de LHBT-groep behoort. 

Inwoners van Haarlem kunnen deelnemen aan het digipanel en zo meepraten over het beleid van de gemeente Haarlem en meedenken over de stad. De gemeente heeft de vragenlijst voorbereid in samenwerking met het Bureau Discriminatiezaken Kennemerland, het COC Kennemerland, Gay-Haarlem.nl en het bureau Hildebrand & Van Rijn.

Dit onderzoek sluit aan bij de Haarlemse uitgangspunten voor diversiteit. Het gemeentebestuur beschouwt de verschillen in cultuur, etnische achtergrond, seksuele geaardheid, kennis, vaardigheden en levenservaring tussen de individuen binnen een groep in beginsel als een verrijking voor de stad. Haarlem wil de acceptatie en emancipatie van de LHBT-gemeenschap bevorderen. Met het ingezette beleid rondom seksuele diversiteit stellen we ons ten doel dat er minder discriminatie, meer acceptatie en meer veiligheid voor de LHBT-gemeenschap in onze stad is. Haarlem is één van koplopergemeenten in Nederland. De intenties hiertoe zijn verwoord in het Lokaal Actieplan Koploper Haarlem 2012-2014.

Klik hier voor de link naar het onderzoek