Haarlems LHBT-beleid 2015

HAARLEM - B&W van Haarlem heeft besloten het LHBT-beleid voort te zetten.
In haar vergadering van 26 augustus jongstleden heeft het College van B&W besloten de in de afgelopen 3 jaar ingeslagen weg m.b.t. het gemeentelijke LHBT-beleid ook in 2015 en verder voort te zetten.
Haarlem is in de periode 2012 – 2014 koplopergemeente en heeft met steun van het ministerie van OC&W invulling gegeven aan het verder ontwikkelen van de emancipatie van de LHBT-gemeenschap in Haarlem. In samenwerking met de Roze Platformoverlegpartners COC-Kennemerland (COC), Bureau Discriminatiezaken Kennemerland (BDK) en GAY-Haarlem.nl (voorheen het Regenboogplatform Haarlem) is succesvol uitvoering gegeven aan het Lokaal Actieplan Haarlem 2012-2014, zo blijkt uit het evaluatieverslag.

Het is momenteel nog niet zeker of minister Jet Bussemaker van OC&W ook na 2014 financiële middelen beschikbaar zal stellen aan de samenwerkende koplopergemeenten in Nederland. In een gezamenlijke brief van de koplopergemeenten aan de minister, pleit Haarlem voor voortzetting van de samenwerking van gemeenten en het Rijk bij het koploperprogramma. Voor het geval dat er geen bijdrage van het Rijk komt voor LHBT-beleid, wordt er door het College van B&W met ingang van 2015 een bedrag van € 10.000,00 vrijgemaakt voor continuering van het LHBT-beleid. Hoofdpunten van dat beleid zullen zijn:
- het monitoren van beleid door overleg met de Platformoverlegpartners en uit de uitkomsten van klachtenrapportages en onderzoeken;
- samenwerking tussen Rijk en Koplopergemeenten;
- voortzetting van het halfjaarlijkse Platformoverleg met het COC, BDK en GAY-Haarlem.nl over de uitvoering van het koploperprogramma;
- het hijsen van de Regenboogvlag op 11 oktober de Nationale Coming-Outdag op het stadhuis en zo mogelijk de Zijlpoort.

Het volledige Evaluatieverslag Lokaal Actieplan Koploper Haarlem 2012-2014 en het collegebesluit vind je hier