Motie Haarlems homobeleid

Haarlem - In de gemeenteraadsvergadering van donderdag 23 april dienen de lokale partijen D'66, VVD, SP en Groen Links een motie in. De motie is een aanscherping over het te voeren LHBT beleid voor de aankomende 3 jaar in de gemeente Haarlem. Het LHBT beleid voor de periode 2015-2017 is door B&W Haarlem en haar regenboogpartners reeds vastgelegd in het Lokaal Actieplan Regenboogstad 2015-2017. Hieronder volgt de inhoud van de motie:

Motie Een Nieuwe Focus op het Haarlemse Homobeleid

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 23 april 2015,

Constaterende dat:
Er een nieuw Lokaal Actieplan Regenboogstad 2015-2017 is gepresenteerd door het college en haar partners in de stad;
Daarin relatief veel aandacht is voor de zichtbaarheid en versterking van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (lhbt'ers) zelf;
Daarin relatief weinig aandacht is voor de aanpak van homofobie in de stad;

Overwegende dat:
Haarlem een stad moet zijn waarin iedereen zichzelf kan zijn;
De focus van een veilige stad voor lhbt'ers vooral moet liggen waar homofobie het hevigst voorkomt;
Uit onderzoek blijkt dat homofobie relatief veel voorkomt in vluchtelingen- en migrantengroepen en in vooral de orthodoxe groepen het hardnekkigst is;
Mentaliteitsverandering rond homoseksualiteit bij mensen alleen duurzaam verandert als dit wordt aangejaagd vanuit de gemeenschap zelf;
Er meerdere succesvolle methoden (in andere gemeenten en landelijk) in de omloop zijn om een mentaliteitsverandering rond homoseksualiteit in vluchtelingen- en migrantengroepen te starten;

Verzoekt het college om:
Op basis van het initiatiefvoorstel Een Nieuwe Focus op het Haarlemse Homobeleid van D66, VVD, SP en GL in gesprek te gaan met de bestaande partijen in de stad en met 1 of 2 partijen buiten de stad om intensivering van het homobeleid op de voorgestelde doelgroep concreet vorm te geven;
Daarin expliciet vanaf het begin vertegenwoordigers van de doelgroep zelf te betrekken;
Met een plan van aanpak te komen, ingaande op 1 januari 2016;
Het budget - conform het initiatiefvoorstel - daarvoor in elk geval in 2016 te zoeken bij de diversiteitsmiddelen en voor 2017 de dekking van het plan opnieuw te bespreken in de commissie Samenleving.

En gaat over tot de orde van de dag.

Anne-Floor Dekker, Rob de Jong, Sibel Özogul-Özen en Abid Azannay.
D66 VVD SP GL

Iniatiefvoorstel in pdf >>>