Homo's in de sport

Haarlem - De gemeente Haarlem gaat activer inzetten op gelijke behandeling van LHBT'ers bij de 220 sportverenigingen in Haarlem.
Een kwart van de teamsporters in Haarlem zegt getuige te zijn geweest van vervelende opmerkingen over homoseksuelen en zelfs 39% van fysieke agressie (bij voetbal is dat 30 om 48%). In het Roze Jaar 2012 hebben 12 van de 220 sportverenigingen de verklaring 'gelijke behandeling in de sport' ondertekend tijdens de toen gehouden conferentie over sport&homoseksualiteit. In de verklaring spreken de ondertekenaars zich o.m. uit tegen discriminatie -op welke grond dan ook - en vóór respectvolle en gelijkwaardige behandeling van iedereen. De doelstelling van het college was om deze verklaring in 2019 door 100 sportverenigingen te hebben laten ondertekend (45%). Deze doelstelling is door de gemeenteraad bijgesteld naar 198 sportverenigingen (90%) die de verklaring in 2019 ondertekend moeten hebben. Daarbij komt er een belonings-/sanctiesysteem dat verenigingen stimuleert te ondertekenen én om verenigingen een actieve bijdrage te laten leveren om het doel 'gelijke behandeling in de sport' te behalen.