Week voor Respect

Haarlemse sportclubs tekenen verklaring gelijke behandeling. Van 7 t/m 13 november vond de 11e editie van de 'Week van Respect' plaats. Naar aanleiding daarvan tekenden de sportverenigingen Munen Muso (vechtsportschool) en DSK (voetbalclub) uit Haarlem de 'Verklaring Gelijke behandeling in de Sport'.

Met de verklaring zullen de sportverenigingen ervoor zorgdragen dat alle personen respectvol en gelijkwaardig behandeld worden en discriminatie op welke grond dan ook verwerpen.

Diversiteit, waaronder seksuele diversiteit wordt bespreekbaar gemaakt binnen de vereniging en verder zal er regelmatig aandacht worden besteed aan acceptatie van diversiteit in het clubblad, op de website en via sociale media. De stand van zaken zal ook jaarlijks besproken worden in de algemene ledenvergadering van de sportvereniging. De regenboogvlag zal als teken van acceptatie van diversiteit op Coming Out Dag (11 okt) worden gehesen.

De ondertekening van de verklaring vond in bijzijn van sportwethouder Merijn Snoek plaats bij Munen Muso op woensdag 9 november in Haarlem Oost. 

Zaterdag 12 november ging wethouder Jur Botter (welzijn) naar voetbalvereniging DSK in Haarlem Oost in het kader van de Week voor Respect en gelijke behandeling in de sport. De gemeente Haarlem, Sport Support en het Bureau Discriminatiezaken Kennemerland waren gezamenlijk aanwezig om aandacht te vragen voor tolerantie en respect, ook op het voetbalveld.


'De jongens van 15 jaar lieten het een beetje gelaten over zich heenkomen. Bij DSK is respect overigens wel een issue en er wordt hierover regelmatig met de sporters en ouders gesproken', aldus wethouder Botter op Facebook. De spelers speelden de wedstrijd met regenboog veters en er werd de 'Verklaring Gelijke behandeling in de Sport' ondertekend. 

Week van Respect >>  
#jijmaakthetverschil


Verklaring Gelijke behandeling in de Sport

Sportvereniging ..................... verklaart dat zij, in de geest van acceptatie en 'fair play', zich in zal zetten, dan wel stimuleren dat zij:
• alle personen respectvol en gelijkwaardig behandelt en discriminatie op welke grond dan ook verwerpt;
• diversiteit, waaronder seksuele diversiteit, bespreekbaar maakt binnen de vereniging;
• over ontwikkelingen, advies en training op het gebied van acceptatie van diversiteit, contact onderhoudt met de gemeente, SportSupport, de eigen sportbond en Bureau
Discriminatiezaken Kennemerland;
• regelmatig aandacht besteedt aan acceptatie van diversiteit in het clubblad, op de
website, via sociale media en de stand van zaken jaarlijks bespreekt in de algemene
ledenvergadering;
• slachtoffers van discriminatie steunt, eventueel met bijstand van deskundige
instellingen;
• iemand aanwijst bij wie men terecht kan in de vereniging in geval van discriminatie
(vertrouwenspersoon);
• een expliciet verbod op elke vorm van discriminerende houding of uiting of symbolen
opneemt in de statuten of het huishoudelijk reglement van de vereniging;
• leden / trainers / supporters / scheidsrechters / tegenstanders / bestuursleden of
medewerkers die discriminerend gedrag vertonen, hierop aanspreekt en zo nodig
sancties toepast;
• leden / trainers / supporters / scheidsrechters / tegenstanders / bestuursleden of
medewerkers die worden gepest en/of gediscrimineerd, beschermt en op adequate
wijze opvangt. Optioneel:
• een ledenonderzoek houdt met betrekking tot een veilig sportklimaat, waarbij in de vraagstelling ook LHBT (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders) –acceptatie is opgenomen;
• jaarlijks op of rond 11 oktober (nationale coming out dag) en/of op of rond 17 mei (internationale dag tegen homofobie) indien mogelijk een regenboogvlag hijst en leden en bezoekers informeert over de reden daarvan.
De vereniging verbindt zich tot zichtbare en leesbare plaatsing van deze verklaring.