Regenboogvoetpad in Velsen

IJmuiden - Op 2 februari jl. heeft een ruime meerderheid van de Velsense raad de door Marc Hillebrink (D66Velsen), ingediende motie Regenboog zebravoetpad aangenomen.
De motie is mede ondertekend door de fracties van de PvdA, GroenLinks, fractie Beryl Dreijer en SP. Met de motie zal op een prominente plaats in de gemeente Velsen een regenboog zebravoetpad aangelegd worden als teken van een gastvrije gemeente voor iedereen.

Het idee om een regenboog zebravoetpad aan te leggen is inmiddels in diverse Nederlandse gemeenten opgepakt. ,,Het staat voor acceptatie en tolerantie ten opzichte van de LGBTI-gemeenschap (dat staat voor lesbian, gay, bisexual, transgender, Intersekse personen). Vanuit D66Velsen wil men het breder trekken: “Het regenboog voetpad geeft symbolisch de diversiteit van de gemeente Velsen aan, met alle culturen, religies, geaardheden, persoonlijkheden.”

D66Velsen is van mening dat Velsen een gastvrije gemeente is. Zowel voor haar inwoners, als voor haar bezoekers. Dit uit zich onder andere in een diverse cultureel aanbod in vrijetijdsbesteding zoals theater, maar ook restaurants en winkels. Daarnaast staat Velsen voor diversiteit en acceptatie van minderheden.

Het regenboogzebrapad is een wereldwijd initiatief om de emancipatie van de LGBTI kracht bij te zetten. Het regenboogzebra(voet)pad vormt geen doel op zich, maar een middel. D66Velsen wil letterlijk dat mensen stilstaan bij acceptatie en tolerantie tegen minderheden, meer in het bijzonder de LHBTI’s.

Met de motie 'Regenboog zebravoetpad' zal op een prominente plaats in de gemeente Velsen een regenboog zebravoetpad aangelegd worden als teken van een gastvrije gemeente voor iedereen.
Tijdens de behandeling van de motie in de raad van Velsen kwam vanuit verschillende politieke partijen naar voren dat hoewel Nederland als tolerant land geldt nog steeds discriminerende uitingen ten opzichte van minderheden, specifiek de LHBTI’s plaatsvinden. Daarbij kwamen voorbeelden vanuit onder meer het onderwijs naar voren. Op bepaalde scholen in Nederland worden nog steeds docenten en leerlingen, soms stelselmatig, om hun seksuele geaardheid gediscrimineerd.

Het overgrote deel van de raad van Velsen vindt het regenboog zebravoetpad als een mooi symbool voor acceptatie van alle minderheden. Het pad laat zien dat de gemeente Velsen een gastvrije en aantrekkelijke gemeente is voor alle religies, culturen en geaardheden.

Een aandachtspunt voor de uitvoering van het regenboog voetpad vormt de verkeersveiligheid. Een oversteekplaats dient volgens de wetgeving te voldoen aan bepaalde eisen qua vormgeving en zichtbaarheid. D66Velsen vindt dat voor deze verkeersveiligheidsaspecten bij de aanleg van de regenboogzebra(voet)pad aandacht bestaat. Het college van B&W zal hiernaar kijken en is nu aanzet om een geschikte plek te vinden in Velsen voor het regenboog zebrapad. De motie werd aangenomen met 24 vóór en 7 stemmen tegen (Velsen Lokaal en CU).

(bron: Rodi - Nieuws uit de regio)