Vlaggen op Coming Outdag

Op woensdagmorgen 11 oktober omstreeks 8.30 uur hijst burgemeester Jos Wienen in aanwezigheid van de Haarlemse Regenboog-organisaties en belangstellenden de Regenboogvlag op het Haarlemse Stadhuis.
Tevens komt bij de publiekshal, gebouw Raakspoort, een Regenboogvlag te hangen en aan de toren van de Grote of St-Bavokerk. 

De gemeente Haarlem ondersteunt daarmee tezamen met meer dan 36 andere gemeenten, de Provincie, het ministerie van OCW, COC Nederland en vele andere maatschappelijke organisaties en instellingen de Nationale Coming-Outdag, 11 oktober 2017.

Op school, op straat, op het werk, in de zorg, in de sport, in hun eigen sociale kring of waar dan ook: iedereen moet zichzelf kunnen zijn, zich geaccepteerd en (sociaal) veilig voelen.
De Regenboogvlag symboliseert dit voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT).
Haarlem hijst deze vlag met overtuiging en trots om deze boodschap gezamenlijk kracht bij te zetten.

Het ministerie van OCW trapt om 8.00 uur af en vervolgens gaan de vlaggen één voor één in het land in top. Vanaf circa 9.00 uur wapperen ze in het hele land.

Voorafgaande aan het vlagprotocol is er om 8.00 uur in de Refter van het Stadhuis Haarlem het Roze Ontbijt van het COC voor vrijwilligers, relaties en genodigden. 

In samenwerking met het BDK (Bureau Discriminiatiezaken Kennemerland) en het COC, biedt Stem in de Stad aan de Nieuwe Groenmarkt op donderdag 12 oktober aan haar bezoekers een voorlichtings- en activiteitenprogramma. 

Ter gelegenheid van Nationale Coming-Outdag is er vrijdag 13 oktober van 17.00 tot 21.00 uur in Jeltes Lokaal een COC-borrel voor LHBT'ers en iedereen die het COC een warm hart toedraagt. 

Vanaf 21.00 uur is er op 13 oktober in Café Wilsons by R&R een Coming-Out Feest.