Haarlem kiest 21 maart!

Woensdag 21 maart is het weer zover. Je kunt dan voor de komende 4 jaar de bestuurders van jouw stad kiezen. Een heel mooi en kostbaar democratisch recht.

In de verkiezingsprogramma’s van zes (bestuurs)partijen zoemden wij in op hun visie op LHBTI-beleid.

In de betreffende paragraaf koestert D66 de grondrechten en gedeelde waarden ongeacht opvattingen, geloof, seksuele geaardheid, gerichtheid of herkomst. Hierbij streeft D66 er ondermeer naar om de Roze Zaterdag weer naar Haarlem te halen. De laatste keer was in 2012. Tevens wil D66 in elke Haarlemse wijk een Regenboog(zebra)pad realiseren en wil zij de diversiteit bij sportclubs vergroten.

In haar verkiezingsprogramma wordt door Groen Links niet specifiek ingegaan op Haarlems LHBTI-beleid. Wel maakt Groen Links er melding van dat er een Roze Akkoord komt in samenwerking met belangenorganisaties van LHBTI’ers. In het ongewisse blijft of hiermee een plaatselijk Roze Akkoord wordt bedoeld. Op landelijk niveau is er al enkele jaren een dergelijk akkoord.

Onder de kop “Een stad waar je jezelf en anders mag zijn” komt de VVD krachtig op voor Haarlem als “stad van diversiteit en tolerantie”. Concreet stelt deze partij dat zij de positie van de Haarlemse LHBTI'ers verder wil versterken. Zo moet er ondermeer meer voorlichting komen in het onderwijs. Zonder veiligheid geen vrijheid, zo stelt de VVD Haarlem. Daarom zullen daders van pesterijen, bedreigingen en geweld hard worden aangepakt. Of deze doelstelling past binnen de huidige Nederlandse wet- en regelgeving, is hieruit niet op te maken.

De Haarlemse afdelingen van de PvdA en de SP hebben in hun respectievelijke verkiezingsprogramma's geen paragraaf opgenomen over hun visie ten aanzien van hun Haarlemse LHBTI-inwoners en -beleid.

Het CDA Haarlem heeft een brede en uitgesproken visie op LHBTI’ers en vertaalt deze tevens naar acht specifieke beleidspunten en -doelstellingen voor de stad Haarlem.
Aandacht is er in hun verkiezingsprogramma voor sportverenigingen, de verontrustende zelfdoding onder (gay)jongeren en stimuleert het CDA Haarlem Gay-Straight Alliances op scholen.
Ook woongroepen voor LHBTI-ouderen en de Roze Salon 50+ worden in het bestrijden van eenzaamheid onder ouderen door het CDA specifiek genoemd.
Tevens vindt het CDA dat er gerichte aanbestedingscriteria moeten worden gesteld met betrekking tot LHBTI-beleid in de zorginstellingen.

Wat ons betreft de meest concrete, realistische en vergaande LHBTI-beleidsdoelstellingen die wezenlijk bij zullen dragen aan een veilige (en gelijke) positie van LHBTI-jongeren én -ouderen, waar zij zich ook mogen bevinden in onze mooie stad.