Regenboogprovincie

Haarlem - Noord-Holland maakt werk van status regenboogprovincie.

De provincie Noord-Holland wordt een actieve regenboogprovincie. Bij de werving van nieuw personeel gaat de provincie expliciet uitdragen dat iedereen, ongeacht achtergrond, welkom is.
Hiermee wil de provincie benadrukken dat de provinciale organisatie een afspiegeling is van de regionale beroepsbevolking. Dit schrijven Gedeputeerde Staten (GS) in een brief aan Provinciale Staten (PS).

Al eerder was bekend dat Noord-Holland, naar aanleiding van een initiatiefvoorstel van de fractie van Groen Links, een regenboogprovincie zou worden en het goede voorbeeld zou gaan geven op het gebied van LHBTIQ+ (lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender, interseks, queer en anderen).

In het najaar zullen GS een werkatelier organiseren voor bestuurders en ambtenaren van Noord-Hollandse gemeenten. Tijdens het werkatelier zullen goede en inspirerende voorbeelden over de uitvoering van het diversiteitsbeleid binnen gemeenten worden uitgewisseld. Ook is het de bedoeling om actieve gemeenten te koppelen aan nog niet actieve gemeenten. Het werkatelier wordt gehouden rond de coming-outdag op 11 oktober.

Bron: Haarlems Dagblad
Foto: Noord-Holland