Koninklijke HFC

Haarlem – De Koninklijke Haarlemsche Football Club, kortweg de Koninklijke HFC is enthousiast over het magazine Roze Mug.
Op zaterdagochtend 18 december werd het magazine door voorzitter Dirk Jan Rutgers enthousiast in ontvangst genomen. 

De Koninklijke HFC is de oudste Nederlandse voetbalclub en grootste sportvereniging in Haarlem en voert al jaren een gedegen LHBTI-beleid. Het bestuur werkt er doorlopend aan om elke sporter een veilige sportomgeving te bieden. Dat bleek ook weer tijdens deze onverwachtte ontmoeting en het korte gesprek dat we hebben gevoerd op deze heilige voetbalgrond.

Sportverklaring
In het Roze Jaar 2012 ondertekende de Koninklijke HFC als een van de eerste Haarlemse sportverenigingen de sportverklaring en stelde zich daarmee officieel en nadrukkelijk open voor diversiteit, waaronder seksuele diversiteit. Een groot goed binnen deze historische verening. In datzelfde jaar faciliteerde de Koninklijke HFC de eerste en voor zover ons bekend tot nog toe, enige voetbalwedstrijd voor transgenders.

Het was een verrassing en eer om het unieke en eenmalige magazine Roze Mug aan Dirk Jan Rutgers te mogen overhandigen. Het magazine zal onderdeel uit gaan maken van de permanente aandacht voor diversiteit (en veiligheid) binnen de vereniging.


Afbeelding: Koninklijke HFC