Ze was zo jong nog...

Onlangs bereikte ook mij het droeve bericht dat in haar 35e levensjaar de vereniging COC Kennemerland, beter bekend als hét expertisecentrum voor homoseksualiteit in Haarlem, ten onder dreigt te gaan omdat het bestuur statutair niet langer in functie mag blijven.

De kans is groot dat er onder de uitverkoren en getolereerde homoseksuele leden van deze vereniging nauwelijks belangstelling is om op de achtergebleven ruïnes een eigentijdse organisatie te gaan bouwen. Uit hun hilarische halleluja-bestuursbrief aan de overgebleven leden die ergens op deze website is te vinden, blijkt eens te meer dat de kwakzalvende Yosha van der Steen en Erie Izebout excelleren in het ophouden van de schone schijn en dat zij overtuigd blijven van hun eigen fantasieën. Zelfs onder de huidige troosteloze omstandigheden, zijn zij zo arrogant om zelf te bepalen of de enkeling die zich onverhoopt zou melden als kandidaat-bestuurslid geschikt is voordat die door het tweespan aan de Algemene Ledenvergadering zal worden voorgesteld. Over je graf heen regeren noem ik dat.

Alles behalve een prettig bericht dus voor alle homo's en lesbo's die er van overtuigd zijn dat de strijd voor gelijke rechten en behandeling nooit en te nimmer gestreden zal zijn. Ook vandaag de dag blijkt nog steeds dat in de op joods/christelijk traditie gebouwde Nederlandse samenleving van alle kanten bedreigingen op ons af blijven komen. De weigerambtenaren die telkens opduiken, laatst nog in Amsterdam, de enkele feit-constructie die vooral bij de in opmars zijnde christenfundamentalistische SGP zeer geliefd is. En dan nu weer de weigering van onze minister van Onderwijs om voorlichting over homoseksualiteit in het voortgezet onderwijs verplicht te stellen. Wie in de afgelopen winter de documentaire "Help! een homo in de klas" heeft gezien, weet dat juist die voorlichting op scholen zo ontzettend noodzakelijk is in de zich in een hoog tempo veranderende samenleving als de onze.

Het is daarom zo van belang dat er ook in een stad als Haarlem een homobeweging is die een sterk geluid laat horen en zich in brede zin inzet voor de belangen van LHBT-ers. En dat is nu juist één van de redenen waarom het COC Kennemerland na een lange en van tijd tot tijd roemruchte periode van 35 jaar het loodje dreigt te leggen en géén onderdeel meer uit te zal maken van de regionale homobeweging. Het Kennemerlandse bestuur heeft er in de afgelopen jaren bewust voor gekozen om haar achterban de rug toe te keren en daardoor is de homogemeenschap in Haarlem helemaal onzichtbaar geworden. Zij heeft zich uitsluitend met de hobby van een enkel bestuurlid bezig willen houden, namelijk een scholenprojectje en dat is nu eenmaal ontoereikend en vormt een te smalle basis voor een organisatie als het COC.

Zal ik het COC missen mocht het zover komen? Ja! Een stad zonder COC-vereniging zou eigenlijk de titel 'stad' niet meer mogen dragen. Is het erg als dit COC ten grave wordt gedragen? Totaal niet, want deze club in Haarlem heeft verzuimd zich te moderniseren en heeft bewezen nauwelijks nog een rol van betekenis te kunnen en willen spelen in het sociaal-maatschappelijke veld. Alleen de ambtenaar die al decennia lang de subsidie moet verstrekken zal te zijner tijd verschrikt van zijn bureau opkijken en zich afvragen waar of toch die homo- en pottenvereniging gebleven is, zo stel ik mij voor.

In stilte hoop ik dat de publiekelijke vrijage tussen het COC en de Stichting Haarlem Roze Stad, waar ook ik op 4 mei getuige van mocht zijn aan de voet van het monument 'Man voor het Vuurpeloton' voor dit COC nog wat hoop zal geven op een beetje licht in de tunnel. Wie weet slaagt men er in om de patiënt te reanimeren om haar vervolgens tot een ieder z'n opluchting pas na het Roze Jaar 2012 te hoeven euthanaseren.
Ze was zo jong nog immers.

Ennie Whee

Naschrift van de Redactie:
Inmiddels is bekend dat het COC-bestuur Kennemerland, daags na de sluitingstermijn om je te melden als kandidaat bestuurslid, besloten heeft de vereniging op te gaan heffen. Dit verstrekkende besluit is door hen genomen zonder daarover de leden van de vereniging te raadplegen.