De laatste loodjes

Na jaren van buitensluiten, uitbuiten, afbraak en pathologisch jokken, verscheen onlangs dan eindelijk het fantastische bericht dat de termijn van het enige nog operationeel functionerende bestuurslid van het COC-Kennemerland er binnenkort opzit en 'ze voor de laatste keer hun jaarverslag gaan schrijven'. Opvallend genoeg wordt daarin de meervoudsvorm gehanteerd terwijl elk COC-lid toch weet dat het al jaren een eenvrouwsfractie betreft en het COC-Kennemerland informeel op een regenteske zoniet stalinistische wijze wordt geleid door een echtpaar. Zelden heb ik zoveel treurigheid in de Haarlemse homogemeenschap meegemaakt als met deze twee narcistische bestuursdames. Je kan het ook als humor zien natuurlijk, maar evengoed vreet het aan je strijdbare homo-hart als je die teloorgang van het COC Kennemerland gadeslaat!

Onlangs nog sprak ik in een welnesscentrum in Santpoort het andere nog formeel gekozen COC-bestuurslid. Onder het genot van een goed glas haalde ik met deze prachtige vrouw mooie herinneringen op uit de tijd dat het COC nog een echte belangenbehartigingsorganisatie voor ho-le-bi's was. Zij vroeg mij terloops of ik soms wist hoe het op dit moment met het Kennemerlandse COC-bestuur was? 'Nou, ze zitten d'r nog hoor meid', zei ik en tot onze grote hilariteit realiseerde zij zich ineens dat zij nog steeds als formeel gekozen bestuurslid in de boeken staat en dat daar door het illegale bestuursduo de laatste jaren optimaal misbruik van is gemaakt. Zo hebben ze al die tijd de COC-leden en een enkele key-player in de Haarlemse politiek wijsgemaakt dat zij als hét kenniscentrum voor homoseksualiteit hun Haarlemse achterban vertegenwoordigden terwijl zij zelfs notabene hun eigen bestuurslid overal van buitensloten en koud hebben gezet. Op zich een prachtig staaltje dictatuur natuurlijk waarvoor je als relatieve buitenstaander zelfs je roze hoedje af zou kunnen nemen omdat ze die schijn toch maar jaren met succes hebben weten op te houden nietwaar?
Schaterend van de lach vanwege al deze doldwaze feiten bestelden we nog een fles en doken nog een keer de heerlijke stiltesauna in!

Uitgepuft en doorgezweet vroegen wij ons daarna af hoe het verder moet met het COC als dit chronisch jokkende en met Jan en Alleman ruziënde bestuurskoppel de Pijp aan Maarten zou gaan geven. Wij konden op dat moment alleen nog heimelijk wensen dat dit snel zou gaan gebeuren. Al gauw kwamen we tot de conclusie dat een nieuw en deze keer hopelijk correct verkozen bestuur een droomerfenis zou krijgen: er is namelijk nagenoeg niets meer over van het ooit zo prachtige en krachtige COC Kennemerland. Slechts een postbus en een website die hoognodig aan de prozac moet, is wat er hooguit nog rest. En het enige schamele waarmee deze uitgeholde COC-vereniging nog wel enigszins zichtbaar is in de samenleving, namelijk de voorlichtingspoot, is op een slinkse wijze door deze bestuursdames van het COC gejat en ondergebracht in hun stichtinkje H3O. 'Het is je allemaal voorspeld meid. Lees maar in het opiniestuk Stichtingsmist op de website van Gay-Haarlem.nl', zei ik het slapende bestuurslid, terwijl ik deze heerlijke pot nog eens ouderwets flink inschonk. 'Een geweldig uitgangspunt voor het nieuw te vormen, liefst gemengd COC-bestuur dus', zo besloten wij unaniem. Het komt immers zelden voor dat je een vereniging vrijwel van de grond af op kunt bouwen en je alle mogelijkheden hebt om een moderne, transparante en vooral frisse organisatie neer te zetten die midden in de samenleving staat. Een belangenclub waar elke LHBT-er en overige betrokkenen van harte welkom zijn zonder dat daar door een COC-bestuur voorwaarden aan vooraf worden gesteld en waarin álle leden serieus genomen worden. Maar bovenal een vereniging die staat en strijdt voor de belangen van de homoseksuele mannen en lesbische vrouwen, junior, senior, gearriveerd of niet, autochtoon, allochtoon en al wie ons lief zijn.

Geheel passend in het huidige tijdsbeeld, hebben deze twee regenteske hysterica's voor zichzelf voorafgaand aan hun mogelijke abdicatie dus nog even snel een vette vertrekbonus bij elkaar gegraaid in de vorm van hun eigen Voorlichtingsstichting H3O. De Stichting die ongetwijfeld op verzoek van het Bestuur van het COC Kennemerland de voorlichtingen tot ver buiten hun verzorgingsgebied verzorgt en het gouden honorarium voor de neus van datzelfde COC wegkaapt. Ook zullen zij vast over zichzelf nog één keer de loftrompet schallen (wie anders zou zoiets immers gemeend en met droge ogen kunnen doen) en laten zij óók passend in het huidige tijdsbeeld een nagenoeg failliete organisatie achter.

Tot het zover zal zijn, is het voor ons Haarlemse homo's echter nog even doorbijten dus. Het zijn voor ons vermoedelijk de laatste loodjes en dan kan de champagne wat mij betreft knallen. Tenminste, als dat abdicatiebericht niet een hoog pathologisch leugengehalte heeft. Het zou me namelijk totaal niet verbazen als deze twee regentessen een opzichtige list hebben bedacht die leidt tot een ogenschijnlijk nieuwe bestuursbezetting maar waarbij feitelijk alles gewoon bij het oude blijft. Je weet het met deze dames immers maar nooit......

Ennie Whee