Roze Driehoek

Haarlem - Deze dagen staat Nederland stil bij alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en de slachtoffers van oorlogsgeweld na 1945. We vieren onze vrijheid en ook dit jaar zullen de Haarlemse Regenboogpartners een krans leggen bij het monument aan de Dreef. Vrijheid is immers niet vanzelfsprekend.

Roze driehoek
Tijdens het nazi-bewind (1933-1945) werd homoseksualiteit als een ziekelijke afwijking gezien en als een gevaar voor gezin en staat. Zij dachten dat homoseksuelen andere, 'gezonde' Duitsers zouden kunnen verleiden en besmetten en zo de groei van de Duitse bevolking in gevaar brachten.

Homoseksuele gevangenen in concentratiekampen waren herkenbaar aan de roze driehoek op hun gestreepte gevangenispak. In Duitsland werden in die periode ongeveer 50.000 personen op verdenking van homoseksualiteit veroordeeld. Volgens schattingen zijn ongeveer 7000 Duitse mannen vanwege hun homoseksualiteit in concentratiekampen terecht gekomen, met of zonder veroordeling. Waarschijnlijk de helft van hen is daar om het leven gekomen.

Direct nadat de nazi's in 1933 aan de macht waren gekomen, werden homobladen en organisaties voor homo's verboden. Homobars en -cafés werden gesloten. In de herfst van 1933 werden in de concentratiekampen Dachau en Fuhlsbüttel de eerste mannen binnengebracht die gearresteerd waren op grond van hun homoseksualiteit. Zoals joden een gele ster moesten dragen, zo kregen homo's een roze driehoek op hun gevangenispak. In de gevangenishiërarchie stonden zij op de laagste trede. Als gevolg daarvan was hun overlevingskans gering.

Vervolging in Nederland
In mei 1940 bezette het Duitse leger Nederland. Al op 31 juli 1940 werd homoseksualiteit door de bezetter verboden. Er kwam een gevangenisstraf van vier jaar te staan op homoseksueel contact. Sinds 1811 waren homoseksuele contacten tussen volwassenen in ons land niet meer strafbaar. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn ook in Nederland homoseksuelen vervolgd en gevangengezet, soms in gevangenissen en huizen van bewaring in Nederland, maar meestal in gevangenissen en tuchthuizen in Duitsland. Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat zich in Duitse concentratiekampen in of buiten Nederland mannen van Nederlandse nationaliteit bevonden die wegens homoseksualiteit waren opgepakt.

Bron:
Anne Frank werkstukguide
Cartoon:
ReinArt Cartoons

Gay-Haarlem.nl is jarig

Haarlem - Deze week viert Gay-Haarlem.nl op 18 februari 2021 haar 11e verjaardag. 

Elf bewogen en bevlogen jaren waarin veel is bereikt stellen wij enigszins bescheiden vast. In 2010 gingen wij online omdat we vaststelden dat de belangenorganisatie voor homoseksuele mannen, lesbische vrouwen, biseksuelen en transgenders (LHBTI’s) in Haarlem nagenoeg onzichtbaar was geworden. Ook op de politieke agenda ontbrak veelal LHBTI-beleid, in Haarlem waren er immers geen problemen, zo was de redening.

Toen wij daarover in 2009/2010 in gesprek gingen met o.a. de gemeentelijke ambtenaren, werden wij bijna van de trappen van het stadhuis gegooid. ‘Waar of we ons mee bemoeide!’
In de jaren die daarop volgden, ontpopte ook de wethouders Welzijn, Jack van der Hoek, Jur Botter (beidenD66) en Marie Thérèse Meijs (GL) zich als betrokken bestuurders.
Zij ontwikkelden doorlopend gemeentelijk LHBTI-beleid in samenwerking met de Haarlemse Regenboogpartners*. De politieke partijen gingen uitdrukkelijker dan voorheen in hun verkiezingsprogramma’s in op de positie van LHBTI’s in Haarlem.

Zichtbaarheid, ontmoeten, voorlichting en veiligheid zijn centrale thema’s en blijven altijd aandacht vragen.
Maatschappelijke acceptatie van LHBTI’s is flinterdun en vereist daarom altijd nadrukkelijke en zichtbare aandacht van alle LHBTI-organisaties en initiatieven zoals Gay-Haarlem.nl. Hetzelfde geldt voor de bestuurders en politiek in Haarlem.
Niet alleen buiten onze landgrenzen staan de mensenrechten van LHBTI’s onder druk. Ook binnen de Nederlandse landelijke politiek zijn stromingen die in potentie een serieuze bedreiging vormen voor onze verworven rechten en gelijke behandeling. Waakzaamheid en strijdbaarheid zullen dan ook van alle tijden blijven.

Gay-Haarlem.nl zal zich daarvoor in blijven zetten met de Regenboogvlag hoog in top.

 

*Bureau Discriminatiezaken, COC Kennemerland, Regenboogloket en Gay-Haarlem.nl

 afbeelding ©Gay-Haarlem.nl

 

COC Kennemerland helpt

Haarlem – De strikte sociale omgangsvormen in verband met de coronacrisis, zijn voor het COC Kennemerland aanleiding geweest om direct een sociale hulpservice te starten.
Dit initiatief is vooral gericht op het tegengaan van een dreigend sociaal isolement van met name oudere (alleenstaande) LHBTI’s in Haarlem en directe omgeving. Meer informatie over dit mooie initiatief, en wat dit voor jou kan betekenen, lees je op de website van het COC Kennemerland.

'Uit de stille grond..'

Haarlem - Donderdag 12 maart staat er in de Roze Salon 55+ Haarlem voor de tweede keer in haar zevenjarig bestaan een toneelstuk op het programma. De verrassende eenakter ‘Uit de kille grond van mijn hart’, gepresenteerd door Fred Rosenhartproducties.

‘Frederik en Gabriëlle zijn 42 jaar getrouwd en Frederik heeft besloten zijn vrouw te verrassen met een diner. Het koken heeft hem behoorlijk wat moeite gekost, maar de meeste inspanning vergde het om zijn vrouw bij hem aan tafel te krijgen.
Tijdens het diner komen onvermoede zaken aan het licht maar of Frederik daar blij mee is…?’

Met: Harry Kuyper en Ada Vinken
Regie: Fred Rosenhart
Geschreven door Peter Aten


Wat: ‘Uit de kille grond van mijn hart’

Waar: Roze Salon 55+, wijkcentrum Binnensteeds, Nieuwe Groenmarkt 20, Haarlem
Wanneer: do 12 maart 2020, 16.30u – 19.30u, aanvang programma 17.00u. Toegang vrij.


Foto: Ada Vinken

Lang Leve de Liefde

Haarlem – Het Rudolf Steiner College Haarlem wint de prijs voor beste lessen relaties en seksualiteit.

Soa Aids Nederland en Rutgers zetten scholen in het zonnetje die uitblinken in lessen en beleid rond relaties en seksualiteit. Het Rudolf Steiner College (stadsdeel Schalkwijk) heeft gewonnen in de categorie voortgezet onderwijs. Volgens het juryrapport is het schoolbrede beleid helder omschreven en dragen de activiteiten op Rudolf Steiner College bij aan een gezonde en prettige seksuele ontwikkeling van leerlingen.

Prijsuitreiking
De prijsuitreiking zal plaatsvinden op woensdag 12 februari om 13.30 op het Rudolf Steiner College. De artiest Dolly Bellefleur, de jury-voorzitter van Lang Leve de Liefde award Jos Poelman, wethouder Jur Botter en docenten en leerlingen zullen met elkaar in gesprek gaan voorafgaand aan de uitreiking.

Gay Straight Alliance
Uit het juryrapport blijkt verder dat het Rudolf Steiner College complimenten krijgt voor de kersverse Gay Straight Alliance (GSA) groep, die zich samen met de leerlingenraad ervoor inzet dat iedereen, dus ook LHBT leerlingen zichzelf kunnen zijn op school, bijvoorbeeld door het organiseren van Paarse Vrijdag en activiteiten om homo als scheldwoord tegen te gaan .

Bekroning
De jury wil met de bekroning benadrukken dat Rudolf Steiner College een school is waar leerlingen respectvol (leren) omgaan met verschillen in seksuele voorkeur of genderidentiteit. En zich positief ontwikkelen op relationeel en seksueel vlak. Zodat leerlingen (later) prettige, gewenste, veilige, en gelijkwaardige seksuele relaties aan kunnen gaan.

Vrijeschool
Het Rudolf Steiner College Haarlem is een vrijeschool voor vwo, havo en mavo. Bij het vrijeschoolonderwijs wordt gewerkt vanuit de ontwikkelings- en leeftijdsfasen van de leerlingen. De methode is belangrijk, maar de leerling staat centraal: de onderwerpen worden zodanig gekozen zodat deze passend zijn bij de leeftijdsfase van de leerling. Dit geldt ook voor het thema relaties en seksualiteit.

Seksuele vorming
Seksuele vorming gaat veel verder dan het overbrengen van kennis over het lichaam en voortplanting. Het gaat over het bevorderen van seksueel gezond gedrag in brede zin, waarbij onderwerpen als weerbaarheid, communicatie met je partner, seksuele diversiteit en respectvol omgaan met elkaar aan bod moeten komen. Aandacht voor liefde, seks en relaties bij leerlingen, verlaagt het risico op soa’s, grensoverschrijding en onbedoelde (tiener)zwangerschappen.

Week van de Liefde
De Week van de Liefde (10 t/m 14 februari) is een laagdrempelige manier om in de les aandacht geven aan relaties en seksualiteit. Scholen die meedoen worden uitgenodigd om gedurende deze week minimaal één les over dit thema te geven.


Bronnen: Haarlems Dagblad; Rudolf Steiner College
Afbeelding: Gay-Haarlem.nl ©

Haarlemse Valentijn

Haarlem – Vrijdag 14 februari, op Valantijnsdag, onthult wethouder Marie Thérèse Meijs om 11.00u de posters van de campagne ‘In Haarlem kies je zelf wie je liefhebt’ in de gemeentelijke publiekshal aan de Zijlvest.

Regenboogstad
Wethouder Meijs wil met de permanente vertoning van de posters nogmaals laten zien dat Haarlem Regenboogstad is.
Alle campagneposters zijn door kunstenaar TRIK©  op een bijzondere wijze verwerkt in een breed doek.


Afbeelding: TRIK

Haarlemse Roze Hoogtepunten

Haarlem - In het Cultuur en Debatcentrum Pletterij is in december en januari de fototentoonstelling “Haarlemse Roze Hoogtepunten” te zien.
Op 1 december is de aftrap van deze overzichtstentoonstelling voorafgaande aan het het IQMF-festival. Zie elders op deze site.

De tentoonstelling bestaat uit foto’s van verschillende Haarlemse LHBT-initiatieven en gebeurtenissen die in Haarlem hebben plaatsgevonden.
Enkele thema’s zijn: geschiedenis van het COC Kennemerland, vrouwencafés en de Wilsons, Roze Zaterdagen en projecten en activiteiten van Gay-Haarlem.nl en Bureau Discriminatiezaken.

Heb je de tentoonstelling gemist op Coming Outdag in het Patronaat, dan is nu je kans om hem alsnog te komen bekijken en mee terug te gaan in een mooie en bewogen roze periode Haarlem.


kademuur Nieuwe Gracht / Bisschoppelijk Paleis / 1985-'86

Wat: Tentoonstelling Haarlems Roze Hoogtepunten
Waar: Cultuur en Debatcentrum Pletterij, Lange Herenvest 122, 2011 BX Haarlem
Wanneer: Zondag 1 december. Opening tentoonstelling om 15.00u. Te zien t/m eind januari 2020 tijdens openingstijden van de Pletterij
(Toegang IQMF filmfestival: € 3,00 inclusief nagesprek en consumptie.)

afbeeldingen: Pip Beumer


IQMF Filmfestival 2019

Haarlem - De vijfde editie van het International Queer & Migrant Film Festival (IQMF) doet ook in 2019 Haarlem weer aan. Het cultuurpodium De Pletterij aan de Lange Herenvest heeft dit jaar haar deuren voor dit altijd indrukwekkende filmprogramma opengesteld.‘It’s a queer world after all’

Onder deze titel presenteert het IQMF vier films. 


Ayaneh (15min.) waarin een Afghaanse vluchteling verliefd wordt op een klasgenoot;

All Humans are Human (21 min.) een documentaire over de vlucht van drie trans-vrouwen van Azerbaijan naar Istanbul;

Las Zonas Grisas (17 min.) waarin een Colombiaanse jongen wacht op de uitslag van zijn HIV-onderzoek;

Sex Sirens (24 min), een kijkje achter de schermen van de Nederlandse vogue / ballroom scene.

Platform

International Queer & Migrant Film Festival (IQMF) is een platform voor wereldwijde queer kunst en cultuur in relatie tot migratie onderwerpen en draagt met haar programmering bij aan een diverse en inclusieve samenleving.

Naast het reguliere filmprogramma verzorgt IQMF workshops, thematische debatten, tentoonstellingen en de IQMF Academy.

De vijfde editie van het International Queer & Migrant Film Festival (IQMF) vindt plaats van 4 t/m 8 december plaats in Amsterdam en in de omringende periode in Haarlem, Rotterdam, Den Haag, Nijmegen en Utrecht.

Zie www.iqmf.nl voor de volledige programmering.Wat: International Queer & Migrant Film Festival
Waar: De Pletterij, Lange Herenvest 122, 2011 BX Haarlem
Wanneer: zondag 1 december van 17:00u tot 19:00u
Toegang: € 3,00 inclusief nagesprek en consumptie.

HOEVER WE GAAN

Haarlem - ‘Hoever we gaan’, dat is de titel van de Roze Kunstlijn 2019 in Haarlem. De Roze Kunstlijn komt dit jaar naar het voormalige culturele centrum De Egelantier met een tentoonstelling over diversiteit en identiteit. Hier kan iedereen het laten zien.
Voor dit historische neoklassieke gebouw aan de Gasthuisvest, is speciaal voor deze expositie een afwijkende entree gerealiseerd. De entree verloopt nu via de poort aan het Groot Heiligland 47 rood.
In de Egelantier wordt vervolgens volop gebruik gemaakt van zelden gebruikte ruimtes. Je komt terecht in een andere wereld. De kunstenaars hebben zich tijdens de opbouw van de presentatie laten inspireren door de ruimtes die hier gebruikt mogen worden.

Exposerenden
Er is werk te zien van o.a. Dennes Bulters, Fred Rosenhart, Jeannette Burink, Luna Meis, Roberto Helder, Rosita van Wingerden, Saskia Minoli en Soek Zwamborn.

Tevens verwelkomt de Roze Kunstlijn op uitnodiging tal van nationale en internationale kunstenaars waaronder Ok van Batenburg, Demir Demirov, Mahmoud Mudijan, Simon O’Corra, Pablo Burgos, Roy Jongeling, en vele anderen.

Preview en openingstijden
Op donderdag 31 oktober is er een preview van 18.00 – 19.30 uur.

Op vrijdag 1 november is bezichtiging op afspraak mogelijk. Neem daarvoor contact op met de organisatie Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Tijdens de Kunstlijn is de Roze Kunstlijn geopend op zaterdag én zondag, 2 en 3 november van 11.00 – 17.00 uur.

Concert
Op zondagochtend 3 november ben je uitgenodigd om rond 11.30 uur te genieten van het concert ‘STIL! De buren’. Er worden op dat vroege uur ook ‘intieme hapjes’ geserveerd.

Nog meer Roze Kunstlijn?
De tentoonstelling ‘Hoever We Gaan’ is onderdeel van een tweeluik. Van 7 oktober t/m 29 november is er nog een tentoonstelling georganiseerd in het Raadhuis van Heemstede met als titel: ‘Wie Zegt U?’ Deze tentoonstelling is echter gesloten tijdens het Kunstlijn Haarlem weekeinde.
Afbeeldingen: Soek Zwamborn en Gay-Haarlem.nl


Pink Panel 2019

Haarlem - Uit het Pink Panel onderzoek van 2019 naar het veiligheidsgevoel onder lesbiënnes, homo- en biseksuelen en transgenders (LHBT’s) blijkt dat homovijandigheid en discriminatie een hardnekkig verschijnsel is. In 2019 heeft 1 op de 4 LHBT-respondenten in Kennemerland te maken met homovijandige gebeurtenissen.
Hierbij gaat het vooral om beledigende opmerkingen en schelden. Er is relatief weinig sprake is van bedreiging en geweld (circa 5% van alle incidenten).
Dit blijkt uit het Pink Panel onderzoek dat sinds 2008 iedere twee jaar wordt uitgevoerd door Bureau Discriminatiezaken Kennemerland.

Feitenkaart
De resultaten staan in een speciale feitenkaart. In 2019 hebben 285 LHBT’s de Pink Panel enquête ingevuld. De Pink Panel feitenkaart werd vrijdag 11 oktober (Coming Outdag) in Haarlem aangeboden aan wethouder M-Th. Meijs, in Velsen aan wethouder M. Steijn en in Heemstede aan burgemeester A. Nienhuis. Het uitgebreide rapport en de feitenkaart zijn te downloaden op www.bdkennemerland.nl

Aanpassen gedrag
LHBT’s zijn door de jaren heen steeds minder open over hun seksuele gerichtheid, ze zijn bijvoorbeeld op hun werk steeds voorzichtiger in wie ze vertellen over hun seksuele gerichtheid. Ruim 50% van de LHBT’s past zijn of haar gedrag soms of vaak aan in de eigen straat of wijk ter voorkoming van vervelende of vijandige anti LHBT-incidenten.

In 2018 kwamen er bij Bureau Discriminatiezaken 21 discriminatieklachten op grond van (homo)seksuele gerichtheid binnen. Via de Pink Panel enquêtes komen 97 discriminatie incidenten naar boven die niet bij instanties als Bureau Discriminatiezaken of de politie zijn gemeld. In ongeveer 40% van de gevallen zijn de daders bekend (bijvoorbeeld op het werk of in eigen wijk). Als het gaat om bekenden dan spreken zij de veroorzakers vaak zelf aan.
Bureau Discriminatiezaken kan LHBT’s ondersteunen of adviseren als zij te maken krijgen met discriminatie en de daders bekend zijn. LHBT’s kunnen hun discriminatie-ervaringen melden via www.bdkennemerland.nl of 023 5315842.

Uit het Pink Panel onderzoek blijkt geen duidelijke toename of afname van het aantal discriminatie-incidenten. Als we kijken naar incidenten in de straat of eigen woonwijk heeft 12% het afgelopen jaar discriminatie ervaren. Hierbij is geen sprake van een duidelijke toename ten opzichte van eerdere jaren. De uitkomsten fluctueren per onderzoeksjaar.

De onderzoeksuitkomsten laten zien dat veiligheid en sociale acceptatie van LHBT’s niet vanzelfsprekend is. Er blijft werk aan de winkel voor alle betrokken partijen die zich in Kennemerland bezig houden met het vergroten van de sociale acceptatie van LHBT’s en het veiliger maken van hun leefomgeving.


Abonneren op deze RSS feed