logo-gayhaarlem

More Gay Pride 2019

Zwolle - Uit de evenementenkalender 2019 van de gemeente Zwolle blijkt dat er komend jaar definitief een nieuw homo-evenement aan de kalender wordt toegevoegd. 

In het laatste weekend van augustus zal Zwolle in het teken staan van Zwolle Pride. Een driedaags evenement dat zich richt op de emancipatie en acceptatie van lhbti's binnen en buiten de gemeentegrenzen. Hoogtepunt van het feestweekend wordt de botenparade op 31 augustus.

Verbinden
In de lokale media laat één van de initiatiefnemers weten dat samenwerking wordt gezocht met culturele instellingen en lokale ondernemers om zo een aantrekkelijk programma te kunnen bieden. Daarnaast moet het open karakter van Zwolle Pride de bevolking en de lhbti-gemeenschap verbinden. "Wij zijn niet alleen trots op de lhbti-gemeenschap, maar ook op de stad als geheel en dat vieren we samen," aldus de organisatie.

Volgt Haarlem?
Zwolle is niet de eerste Nederlandse stad waar, naast Amsterdam, een Pride-weekend wordt georganiseerd. Ook in onder meer Alkmaar, Amersfoort, Den Haag, Dordrecht, Nijmegen, Utrecht, Leeuwarden, Rotterdam en ook Zandvoort staan of stonden plaatselijke Pride-evenementen op de agenda.

(bron: GaySite.nl)

Regenboogsteden verlengd

Goed nieuws voor LHBT-Haarlem en wegens succes verlengd: steun aan Regenboogsteden.

Een veilige ontmoetingsplek voor LHBT-jongeren, voorlichting over homoseksualiteit bij amateur voetbalverenigingen en theatervoorstellingen op scholen, het zijn een paar voorbeelden van wat de Regenboogsteden de afgelopen jaren hebben bewerkstelligd om de sociale acceptatie en veiligheid van LHBTI personen te bevorderen. Om dit beleid door te kunnen zetten, maakte minister Ingrid van Engelshoven (emancipatie) op 5 maart in regenboogstad Den Bosch bekend een nieuwe meerjarige samenwerking aan te gaan met deze 49 steden tot 2022.

Emancipatie niet af
Minister van Engelshoven: “Ondanks al het goede werk van de Regenboogsteden kunnen we helaas allerminst concluderen dat de LHBTI-emancipatie af is. Het is nog steeds zo dat LHBTI’s zich niet altijd vrij en veilig voelen om te zijn wie ze zijn en om te zijn met wie ze willen zijn. Daarom ga ik graag een nieuwe meerjarige samenwerking aan.”

6 miljoen euro
De rijksoverheid kan sociale acceptatie versterken door bijvoorbeeld wetgeving aan te passen, maar het zijn juist de steden die samen met ouderenorganisaties, sportverenigingen, scholen en andere maatschappelijke organisaties een belangrijke rol kunnen spelen. Evaluatieonderzoek laat zien dat de Regenboogsteden het duidelijk beter doen op het gebied van LHBTI-acceptatie dan andere steden. Voor de nieuwe samenwerking tot 2022 is ruim 6 miljoen euro beschikbaar.

“Op dit moment doen er 49 grote en kleine steden mee, maar als ik kijk naar de lijst van de grootste 50 gemeenten van Nederland mis ik nog een aantal steden. Ik roep daarom ook de nieuwe colleges van de steden Almelo, Almere, Alphen aan den Rijn, Amstelveen, Apeldoorn, Bergen op Zoom, Ede, Emmen, Gouda, Haarlemmermeer, Nissewaard, Roosendaal, Velsen en Vlaardingen op om zich na de verkiezingen ook aan te melden en zich in te zetten voor de sociale acceptatie van LHBTI’s,” aldus de minister.

(bron: Rijksoverheid - 5 mrt 2018)

Haarlem kiest 21 maart!

Woensdag 21 maart is het weer zover. Je kunt dan voor de komende 4 jaar de bestuurders van jouw stad kiezen. Een heel mooi en kostbaar democratisch recht.

In de verkiezingsprogramma’s van zes (bestuurs)partijen zoemden wij in op hun visie op LHBTI-beleid.

In de betreffende paragraaf koestert D66 de grondrechten en gedeelde waarden ongeacht opvattingen, geloof, seksuele geaardheid, gerichtheid of herkomst. Hierbij streeft D66 er ondermeer naar om de Roze Zaterdag weer naar Haarlem te halen. De laatste keer was in 2012. Tevens wil D66 in elke Haarlemse wijk een Regenboog(zebra)pad realiseren en wil zij de diversiteit bij sportclubs vergroten.

In haar verkiezingsprogramma wordt door Groen Links niet specifiek ingegaan op Haarlems LHBTI-beleid. Wel maakt Groen Links er melding van dat er een Roze Akkoord komt in samenwerking met belangenorganisaties van LHBTI’ers. In het ongewisse blijft of hiermee een plaatselijk Roze Akkoord wordt bedoeld. Op landelijk niveau is er al enkele jaren een dergelijk akkoord.

Onder de kop “Een stad waar je jezelf en anders mag zijn” komt de VVD krachtig op voor Haarlem als “stad van diversiteit en tolerantie”. Concreet stelt deze partij dat zij de positie van de Haarlemse LHBTI'ers verder wil versterken. Zo moet er ondermeer meer voorlichting komen in het onderwijs. Zonder veiligheid geen vrijheid, zo stelt de VVD Haarlem. Daarom zullen daders van pesterijen, bedreigingen en geweld hard worden aangepakt. Of deze doelstelling past binnen de huidige Nederlandse wet- en regelgeving, is hieruit niet op te maken.

De Haarlemse afdelingen van de PvdA en de SP hebben in hun respectievelijke verkiezingsprogramma's geen paragraaf opgenomen over hun visie ten aanzien van hun Haarlemse LHBTI-inwoners en -beleid.

Het CDA Haarlem heeft een brede en uitgesproken visie op LHBTI’ers en vertaalt deze tevens naar acht specifieke beleidspunten en -doelstellingen voor de stad Haarlem.
Aandacht is er in hun verkiezingsprogramma voor sportverenigingen, de verontrustende zelfdoding onder (gay)jongeren en stimuleert het CDA Haarlem Gay-Straight Alliances op scholen.
Ook woongroepen voor LHBTI-ouderen en de Roze Salon 50+ worden in het bestrijden van eenzaamheid onder ouderen door het CDA specifiek genoemd.
Tevens vindt het CDA dat er gerichte aanbestedingscriteria moeten worden gesteld met betrekking tot LHBTI-beleid in de zorginstellingen.

Wat ons betreft de meest concrete, realistische en vergaande LHBTI-beleidsdoelstellingen die wezenlijk bij zullen dragen aan een veilige (en gelijke) positie van LHBTI-jongeren én -ouderen, waar zij zich ook mogen bevinden in onze mooie stad.

 

IQ&M Filmfestival 2017

International Queer & Migrant Filmfestival op maandag 11 december in Haarlem. Drie korte films in de kleine theaterzaal van de Toneelschuur in het kader van het International Queer & Migrant Filmfestival.

Min Homosyster (My Gay Sister) - Lia Hietala 
Cleo rijdt met haar oudere zus Gabbi en haar vriendin Majken mee naar een vakantiehuisje. Onderweg proberen Gabbi en Majken vurig te achterhalen of Cleo op een jongen of een meisje verliefd is. Een verhaal over ontluikende seksualiteit en het vermogen om vertrouwen in elkaar te winnen en te verliezen. 
Genre: Drama, Short, Language: Swedish, Subtitles: English, (2017, Sweden, 15 min)

Elias - Lucas van der Rhee
Elias woont in IJmuiden, werkt bij een visserij en voelt zich onbegrepen en onzichtbaar. Hij mist zijn ouders sinds ze naar Turkije vertrokken zijn. Wanneer zijn broer Kemal de oude slaapkamer van zijn ouders huurt trekt Tom bij hen in. Waar Tom aanvankelijk als een indringer wordt beschouwd, blijkt hij uiteindelijk een bondgenoot van Elias tijdens zijn innerlijke ontdekkingstocht.
Genre: Drama, Short, Language: Dutch, Subtitles: English (2017, Netherlands, 13 min.)

Abu Arshad Khan
De homoseksuele filmmaker Arshad Khan trekt een parallel tussen het moeizame contact met zijn Islamitische vader Abu en de inburgering van zijn ouders in Canada. Met behulp van (persoonlijke) filmfragmenten en animatie belicht hij de lastige balans tussen familie en bestemming, conservatisme en liberalisme en moderne ontwikkelingen.
Genre: Documentary, Language: English, Urdu, Punjabi, Subtitles: No subtitles (2017, Canada, 81 min)

programma:

19:00 - 19:05 Introductie IQMF
19:05 - 19:20 Min Homoyster
19:20 - 19:33 Elias
19:33 - 19:50 nagesprek regisseur Elias (Lucas van de Rhee)
19:50 - 21:10 ABU

prijzen:

Normaal €10,-
CJP €8,-
Studenten €8,-

Tickets >>

Website IQMF >>   

Het IQMF 2017 Haarlem wordt mede mogelijk gemaakt door de Regenboogpartners: Bureau Discriminatiezaken Kennemerland, Gay-Haarlem.nl, COC Kennemerland en de gemeente Haarlem.

Gay stoplichten

De glorietijd van de machoman is in Madrid voorbij. Sinds vorige week heeft hij op de voetgangerslichten plaatsgemaakt voor homoseksuele stelletjes.
‘Soms zit het verschil in de kleinste details – details die de diversiteit en rijkdom van onze stad laten zien’, schreef burgemeester Manuela Carmena nadat zij vorige week een ceremonieel rondje had gelopen langs de nieuwe voetgangerslichten.
De solitaire man bleek niet alleen te zijn vervangen door mannen- en vrouwenstellen, maar ook door heteroseksuele paren en vrouwen alleen.
In Madrid vindt deze zomer de World Pride plaats. Ook na dit mega-evenement (ca. 2 miljoen bezoekers) zullen de voetgangerslichten blijven staan.

bron: Volkskrant, Maartje Bakker.

Begin 2017 meldde de Haarlemse wethouder Jur Botter dat hij de Regenboogloper hoek Parklaan - Kruisstraat nadrukkelijker zichtbaar zou gaan laten maken. De Regenboogloper werd op 8 juni 2016 feestelijk in gebruik genomen. Door het intensieve gebruik zijn de kleuren sneller vervaagd dan werd voorzien.

De stad Haarlem viert met deze Regenboogloper haar diversiteit. De aanstaande opknapbeurt van de Regenboogloper zou een prima gelegenheid zijn om, in navolging van steden als bijvoorbeeld Madrid, Helmond en Utrecht, die diversiteit ook tot uitdrukking te laten komen in de voetgangerslichten bij de Regenboogloper.

foto: Nico Kaisser

Rozestad Haarlem 2019

Op maandag 1 mei heeft de werkgroep Roze Zaterdag Haarlem 2019 het bidbook voor Roze Zaterdag 2019 officieel aangeboden aan wethouder Jur Botter. Ook is het bidbook digitaal verzonden naar het bestuur van Roze Zaterdagen Nederland. Hiermee is Haarlem, naast Leeuwarden, officieel in de race om Roze Zaterdag 2019 te mogen organiseren. Als Haarlem de organisatie krijgt toegewezen zal het evenement voor de vierde keer de Noord-Hollandse hoofdstad aandoen. De jaarlijkse Roze Zaterdag vond nog nooit in Leeuwarden plaats.

"Eind 2016 kwam de Werkgroep Roze Zaterdag Haarlem 2019 voor het eerst bij elkaar om te onderzoeken of er voldoende draagvlak is om Roze Zaterdag nogmaals naar Haarlem te halen," legt initiatiefnemer Mart Pos van het Haarlemse evenementenbureau My Productions uit. "De Roze Zaterdag in Haarlem van 2012 ligt bij heel veel inwoners, ondernemers, politieke partijen en organisatoren nog vers in het geheugen. Een rondje door de stad levert steevast de opmerking op: 'Wat was het toch leuk!' Om er in dezelfde adem achteraan te zeggen: 'Dat moet toch snel weer een keer gebeuren hier in Haarlem!' De Werkgroep Roze Zaterdag Haarlem 2019 heeft daarom het idee opgevat om het ijzer te smeden nu het nog heet is. Een vervolg te geven op de mooie roze periode in 2012, om zo een extra Haarlems steentje bij te dragen aan de acceptatie van LHBT's. "De Haarlemmers zijn al op de goede weg. Dat willen we graag aan Nederland en de rest van de wereld laten zien," aldus de organisatie.

In het bidbook laat de Werkgroep Roze Zaterdag Haarlem 2019 zien hoe divers het leven in Haarlem is. En ook dat er in Haarlem veel gebeurt en ook al veel gerealiseerd is op het gebied van acceptatie van de LHBT's. Wethouder Jur Botter was meteen enthousiast. "Haarlem is een sociale, gastvrije stad en een actieve Regenboogstad. Wij hebben vertrouwen in de opzet, diversiteit en de samenwerking van de Initiatiefgroep Roze Zaterdag Haarlem 2019." De werkgroep bestaat uit organisatoren Mart en Yvonne Pos van MY Productions, Hans Goes van Goes Pr & Entertainment, Jessica Dekker, medeorganisator voorgaande Roze Zaterdagedities en Jeannette Eversen, hoofdredacteur Haarlemse Stadsglossy.

Afgelopen jaar was Roze Zaterdag in Amsterdam en op 24 juni van dit jaar is het jaarlijkse evenement in Den Bosch en Oss. Volgend jaar is Gouda gaststad van Roze Zaterdag. Tijdens Roze Zaterdag 2017 wordt bekend gemaakt welke stad Roze Zaterdag in 2019 mag organiseren.

bron: GaySite.nl
foto: Rob Eversen

Kranslegging & viering

De Regenboogorganisaties Bureau Discriminatiezaken Kennemerland, Gay-Haarlem.nl en COC Kennemerland nemen ook dit jaar deel aan de herdenking en kranslegging op donderdag 4 mei aan de Dreef in Haarlem.

De kranslegging wordt traditiegetrouw voorafgegaan door een herdenkingsdienst in de Grote of Sint Bavo-kerk aan de Grote Markt in Haarlem. Aanvang 18.50u. Aansluitend is er de stille tocht naar het herinneringsmonument aan de Dreef.

Dit jaar is het thema van de viering ‘De kracht van het persoonlijke verhaal’. Mede in deze context zal de kranslegging namens de Regenboogorganisaties worden verricht door de nieuwe Nederlanders Anas en Wissam.

Monument
Het monument 'Man voor het Vuurpeloton', van beeldhouwer Mari Andriessen is een bronzen beeld van een staande mannenfiguur. In de bestrating is een natuurstenen strip van circa 10 meter lang aangebracht waarin de namen en leeftijden van de 15 omgekomen verzetsmensen zijn gebeiteld. Zij werden op 17 maart 1945 op deze plek gefusilleerd.

Nationale Viering Bevrijding, vrijdag 5 mei
De Nationale Viering Bevrijding start dit jaar in de hoofdstad van Noord-Holland, Haarlem. In en rondom het provinciehuis geven mensen op diverse wijzen uitdrukking aan hun persoonlijk verhaal. De 5 mei-lezing wordt voor het provinciehuis gehouden door acteur Nasrdin Dchar, in aanwezigheid van minister-president Mark Rutte, commissaris van de Koning Johan Remkes en de voorzitter van het Nationaal Comité Gerdi Verbeet. De 5 mei-kinderlezing wordt gehouden door Neal de Hoop (12) uit Alkmaar. Aansluitend houdt minister-president Rutte een toespraak op Bevrijdingspop Haarlem waarna hij het Bevrijdingsvuur ontsteekt. Ook dit wordt live uitgezonden op NPO 1, tussen 12.00 uur en 13.00 uur.

Bron:
Nationaal Comité 4 en 5 mei

IDAHOT 2017 in Haarlem

Haarlem - Op woensdag 17 mei, de Internationale Dag tegen Homofobie, Bifobie en Transfobie, wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor het verschijnsel homohaat en de sociale onwenselijkheid daarvan. De dag is ook wel bekend onder de Engelse afkorting IDAHOT (International Day Against Homophobia and Transphobia). Het thema van dit jaar is FAMILIE.

De Regenboogambassadeurs Haarlem organiseren daarom op woensdag 17 mei 2017 een bijeenkomst met dit thema. Het doel is om met betrokken Haarlemmers en organisaties in gesprek te gaan over de rol en betekenis van familie bij LHBT-ers, ten aanzien van coming out, zelfbeeld, acceptatie en opvang.

Sprekers zijn:

Hassan Barrizaoua
Thomas Wormgoor
Mario Postma

Erwino Ouwerkerk is middagvoorzitter en wordt daarbij op geheel eigen wijze bijgestaan door cabaretière Merel Moistra. Zij zal de bijeenkomst tevens afsluiten met een optreden.

Info

Wat: IDAHOT 2017 - Haarlem
Waar: Circus Hakim, Korte Verspronkweg 7-9 te Haarlem
Wanneer: woensdag 17 mei van 14.00 – 16.00 uur (aansluitend napraten met een drankje en een snackje)

Haarlem vlagt!

De gemeente hangt Regenboogvlag uit en vraagt aandacht voor diversiteit.

Gemeente Haarlem hangt woensdag 5 april de Regenboogvlag uit.
Haarlem vraagt hiermee aandacht voor acceptatie van diversiteit. Aanleiding hiervoor is het geweld tegen homo’s afgelopen weekeinde; de gemeente spreekt haar afschuw uit over geweld tegen homoseksuelen en transgenders. Haarlem sluit hiermee aan op een landelijke oproep om woensdag de Regenboogvlag uit te hangen.

Iedereen moet zichzelf kunnen zijn en zich geaccepteerd en veilig voelen. Op school, op straat, op het werk, in de zorg, in de sport, in eigen sociale kring of waar dan ook. De Regenboogvlag symboliseert dit voor lesbiennes, homomannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’ers).

Maandagavond hebben raadsleden op de Grote Markt al spontaan een statement tegen homogeweld afgegeven.

Zeven jaar Gay-Haarlem.nl

Haarlem – Deze week is Gay-Haarlem.nl 7 jaar online, te weten sinds 18 februari 2010.
Ontstaan vanuit de vaststelling dat in de jaren die daaraan vooraf gingen, in Haarlem de belangen van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen vrijwel niet meer werden behartigd. De gemeente Haarlem en de politieke partijen voerden geen actief en actueel LHBT-beleid (meer) en de Regenboogkleuren waren uit het stadsbeeld verdwenen.

In de afgelopen jaren is er mede door de inzet en vasthoudendheid van Gay-Haarlem.nl veel tot stand gekomen, zowel m.b.t. de politiek en het gemeentelijk beleid als de vele opgestarte projecten.
Het COC-Kennemerland is weer tot bloei gekomen en nadrukkelijk naar buiten gericht.
Haarlem is Regenboogstad geworden.
Er is een samenwerkingsverband tussen de Haarlemse Regenboogpartners opgezet.
Er zijn vier Regenboog Ambassadeurs geïnstalleerd en is in 2016 de Regenboogloper in gebruik genomen.
De Roze Salon 55+ is een maandelijkse ontmoetinggelegenheid voor roze senioren en voorziet in een grote behoefte.
Sportverenigingen worden inmiddels aangezet hun verantwoordelijkheid te nemen om ook aan homoseksuele mannen en lesbische vrouwen een veilige plek te bieden.
Op de Nationale Coming Out Dag (11 oktober) wappert de Regenboogvlag op het stadhuis en het stadskantoor, etc.etc.

Teveel om op te noemen eigenlijk en fantastisch om stil te staan bij al deze positieve ontwikkelingen in het belang van álle Haarlemse LHBT’ers, ongeacht hun culturele achtergrond, geslacht of leeftijd. 

De samenleving verandert doorlopend en dat vraagt een constante aandacht en inzet voor de gelijke behandeling van LHBT’s. Vooral de opinie ten aanzien van homoseksualiteit bij groeperingen met een bi-culturele achtergrond en orthodox christelijke groeperingen zal de nodige aandacht moeten (blijven) krijgen. Ook de komende jaren zullen wij ons daarvoor in blijven zetten tezamen met de Regenboogpartners en de gemeente Haarlem. Óp naar ons tweede lustrum wat ons betreft dus.

Abonneren op deze RSS feed