Regenboogzebrapad

Na de steden Tilburg, Utrecht, Maastricht en Schiedam heeft nu ook Rotterdam een regenboogzebrapad. Met dit zebrapad, dat gerealiseerd is op initiatief van Groen Links, geeft de stad aan dat het staat voor diversiteit en acceptatie van seksuele minderheden. Binnenkort zal ook in Amsterdam een regenboogzebrapad worden gerealiseerd.

Haarlem is sinds 2012 Koplopergemeente homo-emancipatie (per 2015 ‘Regenboogstad’) en geeft met steun van het ministerie van OC&W invulling aan het verder ontwikkelen van de emancipatie van de LHBT*-gemeenschap in Haarlem.
Zichtbaarheid is één van de zes speerpunten van het gemeentelijk LHBT-beleid zoals dat is vastgesteld in het Lokaal Actieplan 2015-2017.

In navolging van de hiervoor genoemde steden past het daarom de Regenboogstad Haarlem uitstekend om met een regenboogzebrapad aan een zeer groot publiek in de openbare ruimte zichtbaar te maken dat Haarlemmers de seksuele diversiteit in hun stad vieren! Een stad waarin iedereen gelijk is ongeacht hun seksuele geaardheid. Met een Regenboog Zebrapad kan Haarlem daar op een geweldige manier uitdrukking aan geven. De reeds bestaande ‘Rode Loper’, de wandelroute van het NS-station naar de binnenstad, is uitermate geschikt voor een regenboogzebrapad! De Kruisweg als toegangspoort tot de historische binnenstad van Haarlem zou daarmee een mooie extra dimensie krijgen.

*Lesbische vrouwen, Homoseksuele mannen, Biseksuelen en Transgenders (LHBT)

Roze Kunstlijn op 30 okt

Haarlem – Na een jaar van afwezigheid komt de Roze Kunstlijn Haarlem van 30 oktober tot en met 1 november terug met een uitgebreid programma in de Haarlemse binnenstad.

Tijdens het roze jaar ‘Haarlem Roze Stad 2012’ vond de 1e editie van de Roze Kunstlijn plaats. Wegens het grote succes vond de 2e editie in 2013 plaats in Haarlem én Zandvoort. De Roze Kunstlijn Haarlem sluit aan op de Kunstlijn Haarlem. Het is een creatief evenement voor kunstenaars en artiesten en richt zich op (de verbeelding van) homoseksuele, lesbische en transgender kunst in de breedste zin van het woord.

De Roze Kunstlijn Haarlem ontstond uit een initiatief van Haarlem Roze Stad 2012 als onderdeel van de Kunstlijn Haarlem. Een idee om eenmalig het publiek te trakteren op een combinatie van theater, dans, muziek, schilderijen, foto’s, keramiek en nog veel meer van professionele kunstenaars en artiesten. Met ruim 3.500 bezoekers in het Figee gebouw aan het Spaarne was in 2012 de Roze Kunstlijn een groot succes. Hierdoor en ook vanwege de vele positieve reacties werd er besloten om ook in 2013 een Roze Kunstlijn te organiseren. En nu in 2015 daarom de 3e editie!De Roze Kunstlijn 2015 is een initiatief van de Regenboog-organisaties COC Kennemerland, Bureau Discriminatiezaken Kennemerland en Gay-Haarlem.nl en wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Haarlem.
De gemeente Haarlem en de Regenboog-organisaties zoeken aansluiting bij een aantal bestaande grote evenementen in Haarlem om zodoende ook andere instellingen in het maatschappelijk veld te betrekken bij het vergroten van acceptatie van homoseksualiteit. Net als voorgaande jaren staat de Roze Kunstlijn in het teken van verbinden. Verbinden van kunstenaars en artiesten met kunstliefhebbers en het bedrijfsleven. 

Het thema van de Roze Kunstlijn Haarlem 2015 ‘Roze met 'n Goud randje’

Jaarlijks organiseert Kunstlijn Haarlem in het eerste weekend van november een toonaangevend evenement voor hedendaagse kunst in Haarlem en omgeving. Ruim 200 professionele kunstenaars tonen en verkopen hun beeldend werk gedurende het gehele weekend op meer dan 150 locaties. Solo- en groepstentoonstellingen zijn te bezichtigen in open ateliers, galeries, musea, kerken, chambre d’amis en op tal van andere bijzondere plekken. Toegang is helemaal gratis!


De volgende kunstenaars zullen een selectie van hun werk op de Roze Kunstlijn Haarlem 2015 exposeren:

Luna Meis (schilderijen)

Peter Bartels (beelden)

Saskia Minoli (schilderijen)

Jeannette Burink (schilderijen)

Fred Rosenhart (schilderijen)

Vera Bruggeman (schilderijen)

Dennes Bulters (fotografie)

Ok van Batenburg (beelden)

Anneke van Boltaringen (beelden/poppen)

Thea Verstraten (beelden)

Selina Post (beelden)

Donna Corbani (schilderijen)

De spectaculaire Gouden Opening van de Roze Kunstlijn 2015 vindt plaats op
vrijdag 30 oktober om 21:00 uur in Binnensteeds, Nieuwe Groenmarkt 20 in Haarlem.

Openingstijden: zaterdag 31 oktober en zondag 1 november van 12:00 - 18:00 uur.

Roze viering op 11 okt

Haarlem - Multireligieuze roze viering op 11 oktober 2015.

Beste lezer,

Met plezier nodigen wij u uit voor de multireligieuze ‘’viering’’ op zondag 11 oktober 2015.

Deze viering wordt gehouden in het kader van de Internationale Coming- Out Dag.
Op 11 oktober wordt jaarlijks de ‘Internationale Coming Out Dag’ gehouden. Coming Out is een uitdrukking die wordt gebruikt om het moment aan te duiden waarop homo- of biseksuele mannen en vrouwen, of transgenders voor zijn of haar seksuele voorkeur uitkomt.
De Coming Out Dag geeft hier aandacht, steun en support aan.
De Coming Out Dag is er voor alle leeftijden en voor alle culturen en wordt vanaf 1988 internationaal gevierd.

In Haarlem hebben diverse mensen van verschillende kerken, de joodse gemeenschap, de Culturele Vereniging Selimye, en Boeddhisten hun medewerking toegezegd aan deze viering.
Robert Frede (oudkatholiek) en Zinzy Geene (doopsgezind) zijn de voorgangers in deze veelkleurige viering met muziek, meditatie, tekst en inspiratie. Het is geweldig dat vele grote en kleine religieuze en levensbeschouwelijke stromingen bij deze viering aanwezig zullen zijn.

We hopen van harte dat ook u aan deze viering wil deelnemen. 

Datum en tijd: Zondag 11 oktober 2015, 16:00 – 17:00 uur.
U bent al welkom vanaf 15:30 uur. Na afloop is er een hapje en drankje en tijd voor ontmoeting.
Locatie: Doopsgezinde kerk, Frankestraat 24 - Haarlem.

Met vriendelijke groet,
Namens het organiserend comité van het Haarlems Regenboogoverleg,

Rineke Mesman.

De Roze viering is een initiatief van het Haarlems Regenboogoverleg bestaande uit COC-Kennemerland, Bureau Discriminatiezaken Kennemerland en Gay-Haarlem. In de viering participeren (vertegenwoordigers van): Boeddhisten, Culturele Vereniging Selimiye, Doopsgezinde Gemeente, Joodse Gemeente, Protestantse Gemeente Haarlem, Rooms- en Oudkatholieken.

 

8 Roze Lopers!

Het Sarphatihuis, een verpleeghuis van zorginstelling Amsta, gaat een speciale woonafdeling voor homoseksuele ouderen opzetten.
Een haalbaarheidsonderzoek moet uitwijzen of er genoeg mensen zijn die interesse hebben voor een 'roze woonunit', waar tien tot twintig homo's, zowel mannen als vrouwen, kunnen wonen. Volgens Petra van Dam, bestuurder van Amsta, is er duidelijk behoefte aan een speciale afdeling voor 'roze ouderen'. 'Homo's zijn vaak terughoudend om vanuit hun huis naar een instelling te verhuizen. Ze kunnen hun ervaringen en gevoelens niet met andere bewoners delen. Wij zijn een Amsterdamse instelling en moeten luisteren naar onze bewoners.'

Acht woonzorgcentra en verpleeg¬huizen van Amsta zijn deze week met een speciaal certificaat - een Roze loper - onderscheiden om aan te geven dat ze homovriendelijk zijn. Jelly van der Goot van verpleeghuis De Poort in West: 'We krijgen hier steeds meer homo's binnen. Bij deze generatie is de schaamte voor hun ¬geaardheid nog groot. Ze komen vanuit hun huis in een instelling, voelen zich onzeker bij 'grapjes' en opmerkingen en gaan weer terug in de kast.'

Bron: Parool 4 juli 2015

Opinie van de redactie.
De stad Haarlem telt 21 woonzorgcentra en verpleeghuizen. Één woonzorgcentrum heeft een Roze Loper verworven in 2011. Dat is slechts 0,2%. Een bedroevend laag percentage derhalve en een Regenboogstad Haarlem onwaardig.

De directie van het Reinaldahuis zag in dat homovriendelijk beleid een absolute voorwaarde is om een veilige woon- en leefomgeving te kunnen bieden aan al haar bewoners en cliënten. Helaas heeft dit inzicht en het goede beleid dat door dit humanistische huis wordt gevoerd er tot nog toe niet toe geleid dat ook andere Haarlemse centra gingen onderkennen dat hun homoseksuele bewoners recht hebben op een veilige leefomgeving. Een woon- en leefsituatie waarin zij volledig zichzelf kunnen zijn en zich niet gedwongen voelen om in hun laatste levensfase weer terug te moeten in de kast.

Sinds 2015 dragen gemeenten veel verantwoordelijkheid voor de uitvoering van nog meer zorgtaken. Een uitstekend moment dus waarop de gemeente Haarlem initiatieven kan nemen die er toe leiden dat woon- en zorgcentra homovriendelijk beleid gaan ontwikkelen én een Roze Loper verwerven. De dooddoener van de woonzorgbestuurders dat 'het bij ons niet speelt' en 'we hebben geen roze bewoners' zal daarbij door de gemeente niet mogen geworden geaccepteerd. Wij weten immers wel beter!

Meer over de Roze Loper lees je hier

Gezondheid bi's slechter

De gezondheid van biseksuelen is gemiddeld slechter. Veel biseksuelen durven aan niemand te vertellen dat ze biseksueel zijn. Als ze hier wel open over zijn krijgen ze vaak negatieve reacties, ook van homoseksuelen. Deze negatieve reacties zijn gebaseerd op vooroordelen. De gevolgen hiervan en de adviezen hiervoor beschrijven Movisie en het Landelijk Netwerk Biseksualiteit (LNBi) in een nieuwe handreiking voor gemeenteambtenaren, LHBT organisaties en sociale professionals: 'Biseksualiteit: 10 keer vraag en antwoord'. Hanneke Felten van Movisie: "De gezondheid van biseksuelen is gemiddeld slechter dan van de rest van de bevolking. Meer ondersteuning voor biseksuelen en het tegengaan van negatieve reacties kunnen dit veranderen".

Gezondheid
Meer dan 10% van de bevolking is biseksueel of kan als biseksueel worden getypeerd. Uit de handreiking 'Biseksualiteit: 10 keer vraag en antwoord' blijkt dat biseksuelen een slechtere psychische gezondheid hebben. Niet alleen in vergelijking met heteroseksuelen maar ook in vergelijking met lesbische vrouwen en homoseksuele mannen. Het is aannemelijk dat dit wordt medebepaald door de bifobie waarmee biseksuelen geconfronteerd worden. Hanneke Felten: "Als je de wetenschappelijke literatuur erop na leest, dan is het zeer aannemelijk dat het stigma op biseksualiteit bijdraagt aan deze kwetsbare gezondheidssituatie".

Bifobie
Het ontkennen, veroordelen of opzettelijk onzichtbaar maken van biseksuelen wordt 'bifobie' genoemd. Hoe vaak bifobie precies voorkomt is niet precies bekend. In onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) uit 2012 kwam naar voren dat biseksuelen zich minder geaccepteerd voelen dan homoseksuelen. In het Amsterdamse Pink Panel onderzoek uit 2014 onder ruim 800 lesbische-, homo- en biseksuele vrouwen en mannen, gaf 65 procent van de biseksuele respondenten aan één of meerdere keren negatief bejegend te zijn. Emiel Maliepaard, onderzoeker bij de Radboud Universiteit en het LNBi: "Zowel homo- als heteroseksuelen zeggen soms tegen bi's dat 'ze er nog niet uit zijn' of dat ze 'eens moeten kiezen'. Dit soort reacties nemen de bi-identiteit niet serieus en zijn erg kwetsend".'

Handvaten voor de praktijk
In 'Biseksualiteit: 10 keer vraag en antwoord' staan tips hoe gemeenten en professionals meer aandacht kunnen geven aan de groep biseksuelen. Erwin Heyl (voorziter LNBi): "Stel je als hulpverlener open voor vragen over de aard van romantische en seksuele relaties. En ga er bijvoorbeeld niet automatisch vanuit dat een relatie alleen bestaat uit twee personen die altijd monogamie nastreven". Ook gemeenten hebben een belangrijk rol. Hanneke Felten: "Zij kunnen in hun veiligheidsbeleid zorgen voor specifieke aandacht voor discriminatie en geweld naar biseksuelen. Daarnaast kunnen zij uitvoerders die zich richten op voorlichting over seksuele diversiteit, vragen om expliciet aandacht te besteden aan biseksuelen."

'Biseksualiteit: 10 keer vraag en antwoord' is geschreven door Hanneke Felten en Emiel Maliepaard). De handreiking is gratis te downloaden via www.movisie.nl/publicaties .

Homo's in de sport

Haarlem - De gemeente Haarlem gaat activer inzetten op gelijke behandeling van LHBT'ers bij de 220 sportverenigingen in Haarlem.
Een kwart van de teamsporters in Haarlem zegt getuige te zijn geweest van vervelende opmerkingen over homoseksuelen en zelfs 39% van fysieke agressie (bij voetbal is dat 30 om 48%). In het Roze Jaar 2012 hebben 12 van de 220 sportverenigingen de verklaring 'gelijke behandeling in de sport' ondertekend tijdens de toen gehouden conferentie over sport&homoseksualiteit. In de verklaring spreken de ondertekenaars zich o.m. uit tegen discriminatie -op welke grond dan ook - en vóór respectvolle en gelijkwaardige behandeling van iedereen. De doelstelling van het college was om deze verklaring in 2019 door 100 sportverenigingen te hebben laten ondertekend (45%). Deze doelstelling is door de gemeenteraad bijgesteld naar 198 sportverenigingen (90%) die de verklaring in 2019 ondertekend moeten hebben. Daarbij komt er een belonings-/sanctiesysteem dat verenigingen stimuleert te ondertekenen én om verenigingen een actieve bijdrage te laten leveren om het doel 'gelijke behandeling in de sport' te behalen.

Roze lesmateriaal MBO/HBO

Roze lesmateriaal voor beroepsopleidingen gezocht! Geef jij wel eens (gast)les aan studenten op agogische-, pedagogische- en zorgopleidingen over lesbisch, homo, bi of transgender (LHBT) zijn? Of heb jij een theaterstuk, film, casuïstiek of opdracht over LHBT ontwikkeld voor deze studenten? Meld dan je materiaal aan voor een onlinedatabase van Movisie en maak jouw lesmateriaal zo nog bekender! Met deze database krijgen docenten aan agogische-, pedagogische- en zorgopleidingen in het mbo, hbo en wo een overzicht van het lesmateriaal op het gebied van LHBT en hoe ze dat kunnen inzetten.

Lesmateriaal in één database
Aandacht voor LHBT in het beroepsonderwijs is een tweetrapsraket: allereerst wil je ervoor zorgen dat jouw studenten een meer positieve houding krijgen ten aanzien van lesbische vrouwen, homo mannen en bi's en deze mensen respectvol benaderen. Wanneer de studenten een positieve houding hebben ten aanzien van LHBT, kun je als docent vervolgens de studenten specifieke LHBT-beroeps-competenties aanleren. Hoe neem je de handelingsverlegenheid om seksuele en gender diversiteit bespreekbaar te maken weg en hoe rust je hen toe om knelpunten rond seksuele en gender diversiteit te signaleren én erop in te spelen. Movisie brengt lesmateriaal gericht op een positieve houding en lesmateriaal gericht op beroepscompetenties samen in één database waarin ook lesmateriaal over andere taboe-thema's te vinden is.

Praktische zaken
Wat verstaan we onder lesmateriaal? Casussen, concrete opdrachten, beeldmateriaal, lespakketten, workshops, themadagen. Het kan ook een beschrijving zijn van materiaal dat te koop is plus een link naar waar het gekocht kan worden. Heeft of kent u interessant lesmateriaal? Stuur dan de volgende info op: titel, ondertitel (bron, jaartal), beschrijving, doel, duur, doelgroep, niveau en opleiding, toepassing, vindplaats en eventuele aanvullende info zoals een brochure of handreiking. Mail dit naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Motie Haarlems homobeleid

Haarlem - In de gemeenteraadsvergadering van donderdag 23 april dienen de lokale partijen D'66, VVD, SP en Groen Links een motie in. De motie is een aanscherping over het te voeren LHBT beleid voor de aankomende 3 jaar in de gemeente Haarlem. Het LHBT beleid voor de periode 2015-2017 is door B&W Haarlem en haar regenboogpartners reeds vastgelegd in het Lokaal Actieplan Regenboogstad 2015-2017. Hieronder volgt de inhoud van de motie:

Motie Een Nieuwe Focus op het Haarlemse Homobeleid

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 23 april 2015,

Constaterende dat:
Er een nieuw Lokaal Actieplan Regenboogstad 2015-2017 is gepresenteerd door het college en haar partners in de stad;
Daarin relatief veel aandacht is voor de zichtbaarheid en versterking van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (lhbt'ers) zelf;
Daarin relatief weinig aandacht is voor de aanpak van homofobie in de stad;

Overwegende dat:
Haarlem een stad moet zijn waarin iedereen zichzelf kan zijn;
De focus van een veilige stad voor lhbt'ers vooral moet liggen waar homofobie het hevigst voorkomt;
Uit onderzoek blijkt dat homofobie relatief veel voorkomt in vluchtelingen- en migrantengroepen en in vooral de orthodoxe groepen het hardnekkigst is;
Mentaliteitsverandering rond homoseksualiteit bij mensen alleen duurzaam verandert als dit wordt aangejaagd vanuit de gemeenschap zelf;
Er meerdere succesvolle methoden (in andere gemeenten en landelijk) in de omloop zijn om een mentaliteitsverandering rond homoseksualiteit in vluchtelingen- en migrantengroepen te starten;

Verzoekt het college om:
Op basis van het initiatiefvoorstel Een Nieuwe Focus op het Haarlemse Homobeleid van D66, VVD, SP en GL in gesprek te gaan met de bestaande partijen in de stad en met 1 of 2 partijen buiten de stad om intensivering van het homobeleid op de voorgestelde doelgroep concreet vorm te geven;
Daarin expliciet vanaf het begin vertegenwoordigers van de doelgroep zelf te betrekken;
Met een plan van aanpak te komen, ingaande op 1 januari 2016;
Het budget - conform het initiatiefvoorstel - daarvoor in elk geval in 2016 te zoeken bij de diversiteitsmiddelen en voor 2017 de dekking van het plan opnieuw te bespreken in de commissie Samenleving.

En gaat over tot de orde van de dag.

Anne-Floor Dekker, Rob de Jong, Sibel Özogul-Özen en Abid Azannay.
D66 VVD SP GL

Iniatiefvoorstel in pdf >>>

 

Regenboogstad Haarlem

B&W stelt het Lokaal actieplan Regenboogstad 2015-2017 vast.

Haarlem – In haar vergadering van dinsdag 17 maart jl. heeft het College van B & W het Lokaal actieplan Regenboogstad 2015 – 2017 vastgesteld. In dit actieplan, dat tot stand is gekomen in samenwerking met het COC Kennemerland, Bureau Discriminatie- zaken en Gay-Haarlem.nl legt het College op hoofdpunten de inzet en uitgangspunten voor het LHBT-emancipatiebeleid voor de komende drie jaar vast. De genoemde organisaties spelen ook een belangrijke rol voor de uitvoering van het beleid.

Het actieplan van de gemeente Haarlem kent zes speerpunten, namelijk: zichtbaarheid, ouderen, zorg, onderwijs, sport en bijzondere doelgroepen. Jaarlijks worden hier activiteiten aan verbonden welke in een Regenboogplan worden vastgelegd. Voor de terreinen ouderen en zorg, sport en bijzondere doelgroepen zullen Roze Ambassadeurs worden aangesteld. Hiermee zet de gemeente Haarlem een grote stap voorwaarts in haar streven de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van de LHBT-inwoners te bevorderen.

Wethouder Jack van der Hoek (D66) draagt als portefeuillehouder zorg voor de uitvoering van het beleid. Nu expliciet sport en onderwijs als speerpunten zijn genoemd, zal wethouder Onderwijs en Sport Merijn Snoek (CDA) daarin ongetwijfeld samen met zijn collega in op (blijven) trekken.

Voor meer informatie over het Lokaal actieplan, het Collegebesluit etc. klik je hier > > >

Roze Bril 2015

Haarlem - Jet Bussemaker, minister van OCW (PvdA) ontving de Roze Bril award 2015. 

Zaterdag 14 maart was minister Jet Bussemaker in Haarlem. Zij ging met vertegenwoordigers van Haarlemse maatschappelijke organisaties in gesprek over vrijheid en discriminatie. Daar aan voorafgaand kreeg zij van provinciale PvdA politici een plan aangeboden om de positie van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT) te verbeteren.

Als blijk van waardering voor haar betrokkenheid, visie, inzet en LHBT-beleid ontving zij die middag van Gay-Haarlem.nl de Roze Bril 2015. Daarmee is zij een geweldige opvolgster van Merijn Snoek, oud fractievoorzitter van het CDA en thans wethouder Jeugd, Onderwijs & Sport in Haarlem, die deze prijs in 2013 door Gay-Haarlem.nl kreeg uitgereikt.

Abonneren op deze RSS feed