GAY-Haarlem.nl 5 jaar

Het is 2009 en het is stil in Haarlem. Stilte rond, en onzichtbaarheid van, LHBT's in onze prachtige stad, in het gemeentehuis én in de politiek. Het nagenoeg teloorgegane COC Kennemerland was volkomen de weg kwijt, volstrekt in zichzelf gekeerd en volledig vervreemd van haar achterban en doelgroep.

In september van dat jaar staken we de koppen bij elkaar en vonden dat Haarlem weer op de Roze Kaart van Nederland gezet moest gaan worden. In die prachtige nazomermaand werden we bijna letterlijk door de verantwoordelijk ambtenaren de trappen van het stadhuis afgeslagen nadat we hen gevraagd hadden naar de visie van de gemeente op LHBT-beleid. 'Waar of we ons mee bemoeiden' werd ons nageroepen, onderwijl de koffiekopjes in de gootsteen smijtend.
Dit sterkte ons des te meer en gingen hard aan de slag met de website. De bewust gekozen deadline van 18 februari 2010 werd gehaald en met veel publiciteit gingen we op die voor ons gedenkwaarde dag live! Het bleek een schot in de roos. De site werd boven verwachting veel bezocht en meer dan dat... er ging beweging komen in de ingeslapen LHBT-gemeenschap. Politici vroegen ons naar het stadhuis te komen. We werkten mee met het opstellen van verkiezingsprogramma's. We werden gesprekspartner van de beleidsambtenaren ('nog koffie heren?') en er werd een fantastische band opgebouwd met de wethouders ('Ha, daar zijn de roze heren weer'). Haarlem werd Roze Stad in 2012. Het COC Kennemerland zuiverde zichzelf en ging met een fris nieuw bestuur aan de slag voor haar doelgroep. De stad Haarlem werd Koplopergemeente homo-emancipatie en is sinds 2015 Regenboogstad. Er zijn roze lopers toegekend aan zorginstellingen. Regenboogvlaggen hangen aan het gemeentehuis en stadskantoor op Nationale Coming Out Dag. En zo is er nog veel meer op te noemen.

Of dat allemaal komt omdat wij met zoiets simpels als een gay-website zijn gestart laten we in het midden. Of zoals de Engelsen zeggen 'there is no proof of succes'. En dat doet er ook helemaal niet toe. De doelstelling om Haarlem weer op de Roze Kaart te zetten is gehaald. De komende jaren zullen we er hard aan blijven werken om dat zo te houden. Strijden voor gelijke rechten en homo-emancipatie is immers van alle tijden. Je hoeft maar even achterover te leunen en je kunt weer van voor af aan beginnen. Gelijkheid, vrijheid en broederschap is niet vanzelfsprekend en daar zullen we ons altijd voor in moeten blijven zetten.

Haarlem, 18 februari 2015

Regenboog Conferentie

Op 18 februari vindt in Regenboogstad Haarlem de conferentie homo-emancipatie 'Samen aan de Slag!' plaats.
Haarlem was van 2012 tot 2014 koplopergemeente; dat wil zeggen dat er diverse activiteiten zijn ondernomen om de acceptatie van homoseksualiteit te vergroten. De koploperpartners COC Kennemerland, Gay-Haarlem.nl, Bureau Discriminatiezaken Kennemerland en voormalig stichting Haarlem Roze Stad, kijken kort met u terug wat er in drie jaar koploperschap is bereikt.

Maar vooral blikken we met u vooruit. Het koploperschap gaat over in een regenboogcoalitie en het is de inzet van de koploper-/regenboogpartners om bij de uitvoering van nieuwe plannen meer samen te werken met organisaties in de sportwereld, het onderwijs en zorginstellingen, zodat de doelstelling breder gedragen wordt.

U kunt zich aanmelden voor deze conferentie door een email te sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Graag ontvangen wij uw aanmelding vóór 13 februari a.s.

De conferentie vindt plaats op: woensdag 18 februari 2015 van 14 - 17 uur in de Stadsbibliotheek Haarlem, Gasthuisstraat 32, 2011 XP Haarlem.

De Haarlemse Stedenmaagd Dolly Bellefleur zal als dagvoorzitter een leuk programma presenteren.
Zie voor meer informatie www.bdkennemerland

Een initiatief van Bureau Discriminatiezaken, COC Kennemerland en Gay-Haarlem.nl

Haarlems homogeweld

Rocco van Wort, mede-eigenaar van Gay-Café 'Wilsons by R & R' in Haarlem, is maandagnacht mishandeld. "Hij riep: vuile kankerhomo. Rot op!
en sloeg me op mijn neus." Het is ongeveer 5.00 uur als Rocco het café aan de Gedempte Raamgracht sluit. Op weg naar huis, op de Gasthuissingel, komt hij een krantenbezorger van onder andere de Trouw tegen. "Ik dacht: dat is Robbert of Dirk. Als je het café sluit, kom je namelijk bijna altijd de krantenbezorgers tegen. Ik ken ze, maar kreeg geen reactie terug.  
Als Rocco in de richting van de krantenbezorger loopt, ziet hij dat het inderdaad iemand anders is. "Voordat ik mijn excuses kon aanbieden draaide
de bezorger zich om en riep: Vuile kankerhomo, rot op!" Daarna krijgt Rocco een vuistslag van rechts boven op zijn neus. "Ik viel van het trottoir, gelukkig kwam er geen auto aan." Hij krabbelt overeind en krijgt opnieuw een klap. "Toen heb ik het op een rennen gezet, maar werd ondertussen achtervolgd door hem. Naar mijn idee was hij nog niet klaar met me."
Gelukkig woont Rocco niet ver van zijn werk vandaan, binnen een paar minuten staat hij veilig in zijn huiskamer. "Ik heb meteen mijn vriend
geroepen, die natuurlijk geschrokken naar beneden kwam rennen."
Rocco belt de politie en even later wordt een 51-jarige man uit Haarlem aangehouden die verdacht wordt van de mishandeling en door de politie is verhoord.

De mishandeling hakt er flink in bij de 22-jarige Haarlemmer. "Ik kan het nog niet beseffen. Ik ben gewoon in elkaar gemept door een krantenbezorger. Waarom, vraagt hij zich vertwijfeld af'

Haarlems LHBT-beleid 2015

HAARLEM - B&W van Haarlem heeft besloten het LHBT-beleid voort te zetten.
In haar vergadering van 26 augustus jongstleden heeft het College van B&W besloten de in de afgelopen 3 jaar ingeslagen weg m.b.t. het gemeentelijke LHBT-beleid ook in 2015 en verder voort te zetten.
Haarlem is in de periode 2012 – 2014 koplopergemeente en heeft met steun van het ministerie van OC&W invulling gegeven aan het verder ontwikkelen van de emancipatie van de LHBT-gemeenschap in Haarlem. In samenwerking met de Roze Platformoverlegpartners COC-Kennemerland (COC), Bureau Discriminatiezaken Kennemerland (BDK) en GAY-Haarlem.nl (voorheen het Regenboogplatform Haarlem) is succesvol uitvoering gegeven aan het Lokaal Actieplan Haarlem 2012-2014, zo blijkt uit het evaluatieverslag.

Het is momenteel nog niet zeker of minister Jet Bussemaker van OC&W ook na 2014 financiële middelen beschikbaar zal stellen aan de samenwerkende koplopergemeenten in Nederland. In een gezamenlijke brief van de koplopergemeenten aan de minister, pleit Haarlem voor voortzetting van de samenwerking van gemeenten en het Rijk bij het koploperprogramma. Voor het geval dat er geen bijdrage van het Rijk komt voor LHBT-beleid, wordt er door het College van B&W met ingang van 2015 een bedrag van € 10.000,00 vrijgemaakt voor continuering van het LHBT-beleid. Hoofdpunten van dat beleid zullen zijn:
- het monitoren van beleid door overleg met de Platformoverlegpartners en uit de uitkomsten van klachtenrapportages en onderzoeken;
- samenwerking tussen Rijk en Koplopergemeenten;
- voortzetting van het halfjaarlijkse Platformoverleg met het COC, BDK en GAY-Haarlem.nl over de uitvoering van het koploperprogramma;
- het hijsen van de Regenboogvlag op 11 oktober de Nationale Coming-Outdag op het stadhuis en zo mogelijk de Zijlpoort.

Het volledige Evaluatieverslag Lokaal Actieplan Koploper Haarlem 2012-2014 en het collegebesluit vind je hier

Gaycafé Wilsons gestopt

HAARLEM - Het COC Kennemerland betreurt de sluiting van Gaycafé Wilsons. De belangenvereniging voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT) voor Haarlem en omstreken, COC Kennemerland, betreurt de sluiting van het enige gay café in Haarlem, Gaycafé Wilsons.

Gaycafé Wilsons is al 36 jaar lang een begrip in Haarlem wijde omgeving. 'Wij zijn zeer geschokt door het nieuws, dat eigenaar Roland Smit faillissement voor zijn café heeft moeten aanvragen', aldus Diana van den Born, bestuurslid van COC Kennemerland. 'Het is een groot gemis voor de homogemeenschap in Haarlem, wij vrezen dat de LHBT's in de regio nu nog meer onzichtbaar worden'.

In 2012 was Haarlem nog Roze Stad van Nederland en bruiste de stad een jaar lang met homo(vriendelijke) evenementen, met natuurlijk als hoogtepunt Roze Zaterdag. Van de 'roze' flow, die toen door de stad ging is niet veel overgebleven.

Zelf organiseert COC Kennemerland geregeld activiteiten voor de LHBT's in de regio, zoals het maandelijkse ontmoetingscafé Gewoon COC, Jong&Out Haarlem en de Roze Salon 55+ (een samenwerkingsverband met andere organisaties). Een eigen café heeft het COC Kennemerland echter niet meer. 'Zo'n tien jaar geleden hadden wij nog een eigen café aan de Gedempte Oude Gracht nummer 24. Nu ook de Wilsons gesloten is, hebben LHBT's geen eigen plek meer, waar zij dagelijks naartoe kunnen. Vooral jongeren hebben het moeilijk tijdens hun coming out, dit blijkt onder andere uit de verhoogde kans op suïcide binnen deze groep. Het is dan ook van belang, dat er gelegenheden zijn, waar jongeren te aller tijde naartoe kunnen', aldus Van den Born.

Opvallend is dat de Gemeente Haarlem koplopergemeente is en vanuit het Rijk subsidie krijgt voor het laten uitvoeren van lokaal LHBT-beleid. COC Kennemerland is samen met Gay-Haarlem.nl en Bureau Discrimatiezaken Kennemerland uitvoerder van dit beleid, dat loopt tot eind 2014. Het is dan ook zeer de vraag wat er na 2014 gaat gebeuren op het gebied van LHBT-beleid en de uitvoering hiervan. De reguliere subsidie van COC Kennemerland is verlaagd door de Gemeente Haarlem.


Naschrift van de redactie:
Gaycafé Wilsons was decennia lang een begrip in de Haarlemse gay scene en ver daar buiten. Een café en ontmoetingsgelegenheid die veel (en voornamelijk) homojongens en -mannen tot steun is geweest in hun proces van coming-out. Heel jammer dat de deuren van het café nu gesloten zijn. Dat het COC Kennemerland in het faillissement van deze onderneming aanleiding ziet de gemeente Haarlem aan te spreken op haar verantwoordelijkheid als koplopergemeente homo-emancipatie, is even verrassend als opmerkelijk te noemen.

Abonneren op deze RSS feed