Pink Panel enquête 2022

Haarlem - Het Bureau Discriminatiezaken Kennemerland (BDK) is weer van start gegaan met het Pink Panel onderzoek. 
Lesbiennes, homo- en biseksuelen, transgender, intersekse en queer-personen, kortweg LHBTIQ+, kunnen deze maand weer de digitale vragenlijst van het Pink Panel invullen met vragen over (on)veiligheid en discriminatie-ervaringen in hun woongemeente.

Homofobie
Homovijandigheid komt niet alleen voor in Amsterdam, maar ook in de regio Kennemerland. 
Om te weten hoe het gesteld is met de veiligheidsgevoelens van LHBTIQ+ personen in Kennemerland, doet het BDK sinds 2008 om de twee jaar door middel van het Pink Panel onderzoek onder de doelgroep.

Aan de hand van de uitkomsten van deze tweejaarlijkse enquête voert het BDK overleg met gemeenten, politie en belangenorganisaties, worden bepaalde omstandigheden verbeterd of wordt er meer bewustwording gecreëerd.

Meedoen
Identificeer jij je als LHBTIQ+ en vind jij het ook belangrijk om overal te kunnen zijn wie je bent en jij je onvoorwaardelijk veilig wilt voelen waar je ook bent, dan help je jezelf én het Bureau Discriminatiezaken Kennemerland door deze enquête in te vullen.
Hoe meer mensen deelnemen, hoe beter en betrouwbaarder de uitkomsten van het onderzoek zullen zijn. 
Bestuurders, politici, politie en belangenorganisaties kunnen met jouw bijdrage aan het onderzoek beleid maken, verbeteren en uitvoeren.

Klik hier om direct naar de enquête te gaan.
Het invullen van de vragenlijst duurt slechts circa 10 minuten.

Alvast geweldig bedankt voor je bijdrage.

Pink Panel 2019

Haarlem - Uit het Pink Panel onderzoek van 2019 naar het veiligheidsgevoel onder lesbiënnes, homo- en biseksuelen en transgenders (LHBT’s) blijkt dat homovijandigheid en discriminatie een hardnekkig verschijnsel is. In 2019 heeft 1 op de 4 LHBT-respondenten in Kennemerland te maken met homovijandige gebeurtenissen.
Hierbij gaat het vooral om beledigende opmerkingen en schelden. Er is relatief weinig sprake is van bedreiging en geweld (circa 5% van alle incidenten).
Dit blijkt uit het Pink Panel onderzoek dat sinds 2008 iedere twee jaar wordt uitgevoerd door Bureau Discriminatiezaken Kennemerland.

Feitenkaart
De resultaten staan in een speciale feitenkaart. In 2019 hebben 285 LHBT’s de Pink Panel enquête ingevuld. De Pink Panel feitenkaart werd vrijdag 11 oktober (Coming Outdag) in Haarlem aangeboden aan wethouder M-Th. Meijs, in Velsen aan wethouder M. Steijn en in Heemstede aan burgemeester A. Nienhuis. Het uitgebreide rapport en de feitenkaart zijn te downloaden op www.bdkennemerland.nl

Aanpassen gedrag
LHBT’s zijn door de jaren heen steeds minder open over hun seksuele gerichtheid, ze zijn bijvoorbeeld op hun werk steeds voorzichtiger in wie ze vertellen over hun seksuele gerichtheid. Ruim 50% van de LHBT’s past zijn of haar gedrag soms of vaak aan in de eigen straat of wijk ter voorkoming van vervelende of vijandige anti LHBT-incidenten.

In 2018 kwamen er bij Bureau Discriminatiezaken 21 discriminatieklachten op grond van (homo)seksuele gerichtheid binnen. Via de Pink Panel enquêtes komen 97 discriminatie incidenten naar boven die niet bij instanties als Bureau Discriminatiezaken of de politie zijn gemeld. In ongeveer 40% van de gevallen zijn de daders bekend (bijvoorbeeld op het werk of in eigen wijk). Als het gaat om bekenden dan spreken zij de veroorzakers vaak zelf aan.
Bureau Discriminatiezaken kan LHBT’s ondersteunen of adviseren als zij te maken krijgen met discriminatie en de daders bekend zijn. LHBT’s kunnen hun discriminatie-ervaringen melden via www.bdkennemerland.nl of 023 5315842.

Uit het Pink Panel onderzoek blijkt geen duidelijke toename of afname van het aantal discriminatie-incidenten. Als we kijken naar incidenten in de straat of eigen woonwijk heeft 12% het afgelopen jaar discriminatie ervaren. Hierbij is geen sprake van een duidelijke toename ten opzichte van eerdere jaren. De uitkomsten fluctueren per onderzoeksjaar.

De onderzoeksuitkomsten laten zien dat veiligheid en sociale acceptatie van LHBT’s niet vanzelfsprekend is. Er blijft werk aan de winkel voor alle betrokken partijen die zich in Kennemerland bezig houden met het vergroten van de sociale acceptatie van LHBT’s en het veiliger maken van hun leefomgeving.


Pink Panel onderzoek 2019

Haarlem - Homovijandigheid komt niet alleen voor in Amsterdam, maar recent ook in Haarlem, Zandvoort, Velsen, Bloemendaal en Haarlemmermeer. Om te weten hoe het gesteld is met de veiligheidsgevoelens van LHBT´s in deze gemeenten en in andere gemeenten in Kennemerland doet Bureau Discriminatiezaken Kennemerland structureel onderzoek onder deze doelgroep, middels het Pink Panel.

Wat is het Pink Panel?

Het Pink Panel is een (digitaal) onderzoekspanel en deelnemers vullen één keer per twee jaar een vragenlijst in. Het aantal deelnemers ligt nu op 145, maar dit is nog veel te weinig voor een representatief beeld. Daarom zoeken wij nieuwe deelnemers die wonen in Kennemerland! Het kost weinig tijd, je hoeft alleen eenmalig een vragenlijst in te vullen.

Uitkomsten onderzoek

Bureau Discriminatiezaken doet dit Pink Panel onderzoek al sinds 2008 en heeft de onderzoeksuitkomsten hiervan beschreven in de Pink Panel feitenkaart 2008-2017. Hier komt onder meer uit naar voren dat veel incidenten plaats vinden in de openbare ruimte en in de eigen woonbuurt. Circa één op de zes respondenten ondervindt discriminatie in de openbare ruimte. Dit kan gaan om schelden, beledigen of mishandeling. Het is belangrijk dat we dit soort ontwikkelingen in kaart brengen zodat we samen met de politie en de gemeente kunnen werken aan verbetering van de situatie.

We zagen ook dat steeds meer LHBT’s hun gedrag aanpassen, bijvoorbeeld in de eigen woonbuurt of op het werk. Hoe ontwikkelt dit zich verder? Om hier een antwoord op te krijgen hebben wij jouw mening en ervaring nodig.

Doe mee!

Meld je aan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en je ontvangt in maart 2019 een uitnodiging (met een link) om de vragenlijst in te vullen.
Contactpersoon is Marjolein van Haaften.
Je kunt ook bellen 023 5315842

Of ga direct naar de enquête:

Pink Panel onderzoek 2019 >>

Pink Panel 10 jaar

Homovijandigheid een structureel gegeven, maar neemt niet toe. Uit tien jaar onderzoek naar het veiligheidsgevoel onder lesbiënnes, homo- en biseksuelen en transgenders (LHBT’s) blijkt dat homovijandigheid en discriminatie een structureel voorkomend gegeven is. Het aantal incidenten in Kennemerland lijkt echter niet toe te nemen.

Over het algemeen is het veiligheidsgevoel in de eigen woonomgeving of gemeente redelijk stabiel of het wordt zelfs iets beter. LHBT’s horen minder homo-negatieve verhalen in de directe omgeving, het percentage respondenten dat meent dat de eigen woonplaats over het algemeen veilig is, is fors gestegen. 

Meer LHBT’s dan enkele jaren geleden menen dat zij zonder problemen hand in hand kunnen lopen of in het openbaar kunnen kussen. Tegelijkertijd komen LHBT’s steeds minder openlijk uit voor hun seksuele gerichtheid, zowel in de eigen woonwijk als op het werk.

Dit blijkt uit het Pink Panel onderzoek dat sinds 2008 wordt uitgevoerd door Bureau Discriminatiezaken Kennemerland. De resultaten staan vanwege het tienjarig bestaan van het onderzoek in een speciale feitenkaart. Het rapport en de feitenkaart zijn na 11 oktober te downloaden op www.bdkennemerland.nl.

20% van de respondenten heeft het afgelopen jaar te maken gehad met beledigende of homovijandige incidenten in de eigen straat of wijk, op het werk en/of in de openbare ruimte.

In totaal komen 35 homovijandige incidenten in het onderzoek naar voren die plaatsvonden in de woonwijk, op het werk of in de openbare ruimte. Een deel van de LHBT’s doet niets als zij te maken krijgt met homovijandigheid. De bereidheid om een klacht in te dienen bij Bureau Discriminatiezaken of contact te zoeken met de politie is laag. 

Op het werk worden LHBT’s soms geconfronteerd met opmerkingen die als zeer onprettig worden ervaren:

· Er werden flauwe grappen over anale seks gemaakt door mijn collega’s (man).

· Een collega maakte opmerkingen over homoseksuelen die niet kunnen, daarom vertel ik hem niet dat ik zelf homoseksueel ben. Als ik over mijn vriend praat dan heb ik het altijd over mijn vriendin (man).

Het aantal discriminatieklachten op grond van (homo)seksuele gerichtheid bij Bureau Discriminatiezaken is de afgelopen jaren gedaald. In 2016 kwamen hierover 11 meldingen binnen, over heel Kennemerland, 5% van het totale aantal discriminatieklachten.

In 2012, het Haarlem Roze Stad-jaar, lag het aantal discriminatie-meldingen op het hoogste niveau, 29, in de afgelopen tien jaar. Daarna zien we weer een afname van het aantal gemelde incidenten.

Veiligheid en sociale acceptatie van LHBT’s is niet vanzelfsprekend. Daarom blijft extra aandacht belangrijk. Bureau Discriminatiezaken pleit voor regenboogbeleid van gemeentes, de inzet van ambassadeurs en meer training en voorlichting bij zowel professionals als scholen en sportverenigingen.

(bron: Bureau Discriminatiezaken Kennemerland)


LHBT-enquête 2017

Pink Panel onderzoek weer van start. 
Hoe veilig voelt u zich om voor uw seksuele gerichtheid uit te komen? Heeft u weleens ervaring met vijandigheid of discriminatie op straat of op uw werk? Laat het ons weten via het digitale onderzoekspanel. Het panel bestaat uit 145 lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen (LHB´s) in Kennemerland.

Het onderzoek wordt sinds 2008 om het jaar uitgevoerd door Bureau Discriminatiezaken. Daarom hebben we goed zicht op alle ontwikkelingen, positief of negatief, hieromtrent. De enquête wordt verspreid onder de huidige 145 Pink Panel deelnemers maar kan worden ingevuld door iedereen die behoort tot de doelgroep en woonachtig is in Haarlem, Haarlemmermeer, de IJmond regio en Kennemerland-Zuid.

Via deze link kunt u direct doorklikken naar de enquête: http://pinkpanel2017.questionpro.com

De rapportage van het onderzoek van 2015 is hieronder te downloaden. Als u meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met Marjolein van Haaften 023 5315842

Rapportage Pink Panel >>


Acceptatie LHBT Haarlem

Deelnemers van het Haarlemse Digipanel staan in ruime meerderheid positief tegenover homoseksuele, lesbische, biseksuele en transgender (LHBT) inwoners en bezoekers.

Uit de antwoorden op een enquête over de attitude van Haarlemmers hierover blijkt dat de deelnemers in algemene zin positief staan tegenover homoseksualiteit. Zo vinden bijna alle deelnemers dat homoseksuelen mannen en lesbische vrouwen hun leven moeten kunnen leiden zoals zij dat willen. Het homohuwelijk en de adoptie van kinderen door homoparen stuiten bij minder dan 10% op weerstand. Dit geldt tevens bij een indeling naar leeftijd, stadsdeel en het feit of men wel of niet tot de LHBT-groep behoort. Wel is het zo dat lager opgeleiden, panelleden uit Oost en Schalkwijk, senioren (65+) en niet –LHBT-ers zich over een deel van de onderwerpen iets kritischer of terughoudender opstellen. Aan de enquête, die eind februari en begin maart is gehouden, namen 1.531 personen deel, waarvan 10% tot de LHBT-groep behoort. 

Inwoners van Haarlem kunnen deelnemen aan het digipanel en zo meepraten over het beleid van de gemeente Haarlem en meedenken over de stad. De gemeente heeft de vragenlijst voorbereid in samenwerking met het Bureau Discriminatiezaken Kennemerland, het COC Kennemerland, Gay-Haarlem.nl en het bureau Hildebrand & Van Rijn.

Dit onderzoek sluit aan bij de Haarlemse uitgangspunten voor diversiteit. Het gemeentebestuur beschouwt de verschillen in cultuur, etnische achtergrond, seksuele geaardheid, kennis, vaardigheden en levenservaring tussen de individuen binnen een groep in beginsel als een verrijking voor de stad. Haarlem wil de acceptatie en emancipatie van de LHBT-gemeenschap bevorderen. Met het ingezette beleid rondom seksuele diversiteit stellen we ons ten doel dat er minder discriminatie, meer acceptatie en meer veiligheid voor de LHBT-gemeenschap in onze stad is. Haarlem is één van koplopergemeenten in Nederland. De intenties hiertoe zijn verwoord in het Lokaal Actieplan Koploper Haarlem 2012-2014.

Klik hier voor de link naar het onderzoek

Uitkomsten Pinkpanel 2014

"Homovijandigheid komt meer voor dan je denkt".

Het algemene veiligheidsgevoel van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT´s) in Kennemerland lijkt redelijk stabiel. Toch had een kwart van de LHBT-respondenten het afgelopen jaar persoonlijk te maken met discriminatie in de eigen wijk of vervelende incidenten op het werk op grond van haar of zijn seksuele gerichtheid.

Dit blijkt uit het rapport: 'Homovijandigheid komt meer voor dan je denkt' van Bureau Discriminatiezaken Kennemerland waarin de onderzoeksuitkomsten van het digitale onderzoekspanel Pink Panel worden beschreven.

In de eigen woonwijk
Circa 80% voelt zich (zeer) veilig in haar/zijn eigen woonwijk. 12% voelt zich niet zo veilig en 4% voelt zich (zeer) onveilig om voor haar of zijn seksuele gerichtheid uit te komen. Citaat uit het onderzoek: 'In mijn straat is het bekend, maar we voelen ons nooit veilig genoeg om hand in hand te lopen'.

De respondenten van het Pink Panel hadden het afgelopen jaar te maken met 28 vervelende tot bedreigende incidenten in de eigen wijk. Het ging om beledigende opmerkingen, pesten, vernielingen en bedreigingen / geweld/agressief gedrag. Een groot deel hiervan is niet gemeld bij politie of Bureau Discriminatiezaken.

Bureau Discriminatiezaken weet om welke wijken het gaat en wil graag met de betrokken gemeenten in gesprek.

Op het werk
In het afgelopen jaar hadden 13 van de 64 werkende respondenten te maken met vervelende grappen of opmerkingen op het werk over haar of zijn seksuele gerichtheid. Daar bovenop kwamen nog vijf
gevallen van discriminatie. Dit waren deels dezelfde personen. Het ging hierbij om:
• discriminerende opmerkingen van collega's
• benadelen, negeren, buitensluiten door meerdere collega's
• ongelijke behandeling door leidinggevende

Discriminatieklachten laatste twee jaar toegenomen
Er is de laatste twee jaar sprake van een opvallende toename van het aantal klachten op grond van (homo)seksuele gerichtheid, ook relatief, zeker als we kijken naar de afgelopen tien jaar. In 2013 kwamen er bij Bureau Discriminatiezaken Kennemerland 21 klachten binnen over homovijandigheid, tegenover 29 klachten in 2012. Terwijl in voorgaande jaren het gemiddelde rond de tien klachten per jaar lag.

Aan de hand van deze cijfers kunnen we niet zeggen of er meer discriminatie is van LHBT's in Kennemerland. We zien alleen dat er meer melding wordt gemaakt van discriminatie-incidenten.

Pink PanelHet Pink Panel is een digitaal onderzoekspanel dat bestaat uit lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT´s) in Kennemerland. Het onderzoek wordt sinds 2008 jaarlijks in het voorjaar uitgevoerd door Bureau Discriminatiezaken. Het doel van het Pink Panel is het in kaart brengen van veiligheidsbeleving van LHBT's en hun eigen discriminatie ervaringen in Kennemerland. Er worden vragen gesteld over veiligheid in de eigen woonwijk, op het werk en bij de sportvereniging. Van de 100 respondenten wonen er 62 in Haarlem, negen in Haarlemmermeer, zeven in Velsen, vijf in Heemskerk en vier in Beverwijk. De anderen wonen verspreid over de regio.

Het rapport is te downloaden van onze website www.bdkennemerland.nl 

Abonneren op deze RSS feed