Nieuw logo COC

Haarlem - Het COC Kennemerland heeft een nieuw logo.

Op 7 juli werd het verniewde logo tijdens de online Algemene Leden Vergadering gepresenteerd. Het logo is tot standgekomen met medewerking en toestemming van het COC Midden Nederland. Het opvallende en frisse van die verenigign mocht het COC Kennemerland. Met dit nieuwe logo is de COC-vereniging beter zicht- en herkenbaar in de sociale media. 

Het voorgaande logo stamde nog uit het begin van de jaren '90 van de vorige eeuw en wordt gaandeweg door steeds meer COC-verenigingen op een creatieve wijze in nieuwe ontwerpen verwerkt. De herkenbaarheid van het COC Nederland blijft daarbij in stand. 

Haarlemse Roze Hoogtepunten

Haarlem - In het Cultuur en Debatcentrum Pletterij is in december en januari de fototentoonstelling “Haarlemse Roze Hoogtepunten” te zien.
Op 1 december is de aftrap van deze overzichtstentoonstelling voorafgaande aan het het IQMF-festival. Zie elders op deze site.

De tentoonstelling bestaat uit foto’s van verschillende Haarlemse LHBT-initiatieven en gebeurtenissen die in Haarlem hebben plaatsgevonden.
Enkele thema’s zijn: geschiedenis van het COC Kennemerland, vrouwencafés en de Wilsons, Roze Zaterdagen en projecten en activiteiten van Gay-Haarlem.nl en Bureau Discriminatiezaken.

Heb je de tentoonstelling gemist op Coming Outdag in het Patronaat, dan is nu je kans om hem alsnog te komen bekijken en mee terug te gaan in een mooie en bewogen roze periode Haarlem.


kademuur Nieuwe Gracht / Bisschoppelijk Paleis / 1985-'86

Wat: Tentoonstelling Haarlems Roze Hoogtepunten
Waar: Cultuur en Debatcentrum Pletterij, Lange Herenvest 122, 2011 BX Haarlem
Wanneer: Zondag 1 december. Opening tentoonstelling om 15.00u. Te zien t/m eind januari 2020 tijdens openingstijden van de Pletterij
(Toegang IQMF filmfestival: € 3,00 inclusief nagesprek en consumptie.)

afbeeldingen: Pip Beumer


Café Wilsons by R&R sluit

Opinie - Na ruim 40 jaar sluit dan toch en helaas Café Wilsons by R&R.
In die decennia is deze iconische (homo)bar een prachtige ontmoetingsplek geweest voor met name de Haarlemse homomannen. Menige Gay-Mug heeft er heel wat mooie uren doorgebracht, spannende avonturen beleefd en ook de liefde van zijn leven ontmoet.

Midden jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw was de Wilsons een geduchte en goede concurrent van het drukbezochte, populaire en ook beruchte COC-Café aan de Gedempte Oude Gracht 24.

De tijden veranderen. Het COC-Café moest haar deuren sluiten en de oorspronkelijke homo-bar transformeerde van de ‘Wilsonsclub’ via de ‘Wilsons’ naar ‘Café Wilsons by R&R’. Een bewuste en terechte keuze van de nieuwe en nu dus helaas laatste eigenaren Rik en Rocco. Naast hun vaste banen werd het voor hen te zwaar om ook het Café te kunnen blijven runnen.

Waarheen, waarvoor
Na het sluiten van de deze ontmoetingsplek voor gay’s, is er in Haarlem na bijna 50 jaar geen enkele permanente en centrale plek meer waar LHBTI’s elkaar in een vertrouwde en vooral veilige omgeving regelmatig kunnen ontmoeten.
Dit is de provinciehoofdstad én Regenbooggemeente Haarlem onwaardig!

Ontmoeten moet
In de praktijk blijkt dat de behoefte aan ontmoeten onder lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en interseksen (LHBTI’s) in Haarlem groot is.
Jongeren ontmoeten elkaar al jaren elke maand in jongerencentrum Flinty’s. LHBTI’s met een verstandelijke beperking hebben eens per drie maanden een bijeenkomst bij Stichting De Baan. Roze ouderen ontmoeten elkaar al bijna acht jaar maandelijks in de druk bezochte Roze Salon in Wijkcentrum Binnensteeds. Transgenders komen sinds dit jaar elke zaterdagavond bij elkaar in Grand Café Brinkmann voor een gezellige avond.

COC Kennemerland
Het is ongelooflijk jammer dat Café Wilsons by R&R na al die jaren op zaterdag 24 augustus gaat sluiten.
Het is tegelijkertijd buitengewoon mooi om vast te stellen dat het COC Kennemerland hierin aanleiding ziet om, na jaren van afhoudendheid, nu te besluiten te gaan werken aan het opnieuw verwerven van een permanente ontmoetingsplek voor LHBTI’s in Haarlem. Ook het COC Kennemerland onderkent daarmee nu dat de behoefte daaraan wel degelijk en zichtbaar aanwezig is.

Politieke wil
Financieel zijn er bij de gemeente Haarlem genoeg mogelijkheden gelet op het jaarlijkse Regenboogbudget dat beschikbaar wordt gesteld vanuit het ministerie van OC&W en de met name daaraan verbonden gemeentelijke contrafinanciering. Nu de politieke wil nog.

Grote stap voorwaarts
De belangenorganisatie COC Kennemerland zet met haar besluit een geweldige stap voorwaarts. Zo’n permanente ontmoetingslocatie voorziet overduidelijk in een behoefte onder de doelgroep.
Het toekomstige ontmoetingscentrum draagt tevens en absoluut, ook bij aan een sterke zelforganisatie en zichtbaarheid van het COC en de lokale LHBTI-gemeenschap én is de Regenbooggemeente Haarlem waardig!

Gay-Haarlem.nl
afbeelding: Trik
 

Regenbooglogo Haarlem

Haarlem – Met trots presenteert Gay-Haarlem.nl het unieke Regenbooglogo van de Stad Haarlem.

Postercampagne
Het logo is gebaseerd op het stadswapen van Haarlem en ontworpen in samenhang met de postercampagne ‘In Haarlem kies je zelf wie je liefhebt’ welke op 11 oktober van dit jaar door de Regenbooggemeente Haarlem feestelijk zal worden gelanceerd.
Aanvankelijk zou deze lancering nog voor de zomer plaatsvinden. Wegens bestuurlijke en politieke omstandigheden is dit echter verplaatst naar 11 oktober 2019, Nationale Coming Outdag. Een uitstekend en passend moment.

Diversiteit
Met dit logo, ontworpen door de Haarlemse beeldmaker TRIK©, draagt de gemeente Haarlem in haar interne en externe communicatie uit dat zij een stad is waarin iedereen meetelt en kan meedoen, ongeacht seksualiteit, afkomst of kwetsbaarheid. Dat wil zeggen dat Haarlem zich inspant voor gelijke rechten en sociale acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen (LHBTI’s).

 

Postercampagne saai

Haarlem – De Haarlemse gemeenteraad vindt de posters van de Regenboogstad flets en saai.

De posters om Haarlem als Regenboogstad te profileren zijn flets en saai. Dat is het oordeel van Haarlemse raadsleden. Wethouder Maie-Thérèse Meijs zegt dat de posters in overleg met het COC Kennemerland, het anti-discriminatiebureau BDK en Gay-Haarlem.nl zijn gemaakt. Ze gaat wel in overleg of de posters wat pittiger kunnen.

Zelf kiezen
‘In Haarlem kies je zelf wie je liefhebt. Haarlem Regenboogstad’. Dat staat op de poster van de dubbelportretten op de drie tot nu toe ontworpen affiches. In de illustratie lopen twee gezichten, van twee mannen of twee vrouwen, in elkaar over. De bedoeling van de gemeentelijke postercampagne is meer sympathie te kweken voor de lhbti-gemeenschap.

Vlees nog vis
Het zijn posters die raadslid Anne Sterenberg van de VVD vlees noch vis vindt. “Is het een plaatje voor zoek de verschillen? Is het een daderprofieltekening?” Zo’n poster moet in haar ogen juist confronterend zijn, spraakmakend. Zij verwijst naar affiches die voor een soortgelijke campagne in Rotterdam zijn gebruik. Opvallende foto’s van mannen die met mannen zoenen en vrouwen die vrouwen kussen, tegen de achtergrond van de Erasmusbrug.

Ingekakt
Volgens Sterenburg is de samenleving ingekakt als het gaat om seksuele emancipatie. Het mag steviger en feller. Twintig jaar geleden was er volgens haar meer tolerantie. “Doen we wel genoeg? Tijdens de 4 meiherdenking is in Amsterdam het bloemstuk vernield van de lhbti-gemeenschap.” Zij vindt dat Haarlem meer moet doen, het bijverven van de Regenboogloper aan de Kruisstraat en het zo nu en dan uithangen van de regenboogvlag schiet niet op. ‘Homo’s zitten nog al te vaak in de kast, uit angst voor de omgeving. We moeten gaan van verborgenheid naar geborgenheid.

Prullenbak
Dat de posters flets en saai zijn, werd eigenlijk door ieder raadslid gedeeld. SP-er Sibel Özogul was het meest uitgesproken. “Eigenlijk moeten ze allemaal de prullenbak in.” Volgens haar moet er veel gebeuren. “Hoe vaak hoor je homo wel niet als scheldwoord?” De postercampagne is een initiatief van de gemeenteraad, die de spraakmakende campagne in Rotterdam voor ogen had. Dat is met het huidige ontwerp niet gelukt.

Aanpassen
Wethouder Meijs stelde dat de posters zijn gemaakt in samenspraak met de lhbti-ambassadeurs. Daarom vond D66’er Bas van Leeuwen dat daar ook rekening mee moet worden gehouden. Als de gemeente een initiatief ontplooit, moet er draagvlak zijn onder de bevolking.
Op voorstel van Ziggy Klazes van GroenLinks gaat wethouder Meijs in overleg met andere betrokkenen om te kijken of de posters kunnen worden aangepast. Ze moeten spraakmakender worden.

Bron: Haarlems Dagblad 12 mei 2019
Illustratie: Illustrik

Kranslegging 2019

De Regenboogorganisaties Bureau Discriminatiezaken Kennemerland, Gay-Haarlem.nl en COC Kennemerland nemen ook dit jaar deel aan de herdenking en kranslegging op zaterdag 4 mei aan de Dreef in Haarlem.

De kranslegging wordt traditiegetrouw voorafgegaan door een herdenkingsdienst in de Grote of Sint Bavo-kerk aan de Grote Markt in Haarlem. Aanvang 18.50u. Aansluitend is er de stille tocht naar het herinneringsmonument aan de Dreef.

Monument
Het monument 'Man voor het Vuurpeloton', van beeldhouwer Mari Andriessen is een bronzen beeld van een staande mannenfiguur. In de bestrating is een natuurstenen strip van circa 10 meter lang aangebracht waarin de namen en leeftijden van de 15 omgekomen verzetsmensen zijn gebeiteld. Zij werden op 17 maart 1945 op deze plek gefusilleerd.

Thema 2019
De komende jaren doet het Nationaal Comité 4 en 5 mei een appel op iedereen om zich in te zetten voor de waarde van vrijheid. Dit doet het comité tussen 2016 en 2020 onder de slogan ‘Geef vrijheid door’.

Het jaarthema van 2019 luidt  In vrijheid kiezen. Met dit thema sluit het Nationaal Comité 4 en 5 mei aan bij de viering van 100 jaar algemeen kiesrecht, bovendien zijn er in 2019 zowel Europese als Provinciale verkiezingen.  Het comité staat stil bij de waarde van de vrije, democratische rechtsstaat, het buitenwerkingstellen van deze rechtsstaat in de jaren 1940-1945, en de verantwoordelijkheid die we met z’n allen dragen om de rechtsstaat én de vrijheden die we daarbinnen genieten te waarborgen. Kijk voor meer informatie over ondermeer het jaarthems hier.

bron: Nationaal Comite 4 en 5 mei

Klankschalen en COC

COC-Kennemerland organiseert in het kader van 'ontmoeting voor LHBT'ers' in Haarlem een klankschalenworkshop Klankbeleefmee met COC in Bert's Toneelgarage.

De ervaring van het luisteren naar het zingende, soms zinderende geluid van de klankschalen heeft een heel speciaal effect op bepaalde delen van je lichaam en je geest. Door het aanslaan of aanwrijven van een klankschaal ontstaan trillingen die veelal ontspannend en ordenend kunnen werken.

Klank is de hoorbare waarneming, trilling de voelbare. In de hectiek van alle dag is het een cadeau aan jezelf om een moment van rust te ervaren. Laat je meevoeren op de klank van gong en klankschalen. 

Neem zelf iets warms mee om op en onder te liggen en vergeet je oordopjes niet. Je bent zelf verantwoordelijk voor eventuele gehoorschade.

De ruimte is open vanaf 19.15 uur en de workshop start om 19.30 uur. Na afloop is er ruimte voor ontspanning en/of ontlading.

Graag reserveren, want er zijn maar een beperkt aantal plaatsen bij Bert beschikbaar. Je kunt een mail sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ovv klankbeleving voor LHBT.

Wat: Klankbeleefmee met COC
Waar: Bert's Toneelgarage | Kamperstraat 26a zw - Haarlem
Wanneer: dinsdag 13 feb | 19.30 uur

Deelname € 7,50 voor zowel COC- als niet COC-leden.

COC-voorzitter in raad

COC Kennemerland-voorzitter Wouter Rutten volgt in de Haarlemse gemeenteraadsfractie van de VVD de opgestapte Rob de Jong op.

Fractievoorzitter Rob de Jong maakte eind vorige week zijn overstap naar de PVV bekend; hij staat voor die partij op plek 31 van de kieslijst voor de komende Tweede Kamerverkiezingen.

Rutten maakte van 2009 tot 2014 ook deel uit van de Haarlemse VVD-fractie. Hij stond bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen op plek zes van de kandidatenlijst. Aanvankelijk was hij op een onverkiesbare plaats gezet, door ingrijpen van leden werd hij hoger geplaatst. Rutten (47) wordt gezien als ’linkse’ VVD-er. 

In het dagelijks leven is hij freelance communicatiemanager. Verder is hij vice-voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting MEE & de Wering die zich inzet voor mensen met een beperking, voorzitter van het COC-Kennemerland en bestuurslid van debatcentrum De Pletterij. Hij werd op 26 januari als raadslid geïnstalleerd.

(bron: Haarlems Dagblad)

Bibi en de Nielsjes winnaar!

Bloemendaal - De Haarlemse popformatie Bibi en de Nielsjes heeft de songfestivalvoorronde ’Iedereen 12 Punten’ gewonnen. Met het lied ’I feel free’ heeft de Haarlemse popformatie Bibi en de Nielsjes zondag 4 september in het sfeervolle openluchttheater Caprera de songfestivalvoorronde ’Iedereen 12 Punten’ van het COC Kennemerland gewonnen. De groep mag daardoor meedoen aan het Nationaal COC Songfestival, dat op zaterdag 26 november in Utrecht wordt gehouden.

bron: Haarlems Dagblad 5 september 2016

Songfestivalfeest

Songfestivalfeest met cabaretière in Caprera. 
Haarlemse zangers en bandjes strijden bij ‘Iedereen 12 Punten’ op 4 september in Caprera om een finaleplaats op het Nationaal COC Songfestival. Het belooft een zinderende show te worden. Dit songfestivalfeest kent geen verliezers; iedereen krijgt sowieso al 12 punten en toch is er maar een finaleplaats. Wie gaat er voor COC Kennemerland naar de finale?
Een van de kandidaten is Haarlemse Merel Moistra.

Lange benen
Merel Moistra is een vrouw met lange benen, hoge hakken en een lage alt stem. “Overdag ben ik huursoldaat in verstrooiing. Ik ben daar heel goed in, want ik ben al heel verstrooid van mezelf. In plaats van het woord huursoldaat gebruikt men ook wel het woord cabaretière,” aldus cabaretière en zangeres Merel die op dit moment een avondvullende voorstelling heeft. Merel speelde al eens eerder mee op het Nationaal COC Songfestival en behaalde daar de meeste punten met een meezinger die de zaal op zijn kop zette.
Optreden in Caprera stond al langer op haar bucketlist. “Daarom kan voor mij de middag al niet meer stuk voor hij begonnen is. Ik heb voor dit festival mijn beste liedje meegenomen ‘De geboortekaart’ en gaat over de onvoorwaardelijke liefde van de ouder voor een kind. Waarom zouden we op een geboortekaart zetten of de boreling een jongen of een meisje is? Het is een mens, het is gezond en de liefde die we er voor voelen is met geen pen te beschrijven.”

Eurovisie Songfestival
Merel heeft geen artiest als muzikale inspiratie. Het zijn de liedjes zelf die haar inspireren. Het ultieme songfestivalliedje voor Merel is ‘The Calm after the storm’ van The Common Linnets. “Vaak weet ik niet eens wie sommige liedjes geschreven heeft. DNA van míjn liedjes vertonen sporen van zwarte Amerikaanse gospel muziek en spirituals.”
Als ik de voorronde win en ik ga naar de finale in Utrecht dan hoop ik de beker mee terug te kunnen nemen naar Haarlem. En dat ik dan wereldberoemd ben in Haarlem. En dat ik dan een avondvullende voorstelling kan organiseren in Haarlem. En dat het dan groot feest is met een happy ending. Dat maakt me blij, blij, blij.”

BN-ers in jury
Eurovisie Songfestivaldeelnemers Ben Cramer, Justine Pelmelay en Mrs. Einstein (Vuile Huichelaar) beoordelen samen met Mathilde Santing de kandidaten. Zij treden ook zelf op!
Presentator Dusty, de beroemde bingokoningin van Amsterdam, probeert het geheel in goede banen te leiden. Je Suis Energy zorgt voor een bruisende afterparty.

Iedereen 12 Punten - 4 september in theater Caprera, Bloemendaal. Aanvang: 15.30 uur. Kaarten via www.iedereen12punten.nl

Abonneren op deze RSS feed