12 jaar tomeloze inzet

Haarlem - Op maandag 27 juni jongstleden, heeft wethouder Marie-Thérèse Meijs in het stadhuis van Haarlem persoonlijk afscheid genomen van Gay Haarlem.

Aanleiding voor deze persoonlijke ontvangst was het feit dat Gay Haarlem op 18 mei jongstleden na twaalf jaar is teruggetreden uit de Haarlemse Regenboogcoalitie én het aftreden van de wethouder zelf. Dat vindt plaats op donderdag 30 juni na haar laatste Raadsvergadering. Zij maakt dan plaats voor het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders.Lovende woorden

De mooie, typerende en lovende woorden en ook die van de aanwezige (oud) beleidsmedewerkers, waren treffend en bijzonder hartverwarmend. Haar opsomming van de door Gay Haarlem geïnitieerde projecten en behaalde resultaten in de afgelopen twaalf jaar was eigenlijk overweldigend en vooral ook (weer) blij-makend. Bij zoiets sta je immers niet dagelijks stil.Haarlem weer roze

Gay Haarlem heeft zich, mede door de enorme stimulans en helaas veel te korte deelname van mede-initiatiefnemer Frank Stolvoort,(†) vol ingezet om Haarlem weer roze te maken en een waardige Regenbooggemeente te laten zijn. 
Wij voelen ons bijzonder vereerd en bevoorrecht dat wij een bijdrage hebben kunnen en mogen leveren aan de emancipatie en acceptatie van de LHBTIQ-gemeenschap in Haarlem. Ook de komende jaren zullen wij dat blijven doen.

Als blijk van waardering, ontvingen wij uit handen van Marie-Thérèse een wel zeer persoonlijk en uniek geschenk. Een variatie op de zo succesvolle postercampagne ‘In Haarlem kies je zelf wie je liefhebt’, ontworpen door ©TRIK.


Afbeeldingen: ©TRIK en ©Gay-Haarlem.nl
Regenboogvlag vernield

Haarlem - Bij het Badhuis in de Leidsebuurt in Haarlem is voor de tweede keer in vier weken tijd een regenboogvlag van de gevel getrokken en de vlag werd deze keer ook in brand gestoken. Mara van Limbeek van het Badhuis heeft geen idee wie de dader zou kunnen zijn.

De kleurrijke vlag werd zo’n zes weken geleden opgehangen en al snel door onbekenden van de gevel verwijderd. Dat de vlag vervolgens door meester Steven van de naastgelegen school De Peppelaer hoger en steviger werd ophangen, voorkwam niet dat de stok met vaandel er opnieuw werd afgesloopt.

Buurtbewoners die actief werkzaam zijn in het Badhuis zijn niet van plan het erbij te laten. Ze gaan de vlag gewoon weer ophangen. Mara: ‘’We dachten: er moet wel een tegengeluid komen met een positieve insteek. We hebben besloten dat iedere keer als de vlag weggehaald wordt, we ergens in de buurt er tien nieuwe vlaggen voor terughangen.’’ Meester Steven van de Peppelaer heeft alvast het voortouw genomen door met zijn leerlingen de stoep van het badhuis in te kleuren met regenbogen.

Ook bij Geel Wit

Een paar honderd meter verderop, bij voetbalvereniging Geel Wit, werd begin dit jaar al drie keer een regenboogvlag vernield. Ook daar werd boos gereageerd. Of het hier gaat om bewuste acties tegen homo’s is niet duidelijk, de politie kan dat nog niet zeggen. Wel is er van de vernielingen aangifte gedaan.

Divers

Het Badhuis is een plek waar iedereen een vers kopje koffie kan drinken, je een feestje kan vieren, vergaderen of een evenement organiseren. Wat het centrum anders maakt dan sommige andere evenementenplekken, is dat de organisatie bestaat uit een hele diverse club van vrijwilligers en juist daarom hadden ze de vlag gehesen. Mara: ‘’We hadden de vlag juist opgehangen omdat de medewerkers van het Badhuis zo divers zijn en daar hoort de regenboogvlag gewoon bij. Dit voelt echt heel rot. We gaan het er zeker niet bij laten zitten.”

De buurt kleurt
Inmiddels poppen er steeds meer regenboogvlaggen op in de Haarlemse Leidsebuurt. Na het incident met de regenboogvlag, betuigen buurtbewoners massaal hun steun aan de regenbooggedachte door zelf een regenboogvlag zichtbaar op te hangen.

Bron: Haarlem105/NHNieuws
Afbeelding: Badhuis Leidseplein

Gay-Haarlem.nl is jarig

Haarlem - Deze week viert Gay-Haarlem.nl op 18 februari 2021 haar 11e verjaardag. 

Elf bewogen en bevlogen jaren waarin veel is bereikt stellen wij enigszins bescheiden vast. In 2010 gingen wij online omdat we vaststelden dat de belangenorganisatie voor homoseksuele mannen, lesbische vrouwen, biseksuelen en transgenders (LHBTI’s) in Haarlem nagenoeg onzichtbaar was geworden. Ook op de politieke agenda ontbrak veelal LHBTI-beleid, in Haarlem waren er immers geen problemen, zo was de redening.

Toen wij daarover in 2009/2010 in gesprek gingen met o.a. de gemeentelijke ambtenaren, werden wij bijna van de trappen van het stadhuis gegooid. ‘Waar of we ons mee bemoeide!’
In de jaren die daarop volgden, ontpopte ook de wethouders Welzijn, Jack van der Hoek, Jur Botter (beidenD66) en Marie Thérèse Meijs (GL) zich als betrokken bestuurders.
Zij ontwikkelden doorlopend gemeentelijk LHBTI-beleid in samenwerking met de Haarlemse Regenboogpartners*. De politieke partijen gingen uitdrukkelijker dan voorheen in hun verkiezingsprogramma’s in op de positie van LHBTI’s in Haarlem.

Zichtbaarheid, ontmoeten, voorlichting en veiligheid zijn centrale thema’s en blijven altijd aandacht vragen.
Maatschappelijke acceptatie van LHBTI’s is flinterdun en vereist daarom altijd nadrukkelijke en zichtbare aandacht van alle LHBTI-organisaties en initiatieven zoals Gay-Haarlem.nl. Hetzelfde geldt voor de bestuurders en politiek in Haarlem.
Niet alleen buiten onze landgrenzen staan de mensenrechten van LHBTI’s onder druk. Ook binnen de Nederlandse landelijke politiek zijn stromingen die in potentie een serieuze bedreiging vormen voor onze verworven rechten en gelijke behandeling. Waakzaamheid en strijdbaarheid zullen dan ook van alle tijden blijven.

Gay-Haarlem.nl zal zich daarvoor in blijven zetten met de Regenboogvlag hoog in top.

 

*Bureau Discriminatiezaken, COC Kennemerland, Regenboogloket en Gay-Haarlem.nl

 afbeelding ©Gay-Haarlem.nl

 

Herdenking 4 mei 2020

Haarlem – Voor het eerst in haar bestaan, zal de kranslegging bij het monument aan de Dreef op maandag 4 mei zonder publiek plaatsvinden.
Ook de traditionele herdenking in de Grote of St. Bavokerk aan de Grote Markt in Haarlem vindt dit jaar geen doorgang.

Programma ingetogen en sober
De deelnemende organisaties leggen volgens schema op verschillende tijdstippen op de ochtend van 4 mei hun krans. Namens de Haarlemse Regenboogorganisaties zal de vertegenwoordiger van Gay-Haarlem.nl de krans leggen rond 11.00u. Foto's van de kransleggingen zullen in de lokale media worden gepubliceerd.
In de middag zal er een sobere ceremonie zijn bij het monument aan de Dreef, eveneens zonder publiek. Na het ontsteken van het bevrijdingsvuur, zal burgemeester Jos Wienen een kort woord spreken. Een leerling van de Dreefschool zal een gedicht voordragen. 
Deze ceremonie wordt live gestreamd via de facebookpagina van de gemeente Haarlem en via RTV Noord-Holland. Het tijdstip waarop deze ceremonie plaats zal vinden wordt nader bekend gemaakt in de lokale media.

75 jaar Vrijheid
In één van de bijzonderste periodes van na de Tweede Wereldoorlog, viert Nederland in 2020 75 jaar Vrijheid.
Meer dan ooit wordt vandaag de dag door menigeen ervaren hoe kwetsbaar vrijheid is en dat deze ook niet vanzelfsprekend is.
In dit coronatijdperk wordt ons door de overheid gevraagd en ook afgedwongen om ons zelf vrijheidsbeperkingen op te leggen, in ons eigen belang en dat van de ander. Dat is de kracht van democratie en daarom wordt dat beleid ook zo breed in de samenleving gedragen.

Vrijheid door Verbondenheid
Voor de vrijheid van homoseksuele mannen, lesbische vrouwen, biseksuelen, transgenders, en interseksuelen (LHBTI’s) wordt na diezelfde Tweede Wereldoorlog al 75 jaar gestreden. Een strijd die echter nooit zal zijn volbracht.
In deze tijd van de wereldwijde coronacrisis poppen er immers weer geregeld berichten in de media op van (religieuze) leiders dat ‘corona een straf is voor de verkregen vrijheden van LHBTI’s’.

Ook dáárom zullen de Haarlemse Regenboogpartners COC Kennemerland, Bureau Discriminatiezaken Kennemerland, het Regenboogloket en Gay-Haarlem.nl bij de sobere bijeenkomst op deze bijzondere dag aan de Dreef hun gezamenlijke krans leggen met het thema “Vrijheid door Verbondenheid”.

afbeelding ©Gay-Haarlem.nl

CAMPAGNE VAN START

Haarlem - ‘In Haarlem kies je zelf wie je liefhebt’. Dat is de boodschap achter de gezichten van acht Haarlemse (echt)paren die vanaf woensdag 9 oktober te zien zijn op de vele abri’s in Haarlem.
Haarlem is Regenboogstad en wil met deze campagne laten zien dat iedereen z’n eigen partner mag kiezen.

Haarlem is sinds 2012 Regenboogstad. Een stad waarin iedereen meetelt en meedoet.
De gemeente spant zich in voor gelijke rechten van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen (lhbti’s).

Vrij en veilig voelen
Wethouder Marie-Thérèse Meijs: “Helaas zijn er nog steeds barrières die de sociale acceptatie van deze groepen in de weg staan. Met onze Regenboogpartners -COC-Kennemerland, Gay-Haarlem.nl en Bureau Discriminatiezaken Kennemerland- lanceren we daarom deze postercampagne. Haarlem Regenboogstad wil dat mensen zich vrij en veilig voelen om zelf een partner te kiezen en wil het respect voor die keuzevrijheid bevorderen.”

Motie gemeenteraad 2018
In de motie ‘Zonder zichtbaarheid geen acceptatie’ (15 maart 2018) heeft de gemeenteraad van Haarlem het college gevraagd een Haarlemse variant te ontwikkelen van de campagne ‘In Nederland kies je je partner zelf’. Op de posters, die in samenspraak met de Regenboogpartners tot stand zijn gekomen, staan de gezichten van acht Haarlemse (echt)paren. Zij laten zien dat je in Haarlem zelf kiest wie je liefhebt.

De posters en het unieke Regenbooglogo, zijn ontworpen door de Haarlemse illustrator en beeldmaker TRIK©

Op de speciaal daarvoor ingerichte Regenboogpagina van de gemeente, lees je meer over het LHBTI-beleid in Haarlem en de Regenboogpartners. 

Marketing


publiciteitsbanner | stadskantoorabri | Grote Houtstraat/Raamvesttasjes en viltjes | Haarlem Regenboogstadposters | gratis te bestellen via haarlem.nl/regenboogstad of bel 14 023vlaggetjes en viltjes | Gay-Haarlem.nlRegenboogbeleid Haarlem

Haarlem - Wethouder Jur Botter (D66) stapte vorig jaar over van Heemstede naar Haarlem. Eén van de dingen die hem gelijk opvielen was de grote inzet en samenwerking die er in Haarlem was op LHBT-gebied.
'Het Regenbooggemeente-zijn was hier al helemaal geworteld. In 2012 werd Haarlem Regenboogstad en in dat jaar werd ook de Roze Zaterdag gevierd. Dat werkte als vliegwiel voor allerlei activiteiten en evenementen'.
Wethouder Botter: 'We plukken er nog steeds de vruchten van met een zeer actieve groep LHBT's die er voor gaan en een fantastische samenwerking tussen alle partijen. Ik ben enorm trots op de stad, mede vanwege deze brede en positieve inzet. Ons gezamenlijke uitgangspunt is dat wij willen bereiken dat de sociale acceptatie van homoseksualiteit en transgenders toeneemt. Dat de aanpak van vooroordelen, discriminatie, intimidatie en geweld vruchten afwerpt en dat LHBT’s zich gesteund voelen. In ons driejarig actieplan is dit uitgewerkt in zes speerpunten: zichtbaarheid, zorg, ouderen, onderwijs, sport en bijzondere doelgroepen'.

Regenboog-ambassadeurs
'We maken werk van het actieplan. Dat doen we in samenwerking met de Regenboogpartners: het COC Kennemerland, Gay Haarlem en het Bureau Discriminatiezaken (BD). Hierdoor kan in korte tijd veel van de grond komen. Zo kwamen zij afgelopen jaar met het voorstel om vier regenboog-ambassadeurs aan te trekken die ieder een specifiek terrein vertegenwoordigen: ouderen, jongeren, migranten en sport. Het zijn burgers die zich vrijwillig inzetten om de zichtbaarheid en de acceptatie van de LHBT-populatie te vergroten. De ambassadeurs voeren op allerlei plekken gesprekken en leggen contacten. Zo maken ze LHBT zichtbaar en bespreekbaar in de brede samenleving. Ook gebeurt dit door voorlichting in het onderwijs over diversiteit te geven. Daarnaast vragen we sportverenigingen om een verklaring ‘gelijkheid in de sport’ te ondertekenen'.


Wethouder Jur Botter (midden) met de Regenboog-ambassadeurs.

Roze Salon
De Regenboogpartners organiseren – deels gefaciliteerd door de gemeente – activiteiten voor LHBT’s. Jur Botter: 'Eén daarvan is de Roze Salon, een ontmoetingsbijeenkomst voor oudere LHBT’s met lezingen en onderlinge ontmoeting. Door actieve werving en het aanbieden van een maandelijkse activiteit loopt deze Roze Salon bijzonder goed, met een schare vaste bezoekers en ook steeds nieuwe mensen. Bovendien sluit dit mooi aan bij een andere ontwikkeling in Haarlem: we hebben 2017 uitgeroepen tot het jaar van de ontmoeting, waarmee wij aan het voorkomen van eenzaamheid structureel aandacht geven'.

LHBT-acceptatie onder vluchtelingen en migranten
In 2016 is voor de tweede maal het gemeentelijk Digipanel gehouden: een enquête over de acceptatie van LHBT’s in Haarlem. De uitkomsten waren overwegend positief, maar gaven ook aanleiding voor de gemeente om het zogenoemde Nieuwe Focusproject te starten. Jur Botter: 'Hiermee willen we het onderwerp homoseksualiteit in migranten- en vluchtelingenkringen bespreekbaar maken. We willen draagvlak binnen vluchtelingen- en migrantenkringen organiseren door het inzetten van de changemakers methodiek'. De uitvoering is in handen gelegd van Vluchtelingen Organisaties Nederland (VON) samen met zelforganisaties met een Turkse, Marokkaanse en Somalische achtergrond en de Regenboogpartners. Jur Botter: 'Bij de gespreksronde met Haarlemse zelforganisaties blijkt wel dat het onderwerp homoseksualiteit gevoelig ligt. Daarom is het des te mooier dat de eerste organisaties nu toch aan de slag gaan'.

(bron: movisie.nl)

Abonneren op deze RSS feed