Week voor Respect

Haarlemse sportclubs tekenen verklaring gelijke behandeling. Van 7 t/m 13 november vond de 11e editie van de 'Week van Respect' plaats. Naar aanleiding daarvan tekenden de sportverenigingen Munen Muso (vechtsportschool) en DSK (voetbalclub) uit Haarlem de 'Verklaring Gelijke behandeling in de Sport'.

Met de verklaring zullen de sportverenigingen ervoor zorgdragen dat alle personen respectvol en gelijkwaardig behandeld worden en discriminatie op welke grond dan ook verwerpen.

Diversiteit, waaronder seksuele diversiteit wordt bespreekbaar gemaakt binnen de vereniging en verder zal er regelmatig aandacht worden besteed aan acceptatie van diversiteit in het clubblad, op de website en via sociale media. De stand van zaken zal ook jaarlijks besproken worden in de algemene ledenvergadering van de sportvereniging. De regenboogvlag zal als teken van acceptatie van diversiteit op Coming Out Dag (11 okt) worden gehesen.

De ondertekening van de verklaring vond in bijzijn van sportwethouder Merijn Snoek plaats bij Munen Muso op woensdag 9 november in Haarlem Oost. 

Zaterdag 12 november ging wethouder Jur Botter (welzijn) naar voetbalvereniging DSK in Haarlem Oost in het kader van de Week voor Respect en gelijke behandeling in de sport. De gemeente Haarlem, Sport Support en het Bureau Discriminatiezaken Kennemerland waren gezamenlijk aanwezig om aandacht te vragen voor tolerantie en respect, ook op het voetbalveld.


'De jongens van 15 jaar lieten het een beetje gelaten over zich heenkomen. Bij DSK is respect overigens wel een issue en er wordt hierover regelmatig met de sporters en ouders gesproken', aldus wethouder Botter op Facebook. De spelers speelden de wedstrijd met regenboog veters en er werd de 'Verklaring Gelijke behandeling in de Sport' ondertekend. 

Week van Respect >>  
#jijmaakthetverschil


Verklaring Gelijke behandeling in de Sport

Sportvereniging ..................... verklaart dat zij, in de geest van acceptatie en 'fair play', zich in zal zetten, dan wel stimuleren dat zij:
• alle personen respectvol en gelijkwaardig behandelt en discriminatie op welke grond dan ook verwerpt;
• diversiteit, waaronder seksuele diversiteit, bespreekbaar maakt binnen de vereniging;
• over ontwikkelingen, advies en training op het gebied van acceptatie van diversiteit, contact onderhoudt met de gemeente, SportSupport, de eigen sportbond en Bureau
Discriminatiezaken Kennemerland;
• regelmatig aandacht besteedt aan acceptatie van diversiteit in het clubblad, op de
website, via sociale media en de stand van zaken jaarlijks bespreekt in de algemene
ledenvergadering;
• slachtoffers van discriminatie steunt, eventueel met bijstand van deskundige
instellingen;
• iemand aanwijst bij wie men terecht kan in de vereniging in geval van discriminatie
(vertrouwenspersoon);
• een expliciet verbod op elke vorm van discriminerende houding of uiting of symbolen
opneemt in de statuten of het huishoudelijk reglement van de vereniging;
• leden / trainers / supporters / scheidsrechters / tegenstanders / bestuursleden of
medewerkers die discriminerend gedrag vertonen, hierop aanspreekt en zo nodig
sancties toepast;
• leden / trainers / supporters / scheidsrechters / tegenstanders / bestuursleden of
medewerkers die worden gepest en/of gediscrimineerd, beschermt en op adequate
wijze opvangt. Optioneel:
• een ledenonderzoek houdt met betrekking tot een veilig sportklimaat, waarbij in de vraagstelling ook LHBT (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders) –acceptatie is opgenomen;
• jaarlijks op of rond 11 oktober (nationale coming out dag) en/of op of rond 17 mei (internationale dag tegen homofobie) indien mogelijk een regenboogvlag hijst en leden en bezoekers informeert over de reden daarvan.
De vereniging verbindt zich tot zichtbare en leesbare plaatsing van deze verklaring.
 

Zes jaar Gay-Haarlem.nl

Het is deze week 18 februari 2016 en Gay-Haarlem.nl viert zijn 6e verjaardag. Zes bewogen en bevlogen jaren waarin veel is bereikt stellen wij enigszins onbescheiden vast. In 2010 gingen wij online met de website omdat we vaststelden dat de aandacht vóór en de belangenorganisatie ván homoseksuele mannen, lesbische vrouwen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s) in Haarlem nagenoeg verdwenen of onzichtbaar was.

Toen wij daarover in 2010 o.a. in gesprek gingen met gemeentelijke ambtenaren, werden wij bijna de trappen van het stadhuis afgegooid: ‘Waar of we ons mee bemoeiden!’
Echter, de aanhouder wint en er werden vruchtbare contacten gelegd met locale politici. Vooral in de toenmalige fractievoorzitter van het CDA, Merijn Snoek, thans wethouder Onderwijs en Sport in Haarlem, vonden wij een geweldige gesprekspartner. In de jaren die daarop volgden, ontpopte ook de wethouder Welzijn, Jack van der Hoek (D66), zich als een betrokken bestuurder. Hij ontwikkelde een nieuw gemeentelijk LHBT-beleid in samenwerking met de Regenboogpartners*. De politieke partijen gingen uitdrukkelijker dan voorheen in hun verkiezingsprogramma’s in op de positie van LHBT’s in Haarlem.

Voor hun visie, inspanningen, behaalde resultaten en mooie samenwerking kreeg Merijn Snoek in 2013 van ons de Roze Bril Award toegekend en ontving Jack van der Hoek op 7 februari jl. van ons ter gelegenheid van zijn afscheid een speciale Regenboog Ribbon.

Dat de stad Haarlem op ons initiatief in mei 2016 een heuze Regenboogloper krijgt, beschouwen wij als een kroontje op ons vele werk in de afgelopen 6 jaar.

Met deze Regenboogloper krijgt Haarlem er niet alleen een leuke bezienswaardigheid bij, maar laat zij aan de vele bezoekers en inwoners van onze mooie stad zien waar zij voor staat als het gaat over diversiteit en vrijheid, óók voor LHBT’s anno 2016!

Gay-Haarlem.nl

(Regenboogpartners*: Bureau Discriminatiezaken, COC Kennemerland en Gay-Haarlem.nl)

GAY-Haarlem.nl 5 jaar

Het is 2009 en het is stil in Haarlem. Stilte rond, en onzichtbaarheid van, LHBT's in onze prachtige stad, in het gemeentehuis én in de politiek. Het nagenoeg teloorgegane COC Kennemerland was volkomen de weg kwijt, volstrekt in zichzelf gekeerd en volledig vervreemd van haar achterban en doelgroep.

In september van dat jaar staken we de koppen bij elkaar en vonden dat Haarlem weer op de Roze Kaart van Nederland gezet moest gaan worden. In die prachtige nazomermaand werden we bijna letterlijk door de verantwoordelijk ambtenaren de trappen van het stadhuis afgeslagen nadat we hen gevraagd hadden naar de visie van de gemeente op LHBT-beleid. 'Waar of we ons mee bemoeiden' werd ons nageroepen, onderwijl de koffiekopjes in de gootsteen smijtend.
Dit sterkte ons des te meer en gingen hard aan de slag met de website. De bewust gekozen deadline van 18 februari 2010 werd gehaald en met veel publiciteit gingen we op die voor ons gedenkwaarde dag live! Het bleek een schot in de roos. De site werd boven verwachting veel bezocht en meer dan dat... er ging beweging komen in de ingeslapen LHBT-gemeenschap. Politici vroegen ons naar het stadhuis te komen. We werkten mee met het opstellen van verkiezingsprogramma's. We werden gesprekspartner van de beleidsambtenaren ('nog koffie heren?') en er werd een fantastische band opgebouwd met de wethouders ('Ha, daar zijn de roze heren weer'). Haarlem werd Roze Stad in 2012. Het COC Kennemerland zuiverde zichzelf en ging met een fris nieuw bestuur aan de slag voor haar doelgroep. De stad Haarlem werd Koplopergemeente homo-emancipatie en is sinds 2015 Regenboogstad. Er zijn roze lopers toegekend aan zorginstellingen. Regenboogvlaggen hangen aan het gemeentehuis en stadskantoor op Nationale Coming Out Dag. En zo is er nog veel meer op te noemen.

Of dat allemaal komt omdat wij met zoiets simpels als een gay-website zijn gestart laten we in het midden. Of zoals de Engelsen zeggen 'there is no proof of succes'. En dat doet er ook helemaal niet toe. De doelstelling om Haarlem weer op de Roze Kaart te zetten is gehaald. De komende jaren zullen we er hard aan blijven werken om dat zo te houden. Strijden voor gelijke rechten en homo-emancipatie is immers van alle tijden. Je hoeft maar even achterover te leunen en je kunt weer van voor af aan beginnen. Gelijkheid, vrijheid en broederschap is niet vanzelfsprekend en daar zullen we ons altijd voor in moeten blijven zetten.

Haarlem, 18 februari 2015

Abonneren op deze RSS feed