Gay-Haarlem.nl is jarig

Haarlem - Deze week viert Gay-Haarlem.nl op 18 februari 2021 haar 11e verjaardag. 

Elf bewogen en bevlogen jaren waarin veel is bereikt stellen wij enigszins bescheiden vast. In 2010 gingen wij online omdat we vaststelden dat de belangenorganisatie voor homoseksuele mannen, lesbische vrouwen, biseksuelen en transgenders (LHBTI’s) in Haarlem nagenoeg onzichtbaar was geworden. Ook op de politieke agenda ontbrak veelal LHBTI-beleid, in Haarlem waren er immers geen problemen, zo was de redening.

Toen wij daarover in 2009/2010 in gesprek gingen met o.a. de gemeentelijke ambtenaren, werden wij bijna van de trappen van het stadhuis gegooid. ‘Waar of we ons mee bemoeide!’
In de jaren die daarop volgden, ontpopte ook de wethouders Welzijn, Jack van der Hoek, Jur Botter (beidenD66) en Marie Thérèse Meijs (GL) zich als betrokken bestuurders.
Zij ontwikkelden doorlopend gemeentelijk LHBTI-beleid in samenwerking met de Haarlemse Regenboogpartners*. De politieke partijen gingen uitdrukkelijker dan voorheen in hun verkiezingsprogramma’s in op de positie van LHBTI’s in Haarlem.

Zichtbaarheid, ontmoeten, voorlichting en veiligheid zijn centrale thema’s en blijven altijd aandacht vragen.
Maatschappelijke acceptatie van LHBTI’s is flinterdun en vereist daarom altijd nadrukkelijke en zichtbare aandacht van alle LHBTI-organisaties en initiatieven zoals Gay-Haarlem.nl. Hetzelfde geldt voor de bestuurders en politiek in Haarlem.
Niet alleen buiten onze landgrenzen staan de mensenrechten van LHBTI’s onder druk. Ook binnen de Nederlandse landelijke politiek zijn stromingen die in potentie een serieuze bedreiging vormen voor onze verworven rechten en gelijke behandeling. Waakzaamheid en strijdbaarheid zullen dan ook van alle tijden blijven.

Gay-Haarlem.nl zal zich daarvoor in blijven zetten met de Regenboogvlag hoog in top.

 

*Bureau Discriminatiezaken, COC Kennemerland, Regenboogloket en Gay-Haarlem.nl

 afbeelding ©Gay-Haarlem.nl

 

Paarse Vrijdag

Haarlem - De Stichting STAD heeft deze week honderd regenboogvlaggen uitgedeeld voor komende ‘Paarse Vrijdag’, om op deze manier LHBTIQ-jongeren te steunen.
Op veel middelbare scholen dragen scholieren en medewerkers op Paarse Vrijdag zoveel mogelijk paarse kleding, als teken dat ook LHBTIQ-jongeren (of ze nu in de kast zitten of eruit zijn) zichzelf mogen zijn. Haarlem is één van de 54 Regenbooggemeenten en laat de vlag daarom, sinds 2012 wapperen op openbare gebouwen.

                            “Haarlem overspoeld door regenboogvlaggen”

De initiatiefnemers van de vlaggenactie van STAD, Sade en Ray, vinden dat nog niet genoeg. “Paarse Vrijdag wordt eigenlijk alleen maar gehouden op middelbare scholen, maar wij willen het wat breder maken.” Bij hun stage-opdracht kwamen ze op het idee om honderd gratis vlaggen uit te delen. Veel Haarlemse ondernemers hebben al gezegd dat ze de vlag aanstaande vrijdag laten wapperen. Sade geeft aan graag te zien dat de stad straks ‘overspoeld’ is door regenboogvlaggen. Zij en Ray vinden het nog steeds belangrijk om jongeren te laten weten dat ze zichzelf mogen zijn. “Vandaag de dag is het op social media wel geaccepteerd, maar als je als 12-jarige misschien al uit de kast komt op de middelbare school, heb ik wel gehoord dat het heel lastig is als je één nare reactie krijgt. Dat weerhoud je dan om het verder te vertellen.”

 

Bron: Haarlem105
Afbeelding ©Gay-Haarlem.nl

Coming Out Dag 2019

Haarlem - Op vrijdagmorgen 11 oktober omstreeks 09.00 uur hijst wethouder Marie-Thérèse Meijs (Groen Links) in aanwezigheid van de Haarlemse Regenboogorganisaties en belangstellenden de Regenboogvlag op het Haarlemse Stadhuis.
Ook op de stadskantoren Zijlpoort en Raakspoort en op de toren van de Grote of St. Bavokerk wordt de Regenboogvlag gehesen.
De gemeente Haarlem ondersteunt daarmee tezamen met meer dan 53 andere gemeenten, de Provincie, het ministerie van OCW, COC Nederland en vele andere maatschappelijke organisaties en instellingen de Nationale Coming Outdag, 11 oktober 2019. 
De Coming Outdag krijgt dit jaar een extra tintje vanwege de lancering van de postercampagne 'In Haarlem kies je zelf wie je liefhebt' door wethouder Meijs én de introductie van het door Trik ontworpen Regenbooglogo Haarlem.  

Samenwerking
In 2018 ondertekenden 53 Regenboogsteden een intentieverklaring om de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van hun LHBTI-inwoners verder te bevorderen. De 53 Regenboogsteden beloven om hun regenboogbeleid nóg effectiever te maken, onder andere door samenwerking tussen betrokken partijen te versterken. Ze gaan de resultaten en effecten van beleid monitoren en evalueren en richten zich op preventie én bestrijding van discriminatie van LHBTI’s.

Roze Ontbijt
Voorafgaande aan het vlagprotocol is er om 8.00 uur in de Refter van het Haarlemse stadhuis het inmiddels traditionele Roze Ontbijt voor genodigden, georganiseerd door het COC-Kennemerland.
Tijdens het Roze Ontbijt zullen de resultaten worden gepresenteerd van het Pink Panel 2019-onderzoek door Bureau Discriminatiezaken Kennemerland. 

Roze Kunstlijn Heemstede
De zevende editie van de Roze Kunstlijn is dit jaar in twee delen samengesteld en ingericht met als thema “Wie zegt U?”. (Zie verder op Gay-Haarlem.nl). Burgemeester Astrid Nienhuis verricht in het Raadhuis van Heemstede om 15.00 uur de officiële opening van het eerste deel van de altijd verrassende Roze Kunstlijn. Toegang is vrij.

Blije Borrel
Het COC-Kennemerland nodigt namens de Regenboogorganisaties iedereen uit voor de Blije Borrel. Vanaf 17.00 uur is een ieder welkom voor een gezellig samenzijn bij de Blije Borrel op het balkon van het Patronaat Haarlem. 
De toegang is vrij en er zijn optredens van Fredie Kuiper en de Haarlemse COC-Songfestivalband 'De Reizigers', die de inzending voor het COC-Songfestival zal presenteren.
Na afloop van de borrel is er in het Patronaat vanaf 19.00 uur en voor €18,50 een speciaal Regenboog Buffet. Gaarne vooraf inschrijven voor deelname aan het buffet.

No Labels Festival

Om 20.30 uur vindt er in de grote zaal van het Patronaat het No Labels Festival plaats. 
Zangeres Merol (special guest met spraakmakende hits als 'Hou je bek en bef me' en 'Lekker met de meiden'), smartlappen, karaoke en DJ's. Zaal open om 20.00 uur.
Tickets (€23,50 / €26 / €28,50) 

 

Heemstede kleurt

Heemstede - In het kader van Pride Amsterdam wapperde op zaterdag 3 augustus voor het Raadhuis van Heemstede de regenboogvlag. 
Met het hijsen van de regenboogvlag wil de gemeente Heemstede positieve aandacht vragen voor de emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele mensen, transgender en intersekse personen (LHBTI-personen). Dit is geheel in lijn met de in het voorjaar aangenomen motie 'Heemstede regenbooggemeente', ingediend door de fractie van de PvdA.

Motie
De motie verzoekt het college om ook in Heemstede concreet werk te maken van een inzet gericht op het verbeteren van sociale acceptatie en voorkomen van sociale uitsluiting van de LHBTI-inwoners. Daartoe op korte termijn de samenwerking te zoeken met de doelgroep zelf, belangenorganisaties en de buurgemeenten. Er moet een maatschappelijk besproken voorstel naar de gemeenteraad komen waarin LHBTI-beleid wordt vormgegeven en op basis daarvan wil de gemeente Heemstede bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zich aanmelden als Regenbooggemeente. Ook het hijsen van de Regenboogvlag op Coming Out Dag vanaf 2019 maakt deel uit van de motie. 
Pride

De Binnenweg in Heemstede liet tijdens het Pride weekend zich kleurrijk zien met regenboogvlaggen. Delicatessenwinkel C'est Bon Heemstede had voor de gelegenheid speciale 'Pride chocolade' en 'Queen of Hearts', een heerlijke wijn uit Nieuw-Zeeland die zeker in de smaak valt en zorgt voor een 'WOW' effect.

Regenboogbank
Gay Haarlem heeft bij de gemeente Heemstede het voorstel gedaan om een regenboogbankje permanent te plaatsen op de Binnenweg. Dit als symbool van diversiteit en een monument van en voor de LHBTI-gemeenschap. In de maand oktober stelt de gemeente Heemstede het Raadhuis beschikbaar voor de Roze Kunstlijn 2019. 

(foto's Gay Haarlem)

Regenbooglogo Haarlem

Haarlem – Met trots presenteert Gay-Haarlem.nl het unieke Regenbooglogo van de Stad Haarlem.

Postercampagne
Het logo is gebaseerd op het stadswapen van Haarlem en ontworpen in samenhang met de postercampagne ‘In Haarlem kies je zelf wie je liefhebt’ welke op 11 oktober van dit jaar door de Regenbooggemeente Haarlem feestelijk zal worden gelanceerd.
Aanvankelijk zou deze lancering nog voor de zomer plaatsvinden. Wegens bestuurlijke en politieke omstandigheden is dit echter verplaatst naar 11 oktober 2019, Nationale Coming Outdag. Een uitstekend en passend moment.

Diversiteit
Met dit logo, ontworpen door de Haarlemse beeldmaker TRIK©, draagt de gemeente Haarlem in haar interne en externe communicatie uit dat zij een stad is waarin iedereen meetelt en kan meedoen, ongeacht seksualiteit, afkomst of kwetsbaarheid. Dat wil zeggen dat Haarlem zich inspant voor gelijke rechten en sociale acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen (LHBTI’s).

 

Frans Hals Museum vlagt

Haarlem - Sinds kort wordt de historische gevel van het befaamde Frans Hals Museum aan de Grote Markt in Haarlem opgesierd met de regenboogvlag.

‘Haarlem is Regenboogstad en dat wil het Frans Hals Museum graag uitdragen op deze prominente plek in de het centrum van Haarlem. En opvallen doet het zeker, want vrijwel dagelijks zijn er bezoekers die er positief op reageren’, aldus een enthousiaste medewerker van deze locatie van het museum.

foto: Gay-Haarlem.nl

Vlaggen op Coming Outdag

Op woensdagmorgen 11 oktober omstreeks 8.30 uur hijst burgemeester Jos Wienen in aanwezigheid van de Haarlemse Regenboog-organisaties en belangstellenden de Regenboogvlag op het Haarlemse Stadhuis.
Tevens komt bij de publiekshal, gebouw Raakspoort, een Regenboogvlag te hangen en aan de toren van de Grote of St-Bavokerk. 

De gemeente Haarlem ondersteunt daarmee tezamen met meer dan 36 andere gemeenten, de Provincie, het ministerie van OCW, COC Nederland en vele andere maatschappelijke organisaties en instellingen de Nationale Coming-Outdag, 11 oktober 2017.

Op school, op straat, op het werk, in de zorg, in de sport, in hun eigen sociale kring of waar dan ook: iedereen moet zichzelf kunnen zijn, zich geaccepteerd en (sociaal) veilig voelen.
De Regenboogvlag symboliseert dit voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT).
Haarlem hijst deze vlag met overtuiging en trots om deze boodschap gezamenlijk kracht bij te zetten.

Het ministerie van OCW trapt om 8.00 uur af en vervolgens gaan de vlaggen één voor één in het land in top. Vanaf circa 9.00 uur wapperen ze in het hele land.

Voorafgaande aan het vlagprotocol is er om 8.00 uur in de Refter van het Stadhuis Haarlem het Roze Ontbijt van het COC voor vrijwilligers, relaties en genodigden. 

In samenwerking met het BDK (Bureau Discriminiatiezaken Kennemerland) en het COC, biedt Stem in de Stad aan de Nieuwe Groenmarkt op donderdag 12 oktober aan haar bezoekers een voorlichtings- en activiteitenprogramma. 

Ter gelegenheid van Nationale Coming-Outdag is er vrijdag 13 oktober van 17.00 tot 21.00 uur in Jeltes Lokaal een COC-borrel voor LHBT'ers en iedereen die het COC een warm hart toedraagt. 

Vanaf 21.00 uur is er op 13 oktober in Café Wilsons by R&R een Coming-Out Feest.

Haarlem vlagt!

De gemeente hangt Regenboogvlag uit en vraagt aandacht voor diversiteit.

Gemeente Haarlem hangt woensdag 5 april de Regenboogvlag uit.
Haarlem vraagt hiermee aandacht voor acceptatie van diversiteit. Aanleiding hiervoor is het geweld tegen homo’s afgelopen weekeinde; de gemeente spreekt haar afschuw uit over geweld tegen homoseksuelen en transgenders. Haarlem sluit hiermee aan op een landelijke oproep om woensdag de Regenboogvlag uit te hangen.

Iedereen moet zichzelf kunnen zijn en zich geaccepteerd en veilig voelen. Op school, op straat, op het werk, in de zorg, in de sport, in eigen sociale kring of waar dan ook. De Regenboogvlag symboliseert dit voor lesbiennes, homomannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’ers).

Maandagavond hebben raadsleden op de Grote Markt al spontaan een statement tegen homogeweld afgegeven.

Haarlem halfstok

Burgemeester Bernt Schneiders beklom maandag 13 juni de toren van het stadhuis om de regenboogvlag, het symbool van de homobeweging (LHBT), halfstok te hangen. De regenboogvlag hing ook op de stadskantoren. Dit vanwege de aanslag in Orlando - Florida, USA.

*Haarlem solidair met Orlando*

During this difficult time, we offer heartfelt condolences to the families of the 49 victims who lost their lives during the Pulse tragedy. 

Stanley Almodovar III, 23 years old

Amanda Alvear, 25 years old

Oscar A Aracena-Montero, 26 years old

Rodolfo Ayala-Ayala, 33 years old

Antonio Davon Brown, 29 years old

Darryl Roman Burt II, 29 years old

Angel L. Candelario-Padro, 28 years old

Juan Chevez-Martinez, 25 years old

Luis Daniel Conde, 39 years old

Cory James Connell, 21 years old

Tevin Eugene Crosby, 25 years old

Deonka Deidra Drayton, 32 years old

Simon Adrian Carrillo Fernandez, 31 years old

Leroy Valentin Fernandez, 25 years old

Mercedez Marisol Flores, 26 years old

Peter O. Gonzalez-Cruz, 22 years old

Juan Ramon Guerrero, 22 years old

Paul Terrell Henry, 41 years old

Frank Hernandez, 27 years old

Miguel Angel Honorato, 30 years old

Javier Jorge-Reyes, 40 years old

Jason Benjamin Josaphat, 19 years old

Eddie Jamoldroy Justice, 30 years old

Anthony Luis Laureanodisla, 25 years old

Christopher Andrew Leinonen, 32 years old

Alejandro Barrios Martinez, 21 years old

Brenda Lee Marquez McCool, 49 years old

Gilberto Ramon Silva Menendez, 25 years old

Kimberly Morris, 37 years old

Akyra Monet Murray, 18 years old

Luis Omar Ocasio-Capo, 20 years old

Geraldo A. Ortiz-Jimenez, 25 years old

Eric Ivan Ortiz-Rivera, 36 years old

Joel Rayon Paniagua, 32 years old

Jean Carlos Mendez Perez, 35 years old

Enrique L. Rios, Jr., 25 years old

Jean C. Nives Rodriguez, 27 years old

Xavier Emmanuel Serrano Rosado, 35 years old

Christopher Joseph Sanfeliz, 24 years old

Yilmary Rodriguez Solivan, 24 years old

Edward Sotomayor Jr., 34 years old

Shane Evan Tomlinson, 33 years old

Martin Benitez Torres, 33 years old

Jonathan Antonio Camuy Vega, 24 years old

Juan P. Rivera Velazquez, 37 years old

Luis S. Vielma, 22 years old

Franky Jimmy Dejesus Velazquez, 50 years old

Luis Daniel Wilson-Leon, 37 years old

Jerald Arthur Wright, 31 years old


(foto Max Sipkes)


 

Regenboogvlag Noord-Holland

De provincie Noord-Holland zal dit jaar bij de internationale Coming Out Day de regenboogvlag hijsen. Dat laat het College van Gedeputeerde Staten weten als antwoord op Statenvragen van D66.

Op internationale Coming Out Day, die jaarlijks op 11 oktober plaatsvindt, worden door het hele land activiteiten georganiseerd om de acceptatie van homoseksualiteit te bevorderen. Om deze boodschap kracht bij te zetten worden op veel plaatsen in het land regenboogvlaggen gehesen.

Commissaris van de Koning Johan Remkes: ,,Ook in onze provincie moet iedereen in vrijheid kunnen leven. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn, ongeacht geslacht, ras, geloofsovertuiging, politieke overtuiging of seksuele geaardheid. Lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders moeten zich volledig vrij voelen op hun eigen wijze uitdrukking te geven aan hun geaardheid.''

De provincie toont haar sympathie op alle provinciale locaties. Dat betekent dat ter ere van Coming Out Day op meer dan 300 gebouwen - van kantoorpanden tot brugwachtershuisjes - de regenboogvlag zal worden gehesen.

bron: Haarlemsdagblad, 16 september 2015

Abonneren op deze RSS feed