Opinie | Even stilstaan

Even stilstaan doe ik bij al die prachtige wereldsterren die wij in 2016 hebben moeten verliezen. Maar ook sta ik stil bij al onze eigen geliefde sterren die zijn heengegaan en die wij los hebben moeten laten.

Stilstaan doe ik ook bij de Haarlemse Regenboogloper die in het afgelopen jaar feestelijk in gebruik is genomen. Een Regenboogloper welke onvoorzien en helaas al binnen een week spontaan een herdenkingsplek werd voor alle slachtoffers van de zinloze religieuze aanslag in Orlando.

Ik ben echter stil nadat ik hoorde dat bestuurders van diverse Haarlemse migrantenorganisaties desgevraagd het ‘h-woord’ niet uit durven te spreken, ondermeer bang om door de gemeenschap welke zij vertegenwoordigen uitgerangeerd te zullen worden. Het ‘h-woord’ staat voor homoseksualiteit. Het onderwerp dat op initiatief van de gemeenteraad met het 'Nieuwe Focusproject' bespreekbaar gemaakt moet gaan worden binnen de migrantenorganisaties om bij hen zodoende meer inzicht, begrip en acceptatie te verwerven voor homoseksualiteit in het algemeen.
Een charmant, langdurig en ook zeker kostbaar project. Dat laatste doet er natuurlijk volstrekt niet toe, het gaat immers om het idee en het politieke statement dat er mee wordt gemaakt. Als de bestuurders van migrantenorganisaties het woord homoseksualiteit al niet uit durven te spreken, houd ik mijn hart vast voor de resultaten en effecten van dit project. Er zal heel veel water door de Rijn en de Eufraat zijn gestroomd voordat er een lichtpuntje aan de horizon te zien zal zijn.

Daarom bid ik óók in 2017, en in het bijzonder, voor alle (heimelijke) lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders met een bi-culturele achtergrond en sta ik even bij hen stil.

Ruud Steenbergen


Hij komt! Het zebrapad!

Haarlem krijgt wellicht een zebrapad in regenboogkleuren. Wethouder Cora-Yfke Sikkema (Groen Links) heeft haar ambtenaren opdracht gegeven te onderzoeken of dat überhaupt mogelijk is. Dat heeft ze donderdag 15 september jl. gezegd in de raadscommissie Beheer.

Met de komst van zo’n zebrapad laat Haarlem zien dat ze een regenboogstad is waar homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders worden geaccepteerd.
De VVD begrijpt het niet: “U bent toch tegen zebra’paden?”, vroeg Anne Sterenberg zich af. ‘Tegen zo’n soort zebrapad niet”, reageerde de wethouder adrem.

Er wordt nu onderzocht of de kleuren verf waarin zo’n regenboogzebrapad moet worden geschilderd, wel bestaan in zebrapadenland. Daarna komt de wethouder met haar voorstel naar de commissie.

De mededeling kwam toen commissieleden zich afvroegen of de bankjes die worden gemaakt in de Haarlemse Hout in regenboogkleuren kunnen worden geschilderd. Dat ziet Sikkema niet zitten.

Bron: Haarlems Dagblad

Regenboogzebrapad

Na de steden Tilburg, Utrecht, Maastricht en Schiedam heeft nu ook Rotterdam een regenboogzebrapad. Met dit zebrapad, dat gerealiseerd is op initiatief van Groen Links, geeft de stad aan dat het staat voor diversiteit en acceptatie van seksuele minderheden. Binnenkort zal ook in Amsterdam een regenboogzebrapad worden gerealiseerd.

Haarlem is sinds 2012 Koplopergemeente homo-emancipatie (per 2015 ‘Regenboogstad’) en geeft met steun van het ministerie van OC&W invulling aan het verder ontwikkelen van de emancipatie van de LHBT*-gemeenschap in Haarlem.
Zichtbaarheid is één van de zes speerpunten van het gemeentelijk LHBT-beleid zoals dat is vastgesteld in het Lokaal Actieplan 2015-2017.

In navolging van de hiervoor genoemde steden past het daarom de Regenboogstad Haarlem uitstekend om met een regenboogzebrapad aan een zeer groot publiek in de openbare ruimte zichtbaar te maken dat Haarlemmers de seksuele diversiteit in hun stad vieren! Een stad waarin iedereen gelijk is ongeacht hun seksuele geaardheid. Met een Regenboog Zebrapad kan Haarlem daar op een geweldige manier uitdrukking aan geven. De reeds bestaande ‘Rode Loper’, de wandelroute van het NS-station naar de binnenstad, is uitermate geschikt voor een regenboogzebrapad! De Kruisweg als toegangspoort tot de historische binnenstad van Haarlem zou daarmee een mooie extra dimensie krijgen.

*Lesbische vrouwen, Homoseksuele mannen, Biseksuelen en Transgenders (LHBT)

Abonneren op deze RSS feed